De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actie Solidarity for All tegen onmenselijke behandeling migranten aan Grieks-Turkse grens

Actie Solidarity for All tegen onmenselijke behandeling migranten aan Grieks-Turkse grens

vrijdag 6 maart 2020 21:24
Spread the love

Actie Solidarity for All tegen onmenselijke behandeling migranten aan Grieks-Turkse

Een 30-tal actievoerders van Solidarity for All heeft vrijdagavond tussen 19 en 20h aan het stadhuis van Leuven actie gevoerd tegen onmenselijke behandeling van vluchtelingen aan de Grieks-Turkse grens. Aan de pui van het stadhuis werd een grote spandoek getoond met hierop een aantal prominente wereldpolitici drijvend in een boot op zee. Ook in Gent en Antwerpen werden op hetzelfde ogenblik identieke acties gevoerd.

In een mededeling haalt de groep scherp uit naar zowel naar Turkije, Griekenland als de EU. “Turkije, dat door bemoeienissen, invasie en steun aan terroristische groeperingen mee aan de basis ligt van de oorlog in Syrië, misbruikt de vluchtelingen voor steun aan zijn offensief in Syrië. Griekenland ziet geen andere optie dan de vluchtelingen aan de grens manu militari tegen te houden en het recht op een asielaanvraag op te schoren. Het krijgt daarvoor alle lof van de EU dat Griekenland steunt in het opschorten van Europese grondvesten, internationale verdragen en de fundamenten van ons mensenrechtenbeleid”.

In een korte toespraak deed Peter Terryn van Solidarity for All een oproep aan eenieder om “stay human” te blijven. “Ook als de omstandigheden hard en complex worden en antwoorden of oplossingen ver weg en ingewikkeld: blijf menselijk. En derhalve solidair met de meest kwetsbaren: de vluchtelingen. Kom mee op straat tegen het inhumaan vluchtelingenbeleid, tegen de verrechtsing, tegen de ontmenselijking”, aldus Terryn. Solidarity for All zet sinds 2015 allerlei solidariteitsacties op touw met de vluchtelingen die gestrand zijn in de kampen van Calais en Duinkerke.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!