De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

11 september 2001 – Het Einde van een Imperium (5/5)

11 september 2001 – Het Einde van een Imperium (5/5)

woensdag 28 september 2016 17:29
Spread the love

De Nieuwe Amerikaanse Eeuw

“Het transformatieproces van de VS in een dominante macht, zelfs al gaat dat gepaard met revolutionaire veranderingen, zal waarschijnlijk lang duren zonder een catastrofale en katalyserende gebeurtenis, zoals een nieuwe Pearl Harbor.” (Project for the New American Century, blz. 51) [i]

Deze uitspraak ligt in lijn met wat Philip Zelikow en John Deutch in december 1999 schreven in een artikel van Foreign Affairs met als titel “Catastrofisch Terrorisme”, waarin eveneens een nieuwe Pearl Harbour wordt geëvoceerd:

“Een dergelijke daad van ‘catastrofisch terrorisme’ dat duizenden of tienduizenden zou doden en de vitale behoeften van honderdduizenden, mogelijk miljoenen zou affecteren, zou een punt zonder terugkeer zijn in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Het zou menselijke en materiële verliezen zonder voorgaande kunnen provoceren in vredestijd, en het veiligheidsgevoel binnen de grenzen van Amerika volledig vernietigen, op een vergelijkbare manier als de atoomtest van de Sovjets in 1949, of misschien erger. Zoals Pearl Harbour, zou deze gebeurtenis onze geschiedenis verdelen in een voor en een na. De Verenigde Staten zouden kunnen reageren met draconische maatregelen, en de individuele vrijheden kunnen reduceren, door een rigidere controle van de burgers toe te laten, de arrestatie van verdachten en het gebruik van dodelijke macht.” [ii]

De Wolfowitz Doctrine vormt de basis van Washingtons buitenlandpolitiek en vermeldt als first objective het voorkomen van de opkomst van enig land dat Washingtons hegemonie in de wereld zou kunnen inperken. De doctrine vernoemt Rusland expliciet, maar is ook van toepassing op China.

Men noteert hier dat Washingtons belangrijkste doel niet vrede, welvaart, mensenrechten, democratie of rechtvaardigheid is. Washingtons belangrijkste streefdoel is wereldhegemonie.

De Amerikaanse buitenlandpolitiek wordt gekenmerkt door agressie en interventie. Ze manifesteert zich in de destabilisatie en omverwerping van regeringen, het vermoorden van leiders, de vernietiging van infrastructuur en industrieën, en het ondersteunen van militaire staatsgrepen, doodseskaders en drugtrafikanten onder het mom van humanitarisme en de promotie van de democratie. Ze steunt corrupte en tirannieke regeringen en gebruikt wurgende sancties en embargo’s. [iii]

Om 9/11 te begrijpen, moeten we terugkeren naar de ontbinding van de Sovjet-Unie in 1990-91, die het Amerikaanse militair-industrieel-intelligentie-complex zonder een internationale boeman liet waarmee men het Amerikaanse volk kon motiveren om verdere forse uitgaven te steunen voor raketten, vliegtuigen en tanks. Een mysterieuze en obscure ‘terreurorganisatie’ in het Midden-Oosten was de perfecte vervanging, vooral omdat ‘terreuraanslagen’ bijna om het even waar en wanneer konden gearrangeerd worden, en als de regering maar zei dat ze het werk waren van ‘terroristen’, wie zou zich dan geroepen voelen om hen tegen te spreken?

Het meesterplan was om de VS mee te slepen in eindeloze oorlogen in het Midden-Oosten, waar geen Amerikaanse belangen op het spel stonden, maar wel ten dienste van Israël. [iv] In het verleden werd de stabiliteit van de regio als vitaal beschouwd om de ononderbroken stroom van olie uit despotische, maar stabiele regimes te garanderen.

Geen weldenkende ziel zal beweren dat Irak of Libië vandaag er beter voor staan dan onder Saddam en Kadhafi, die de fatale blunders begingen de petrodollar te willen opgeven, en hun olie in euro’s of goud te verhandelen om zich alzo aan de macht van het centrale-bankencartel te onttrekken.

Vaste voet krijgen van de internationale bankiers in een regio die gedomineerd wordt door de Islam, dat het gebruik van interest eerder schuwt, was een andere krachtige drijfveer.

9/11 werd op Amerika losgelaten door de CIA, de Neo-Conservatieven, het Departement van Defensie (waarvan de meesten tot het Project for the New American Century behoorden) en de Mossad. Ze geloofden dat er zich na de val van de Sovjet-Unie een unieke historische kans presenteerde om een wereldrijk uit te bouwen dat voor de volgende honderd jaren zou duren, als men maar agressiever in het Midden-Oosten zou optreden, en militaire en diplomatieke invloed zou projecteren vanuit dat geopolitiek gevoelige gebied.

