De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

16.10.2015 Heden zijn alleen structurele maatregelen nuttig ( blog n° 23)

16.10.2015 Heden zijn alleen structurele maatregelen nuttig ( blog n° 23)

vrijdag 16 oktober 2015 18:43
Spread the love

Met ‘nuttig’ bedoel ik hier helpvol  tot het alsnog her-optillen /  redden van een ‘behoorlijk’ werkende democratie (‘het volk is baas’).

Ik denk en verkondig dat de kernmaatregel daartoe is : het vermijden van machtsmisbruik.

Wat enkel door structurele maatregelen te bereiken valt.

Ter info : onze regeringen nemen bijna geen structurele maatregelen.  Ook niet op andere gebieden.  Voorbeeld : structureel gunstig zou zijn een (totaal) andere opleiding en rekrutering van politiebeambten.  De gevolgen daarvan zouden blijvend nuttig zijn voor de samenleving.

Met macht bedoel ik hier ( beperkend ) democratisch verworven macht. 

Bij de beteugeling van machtsmisbruik hoort natuurlijk ook controle.  Want macht verwerven is iets maar ze afstaan is van een andere dimensie.  We beseffen immers dat de mens  van nature niet-democratisch is.  

Ik kan dat aan niemand die macht heeft kwijt. Media, professoren, itinera – zeker niet,  partijen,  . . .  Dat is begrijpelijk.  Dezen zullen goedschiks geen macht afstaan. 

Echte filosofen, partijen met het juiste wereldbeeld, …. dat wel.  Maar die hebben niet echt macht, enkel kennis en dankvermogen,en openstaandheid. 

Ik voorvoel dan ook een revolutie.  Of dictatoren.  Ik zie veel signalen en mogelijke triggers..

Het wettelijke middel dat daartoe bestaat is “ik stem blanco”.  Als je gehele santboetiek niet goed vind is dat jouw enige nuttige stem.  Voor “echte” verandering.  Veel duidelijker dan niet of ongeldig stemmen.  Dat laat zich snel verifiëren.  Dan rest ons het schandaal te openbaren waarbij de ‘FOD – verkiezingen’ deze stemmen noch telde noch publiceerde.  Waartoe ze verplicht is. 

Ook rest ons de politici ( bijna allen ) te berispen zodat zij niet meer orakelen met een enorme leugen ( pro domo) dat een blanco stem een stem voor de meerderheid zou zijn.  Het desastreuze is dat de overgrote meerderheid van de kiezers dat slikte.  Alhoewel ze van plan waren de betekenis van een blanco weer te geven stemden ze van koleire dan maar op een andere partij dan dat ze vorige keer stemden   …wat heden niets brengt..

Het zeer frustrerende is : ik hoorde niemand over dit machtsmisbruik.  Mevr.  Alm….  wou er zelfs geen parlementaire vraag aan wijden…Dat was een zeer grote schok.

Louis Marie Lagae.

 

take down
the paywall
steun ons nu!