De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

16.000 handtekeningen tegen een hoofddoekenverbod in Brussel

16.000 handtekeningen tegen een hoofddoekenverbod in Brussel

dinsdag 16 juni 2020 08:58
Spread the love

Een petitie tegen het hoofddoekenverbod in de Brusselse Hogeschool Francisco Ferrer haalt 16.000 handtekeningen.

Zoals Pieter De Somer, een eerdere rector van de Katholieke Universiteit Leuven, het stelde is er zoiets als het recht op dwaling.
Persoonlijk vind ik het belangrijk dat wie godsdienstige symbolen draagt, zelf bevestigt dat die keuze vóór alles een persoonlijk engagement is en moet blijven. Nooit met druk vanuit de gemeenschap mag aangemoedigd of afgedwongen worden.
Als het dragen van deze tekens verboden wordt, is de vrees daarvoor alleen al een voldoende argumentatie.

Hoe evolueert of is elke geloofsgemeenschap geëvolueerd tegenover afvalligen?
Ik stel de vraag omdat ze er toe doet.
Omdat simplistische antwoorden niet volstaan.
Laat staan naïeve goedgelovigheid of cynische achterdocht.

Het Oude Testament en de Koran ter hand nemen kan helpen om de waarde van deze bronnen vandaag te kaderen.
De reguliere en irreguliere traditionalisten zijn binnen de Rooms-Katholieke Kerk toch ook maar een gedoogde stroming … met linken in conservatief Vlaanderen.
Mogen we hopen en ondersteunen dat de diversificatie onder de Moslims groeit naar een progressieve en een conservatieve vleugel die beide actief aansluiting vinden binnen onze open liberale samenleving?
Intussen mag de samenleving worden afgerekend op gelijke kansen voor iedereen. En het individu op het herkennen van opportuniteiten.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!