Het is niet helemaal naar wens verlopen, maar dat was het plan. De chaos in Irak, Afghanistan, Pakistan, Libië, Yemen, Somalië en Syrië duren onverminderd voort, en Iran is het ultieme doel.

De geschiedenis zal die desastreuze VS-campagne in het Midden-Oosten optekenen als de laatste stuiptrekking van een rijk dat zijn militaire en financiële macht heeft uitgeput voor een onbereikbaar doel, daarbij een spoor van dood en vernieling achterlatend.

De veranderingen in de Amerikaanse buitenlandse politiek werden gecomplementeerd met het uithollen van de Grondwet door het invoeren van de misnoemde Patriot Act, die de Amerikaanse samenleving in een controlestaat heeft veranderd, waarin vrije meningsuiting drastisch wordt ingeperkt.

Andere kwalijke gevolgen op Amerikaanse bodem ten gevolge van 9/11 zijn:

– het verlies van de Vierde-Amendementsrechten door illegale NSA-spionage

– de militarisatie van de politiemacht

– de immuniteit van de oligarchie voor ernstige financiële misdaden, misdaden waarvoor de gemiddelde burger levenslang in de cel zou gaan

– triljoenen dollars bail-outs met zero gevolgen voor de financiële kaste

– de over-vervolging van sommige van de moedigste burgers zoals Aaron Swartz, Barret Brown, sergeant Manning e.a.

– een frauduleus tweepartijen systeem dat volledig wordt gecontroleerd door de lobby’s en de grootbanken.

De geschiedenis leert ons dat het morele einde van een wereldrijk de feitelijke ondergang voorafgaat.

 

De Spiraal van de Stilte

Zonder enige twijfel is het officiële 9/11 Commissie Rapport het meest ongefundeerde en absurdste fictieverhaal dat ooit werd geproduceerd door de Amerikaanse Federale Regering. Het is niets minder dan de onwaarschijnlijkste complottheorie in de Amerikaanse geschiedenis, die werd opgedrongen aan het Amerikaanse volk en aan de gehele wereld.

Het Rapport detailleert een samenzweringstheorie die zo vergezocht is, en zo vol staat met opgezette en beraamde fabricaties, dan men gedwongen is de volgende vraag te stellen:

“Als negentien met kartonmessen gewapende Arabieren, onder leiding van een man in een Afghaanse grot, niet de Misdaad van de Eeuw hebben gepleegd, wie kan dan wel zowel het motief als de buitengewone capaciteit hebben gehad, om zo een vermetele aanval uit te voeren ?”

  1. Wie pleegden 9/11 en met welk doel?
  2. Wie hadden de middelen, het motief en de gelegenheid om deze aanvallen uit te voeren en de schuld in de schoenen van anderen te schuiven?
  3. Welke groep of organisatie had voldoende controle over de Amerikaanse regering en nieuwsmedia om deze kolossale hoax succesvol te orkestreren en een gigantische cover-up te initiëren?
  4. Wie hadden voldoende middelen om deze ongelooflijk gesofistikeerde operatie te financieren?
  5. Wie had de competentie om het Pentagon te infiltreren en de Amerikaanse defensie buiten werking te stellen om vier gekaapte vliegtuigen ongehinderd naar hun aangestelde doelen te doen vliegen zonder neergeschoten te worden? Wie had de competentie om vliegtuigen van op afstand te controleren?
  6. Wie hadden controle over het Amerikaanse gerechtelijk system om te verzekeren dat de daders niet vervolgd zouden worden ? Wie had de macht om te verzekeren dat de NYPD en het FBI de echte organisatoren van de aanval niet op de rooster zouden leggen? Wie had de macht om honderden verdachten te laten ontsnappen naar een vreemd land?
  7. Wie hadden de expertise en knowhow in explosieven om in staat te zijn wolkenkrabbers neer te halen die ontworpen waren om branden en vliegtuiginslagen te doorstaan?
  8. Wie had de geavanceerde computerkennis om deze aanvallen te coördineren?
  9. Wie waren het best vertrouwd met New York en had de grootste politieke controle over de stad waar deze aanvallen plaatsvonden? Wie had een netwerk van spionnen in de VS dat die aanvallen kon vergemakkelijken?
  10. Wie heeft er een geschiedenis van valse-vlagprovocaties, waarvan sommige tegen de VS waren verricht ?

Kortom, cui bono? Wie had er baat bij? Werden de aanslagen beraamd en uitgevoerd door islamistische fanatici of gaat een andere vorm van religieus en/of politieke fanatisme erachter schuil?    

