De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

11 september: wat hebben we vandaag op school geleerd?

11 september: wat hebben we vandaag op school geleerd?

vrijdag 9 september 2011 21:03
Spread the love

1.We hebben geleerd dat Bin Laden de meest gezochte terrorist was vóór 11/9, maar dat hij nog tijdens de zomer van 2001 verpleegd werd in een VS-ziekenhuis in Dubai, waar hij het bezoek kreeg van een CIA agent.

2.We hebben geleerd dat Bush & Co volledig verrast waren door de aanslagen, maar dat ze reeds één dag later een lijst van de 19 daders klaar hadden. Nochtans leerden we ook dat Bush & Co in de maanden vóór 11/9 van vijf verschillende inlichtingendiensten op de hoogte waren gebracht van nakende aanslagen. De CIA wisten dat Arabische verdachte individuen vlieglessen volgden.

3.We hebben geleerd dat op de ochtend van 11 september de meest bewaakte no-fly zone ter wereld, het Pentagon, volledig onbewaakt was. Niemand is achteraf verantwoordelijk gesteld voor het uitblijven van de luchtverdediging gedurende een volle 45 minuten.

4.We hebben geleerd dat de hitte die ontstaat bij een inslaand passagiersvliegtuig in een gebouw, een temperatuur bereikt van meer dan 1200°C. Dat verpulvert staal, hout, mensenlichamen en al de rest tot stof. Niets blijft over bij zo’n explosie. Toch vonden de politiediensten te midden van het inferno het paspoort terug van Mohammed Atta, de vermeende leider van de terroristen. Eén enkel randje was wat verschroeid.

5.We hebben geleerd dat Al Qaeda gecoacht werd door ISI, de veiligheidsdienst van Pakistan en dat die op zijn beurt gecoacht werd door de CIA. We leerden dat Mahmoud Ahmad, de chef van ISI toevallig in de VS verbleef in de periode van 11 september. Dat hij in de week vóór de aanslagen gesprekken had met George Tenet, de chef van de CIA en in de week erna met Colin Powell, de minister van Buitenlandse Zaken. Dat hij enkele maanden eerder honderdduizend dollar betaald had aan Mohamed Atta, de vermeende leider van de terreuraanslagen.

6.We hebben geleerd dat Bush & Co het onderzoek van de FBI anti-terreurchef O’Neill tegen Bin Laden, zijn familie en de terroristische linken in Jemen en Saoedi-Arabië heeft laten stoppen. In januari 2002 werd Tom Daschle, fractievoorzitter van de Democraten in het parlement, op grond van de ‘Nationale Veiligheid’ overgehaald om af te zien van verder onderzoek naar de 11/9 in het parlement.

7.We hebben geleerd dat enkele maanden vóór 11/9 de VS onderhandeld hadden met de Taliban over het aanleggen van pijpleidingen doorheen Afghanistan. Ze gaven de Taliban 43 miljoen dollar steekpenningen en beloofden hen een tapijt van goud als ze akkoord gingen ofwel een tapijt van bommen als ze de voorstellen van Washington niet zouden aanvaarden. We hebben ook geleerd dat de plannen voor de invasie van Afghanistan al enkele dagen vóór 11/9 op het bureau van Bush lagen.

8.We hebben dus geleerd dat hoe meer we te weten komen over de aanslagen op 11 september, hoe meer vraagtekens er rijzen.

9.We hebben geleerd dat Bush met luide trom de oorlog verklaarde aan alle terroristen ter wereld. Maar we leerden ook dat top terroristen ongehinderd en vrij kunnen opereren op het grondgebied van de VS. Dat deze steun en geld krijgen van de CIA bij hun terreurdaden tegen Cuba of vroeger tegen Nicaragua. Dat vijf Cubanen, die alles deden om dat soort terroristische acties te voorkomen, nu gevangen zitten in de VS. We leerden dat de trainingskampen van Bin Laden in Afghanistan slechts peutertuinen waren in vergelijking met de ‘School of the Americas’. In deze grootste universiteit van het terrorisme ter wereld, werden in het verleden 60.000 Latijns-Amerikaanse soldaten, para-militairen, folteraars, inlichtingenofficieren en diverse dicators opgeleid.

10.We hebben geleerd dat Bush zijn ‘war on terrorism’ voorstelde als een strijd van de beschaving tegen barbarij. We hebben ook geleerd dat de VS de grootste uitvoerders zijn van moordwapens inclusief massavernietigingswapens, dat ze meer aan bewapening uitgeven dan alle andere grootmachten samen. Dat naarmate een land meer foltert het gemiddeld op meer buitenlandse hulp kan rekenen van Washington. Dat de VS de grootste luchtvervuilers zijn, het meest aantal moorden en zelfmoorden kennen onder de vijftien jaar, het meest aantal verkrachtingen, kindermishandelingen en gevangenen hebben ter wereld.

11.We hebben geleerd dat wij de goeden zijn en dat de islamitische extremisten de wereldvrede bedreigen terwijl de christelijke en joodse extremisten die behoeden. We hebben tezelfdertijd geleerd dat de VS reeds jaar en dag fundamentalistische terroristen opleiden, bewapenen en financieren. We leerden zopas dat het hoofd van de militaire raad in Tripoli een ex-kopstuk van Al-Qaeda was en dat hij met hulp van de NAVO nu zit waar hij zit.

12.We leerden dat bij de aanslagen van 11/9 er zo’n 3.000 mensen omkwamen, maar dat in de war on terror daarna 900.000 mensen het leven lieten en nog eens 8 miljoen mensen op de vlucht werden gejaagd. We leerden dat de war on terror viermaal zoveel kost als nodig is om de ergste miserie en armoede de wereld uit te helpen. We leerden tenslotte dat dankzij de war on terror Pakistan, een land met kernwapens waar 190 miljoen moslims leven, nu volledig gedestabiliseerd is.

Lees ook: ‘Wist je dat? Libië, Al Quaeda en de war on terror’,
https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/08/wist-je-dat-libi-al-quaeda-en-de-war-terror

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!