De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

15 rijke landen waar de jeugdwerkloosheid epidemische vormen aanneemt…
OESO, Jeugdwerkloosheid -

15 rijke landen waar de jeugdwerkloosheid epidemische vormen aanneemt…

dinsdag 26 april 2011 10:59
Spread the love

De jeugdwerkloosheid is een van de drijvende krachten gebleken achter de protesten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, maar ook in de rijke westerse landen kampen jongeren (15 – 24 jaar) met hoge werkloosheid. Volgens cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) komen de 34 landen die lid zijn van de organisatie dit jaar op een gemiddeld jeugdwerkloosheidspercentage van 18% uit (Het Europese gemiddelde ligt zelfs iets boven de 20%) .

De problematiek is niet nieuw: landen als Frankrijk, Chili en Italë kampen al decennialang met hoge werkloosheidspercentages onder de jeugd. Italië’s meest beloftevolle jongeren zoeken hun heil dan ook al een tijd in het buitenland.
Jeugdwerkloosheid is een probleem op lange termijn dat door de meeste getroffen landen in de statistieken veelal ingenieus wordt gemanipuleerd.

Maar die jeugdwerkloosheid neemt stilaan epidemische proporties aan. Het is een internationale tijdbom voor zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden. In de G20-landen (een groep bestaande uit de 19 grootste economieën en de EU) zitten momenteel zo’n 81 miljoen jongeren zonder werk.

‘Jeugdwerkloosheid lijkt een blijvend onderdeel van ons economisch landschap te zijn geworden. Iets dat nooit meer weggaat. De nood aan sociale cohesie wordt door Europese politici vooral als excuus aangewend om helemaal niets te doen,’ schreef The Economist toen.

‘Wie al van het systeem geniet -mensen met een vastbenoemd jobstatuut, binnen vakbonden of andere bevoordeelde beroepen- wordt verder beschermd. Maar de kost om deze ‘insiders’ te beschermen wordt uiteindelijk grotendeels gedragen door zij die niet binnen dat gepriviligieerde systeem opereren: de outsiders of werklozen, mensen -steeds meer- met een tijdelijk contract, vooral jongeren en immigranten.’

Dit zijn de 15 Oeso-landen met de meest alarmerende jeugdwerkloosheidscijfers:

#15 Portugal

Jeugdwerkloosheid 2009: 20%
Jeugdwerkloosheid 2002: 11.6%

1 op elke 5 Portugese afgestudeerden heeft het land verlaten. Zelfs Senegal doet beter.

#14 Polen

Jeugdwerkloosheid 2009: 20.7%
Jeugdwerkloosheid 2002: 43.9%

Na een grote verbetering lijkt de jeugdwerkloosheid opnieuw toe te nemen. Het percentage voor 2010 zou rond 23% schommelen, vooral omdat Poolse  immigranten die lang in het buitenland actief waren de voorbije jaren masaal zijn teruggekeerd naar hun vaderland.

#13 Finland

Jeugdwerkloosheid 2009: 21.6%
Jeugdwerkloosheid 2002: 19.5%

#12 België

Jeugdwerkloosheid 2009: 21.9%
Jeugdwerkloosheid 2002: 17.7%

België telde eind 2010 ruim 65.183 werklozen onder de vijfentwintig jaar. Dat is een stijging met 11,5 procent sinds het uitbreken van de economische crisis drie jaar geleden. De werkloosheid bij de jongere arbeidspopulatie lag in 2010 op 23,5 procent. De globale Belgische werkloosheid steeg tijdens die periode slechts met 9,6 procent. België scoort op het gebied van jeugdwerkloosheid slechter dan het Europese gemiddelde, dat op 20,3 procent ligt.  De Oeso zegt dat de federale overheid al enkele jaren een activeringsbeleid terzake voert, maar merkt wel op dat de overgang van school naar de arbeidsmarkt in België nog te abrupt gebeurt.

#11 Chili

Jeugdwerkloosheid 2009: 22.6%
Jeugdwerkloosheid 2002: 21.6%

De jeugdwerkloosheid in Chili is een historisch probleem. Ook nu de economische groei 6,5% bedraagt blijft de jeugdwerkloosheid -zoals dat al verschillende decennia het geval is- drie maal hoger dan de werkloosheid onder volwassenen.

