De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

14.000 verlaten woningen en meer dan 5300 daklozen in Brussel
Dominique Lecoq, Jean-Marc Fobe

14.000 verlaten woningen en meer dan 5300 daklozen in Brussel

woensdag 2 juni 2021 10:57
Spread the love

Waarom is een wet uit 1981, die in 2009 werd gewijzigd (om zowel openbare als particuliere eigenaars te verplichten de 14.000 verlaten woningen in het Brussels Gewest opnieuw op de vastgoedmarkt te brengen), al 12 jaar lang niet toegepast?

We kunnen het niet verklaren. Waarom hebben onze regionale parlementsleden, na een petitie, een jaar (!!) nodig gehad hebben om te reageren… en het vervolgens genegeerd?

Twaalf jaar lang zijn onze vertegenwoordigers niet in staat geweest een wet toe te passen op het terrein (laat staan vandaag uit te leggen waarom) en nu stellen ze voor om in een deliberatieve commissie nieuwe maatregelen te onderzoeken om het daklozenprobleem in zijn geheel op te lossen?!

Er is geen reden om aan te nemen dat deze nieuwe maatregelen meer zullen worden toegepast dan de vorige.

Integendeel, het is zeer waarschijnlijk dat ook dit slechts verkiezingsbeloften zullen blijven.
Deze commissie moet op 25 juni 2021 van start gaan en wij weigeren dat zij van haar inhoud wordt ontdaan door het thema van leegstaande woningen in de vraagstelling te laten vallen.

Bekijk hier de link van de petitie

Lees hier de vraagstelling

Wij vragen eenvoudigweg respect voor de wil van de ondertekenaars van deze petitie om eindelijk reeds bestaande maatregelen toe te passen in plaats van te luisteren naar vage beloften die nooit worden nagekomen.

Dames en heren, kom uw verplichtingen na en respecteer het thema dat voor de deliberatieve commissies is gekozen. Maar bovenal, pas de wet van 2009 toe!

Dominique LECOQ (een voormalige dakloze)
Jean-Marc FOBE, de petitie-indiener

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!