#10 Frankrijk

Jeugdwerkloosheid 2009: 22.8%
Jeugdwerkloosheid 2002: 20.2%

In 2010 was zelfs 1 op elke 4 Franse jongeren werkloos. Presidentskandidaten zeggen van jeugdwerkloosheid een prioriteit te zullen maken, maar de lage opkomst van jongeren bij verkiezingen weerspiegelt de teleurstelling bij die jongeren over politici en het ongeloof in een kans op verandering.

#9 Zweden

Jeugdwerkloosheid 2009: 25%
Jeugdwerkloosheid 2002: 12.9%

Hoewel Zweden traditioneel met hoger jeugdwerkloosheidscijfers kampt zou die sinds de recessie nog zijn gestegen om in 2010 zelfs 29% te bereiken.

#8 Turkije

Jeugdwerkloosheid 2009: 25.3%
Jeugdwerkloosheid 2002: 19.2%

Turkije krijgt er dankzij een explosieve demografie sneller nieuwe jongeren bij dan het jobs creëren kan. De meeste jonge Turken die uit rurale regio’s komen zijn door gebrek aan scholing oninzetbaar in andere industriëen.

#7 Italië

Jeugdwerkloosheid 2009: 25.4%
Jeugdwerkloosheid 2002: 26.3%

Door de torenhoge staatsschuld en de ingrijpende besparingsplannen van de regering worden er niet langer jobs gecreëerd in de publieke sector. In de privé-sector ontbeert het land grote multinationals die jobs kunnen creëren. 1 op 5 jongeren zoekt niet eens hogere studies aan te vatten.

#6 Griekenland

Jeugdwerkloosheid 2009: 25.8%
Jeugdwerkloosheid 2002: 26.8%

In november 2010 noteerde de jeugdwerkloosheid op 35.6%. Jongeren die wel aan het werk zijn, hebben meestal een part-time job. De Griekse krant To Vima meldde onlangs dat 4 op 10 Grieken tussen de 22 en 35 jaar oud in het buitenland op zoek zijn naar werk.

#5 Ierland

Jeugdwerkloosheid 2009: 25.9%
Jeugdwerkloosheid 2002: 9.3%

In tegenstelling tot Griekenland en Italië die voortdurend met hoge jeugdwerkloosheidpercentages kampen, is de Ierse werkloosheid bij jongeren pas beginnen klimmen na de recessie en de vastgoedcrash. 30.000 Ieren jonger dan 25 emigreerden in 2009, vergeleken met slechts 15.000 in 2004.

#4 Hongarije

Jeugdwerkloosheid 2009: 26.5%
Jeugdwerkloosheid 2002: 12.6%

#3 Slovakije

Jeugdwerkloosheid 2009: 27.3%
Jeugdwerkloosheid 2002: 37.4%

#2 Estland

Jeugdwerkloosheid 2009: 27.5%
Jeugdwerkloosheid 2002: 17.6%

De Estse jeugdwerkloosheidscijfers zijn de voorbije jaren gestegen omdat steeds meer jongeren de arbeidsmarkt betreden. In 2004 waren er dat nog 48.000, maar dit jaar zullen 54.500 jongeren tussen 20 en 24 voor het eerst een job zoeken.

#1 Spanje

Jeugdwerkloosheid 2009: 37.9%
Jeugdwerkloosheid 2002: 22.2%

In 2010 steeg het jeugdwerkloosheidspercentage zelfs tot 43%. Het land dreigt een volledige generatie hoogopgeleide jongeren aan het buitenland te verliezen, wat een langetermijnimpact op de Spaanse economie kan hebben en de kansen dat buitenlandse bedrijven die hoogopgeleide jongeren zoeken naar Spanje trekken drastisch zal doen krimpen.

http://www.express.be/business/nl/economy/jeugdwerkloosheid-onze-kinderen-zijn-allesbehalve-ok/124523.htm

http://www.express.be/business/nl/economy/jeugdwerkloosheid-onze-kinderen-zijn-allesbehalve-ok/124523.htm

Bron : Express.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!