Voor de powers that be is het van cruciaal belang dat de alsmaar duidelijker wordende antwoorden op die vraag niet mainstream gaan. Wat op het spel staat is enorm: als de aanslagen van 9/11 en de ‘oorlog tegen het terrorisme’ (met zijn miljoenen slachtoffers) ontmaskerd wordt als een leugen, zullen de gevolgen van een demystificatie politiek verwoestend zijn.

*********************************************************************************************

Sommigen zullen zeggen dat er hier niets nieuws is geschreven. Zij hebben gelijk. Alles in deze analyse is in de alternatieve media uitvoerig uitgewerkt en gedocumenteerd en de bronnen zijn toegankelijk voor wie ze wil bestuderen. [v]

Misschien was het gewoon eens nodig eraan te herinneren dat vanwege

de doodzieke wereldeconomie,

de door de banksters gecreëerde gigantische financiële bubbel,

de doodstrijd van de petrodollar,

de toenemende wereldwijde sociale spanningen ten gevolge van opgedrongen besparingen,

de oorlogszucht van de neocons in de VS,

de artificiële terreur van IS,

de kunstmatig opgeklopte haat en islamofobie

en de niet aflatende mediapropaganda over terroristische aanslagen,

– dat al deze elementen samen het ideale klimaat en de nodige voorwendsels hebben geschapen waarin een nieuwe Valse Vlag Operatie à la 9/11 kan plaatsgrijpen en misschien zelfs onafwendbaar wordt.

Vele waarnemers waarschuwen hiervoor, inclusief een van de hoofdrolspelers van 9/11. Ook al herhaalt de geschiedenis zich nooit op exact dezelfde manier, daarin schuilt een noodzaak om het duivelse bedrog van 9/11 beter te begrijpen.

 “Ik denk dat achteraf zal blijken dat 9/11 veel minder erg was dan de grootschalige aanval tegen de Verenigde Staten, die als en wanneer hij komt, veel dodelijker zal zijn dan vliegtuigtickets en kartonmessen.” – Oud Vice President Dick Cheney [vi]

Ondertussen razen de oorlogen die het Midden-Oosten verwoesten onverminderd verder, met onnoemelijk leed voor tientallen miljoenen mensen als gevolg. De talloze implicaties van de Strategie van de Leugen en de Chaos komen letterlijk en figuurlijk steeds dichterbij. Waar terreur onbestaande was, wordt terreur gecreëerd.

De Bushes, de Clintons en Obama zijn sinds 1991 het zichtbare gelaat van de nietsontziende neocons die deze wereld degraderen tot een miserabel wingewest waarin volkeren nog enkel waarde hebben in de mate dat ze zich aan de globale oligarchie onderwerpen en deze verrijken. Zij zijn de plegers van een psychopathische agressie die het nabije Oosten tot een hel heeft herschapen.

We hebben de morele verplichting deze misdadige ontwikkelingen aan de kaak te stellen, uit respect voor de drieduizend onschuldige Amerikanen en de vier miljoen onschuldige Arabieren die werden vermoord.[vii]

En laat het ons eerlijk toegeven, het lot van de Arabieren raakt ons koude kleren niet echt. Nu Rusland op een potsierlijke manier in het vizier wordt genomen, raakt ons dat al evenmin. We voelen ons ver weg en veilig. Maar we bedriegen onszelf.

Niemand wordt verplicht om van Arabieren, Iraniërs, Russen, Chinezen, Noord-Afrikanen of om het even welk ander volk te houden. Maar laat ons de feiten onder ogen zien: onze zelfgenoegzaamheid en onverschilligheid zullen uiteindelijk ook onze eigen ondergang betekenen. Daarover bestaat niet de minste twijfel. Het is de droge logica der dingen zelve. De vijanden zijn niet die anderen. De vijand zit onder ons. Of beter, boven ons. Hebzucht en machtswellust kennen geen grenzen.

Vroeg of laat zullen we en masse de moed moeten vinden om de Grote Barrière te overschrijden, en ons niet langer vast te klampen aan officiële complottheorieën. We kunnen niet langer gewillig de prooi blijven van gedicteerde onwetendheid. We hebben geen keuze. Het gaat om louter zelfbehoud.

Didier

 

Bronnen

 [i] http://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century

[ii] Quote van Zelikow : Griffin, 9/11 Contradictions, p. 295-6

[iii] The Petrodollar War Machine : http://www.youtube.com/watch?v=F1Drj7-YeoY

[iv] http://web.archive.org/web/20110224025006/http:/www.haaretz.com/news/report-netanyahu-says-9-11-terror-attacks-good-for-israel-1.244044

[v] o.a. Thierry Meyssan, L’Effroyable Imposture suivi de Le Pentagate

http://www.reopen911.info/livres.html

http://en.wikipedia.org/wiki/9/11_Truth_movement#Books

[vi] http://rt.com/usa/195956-cheney-kristol-interview-terror-torture/

[vii] http://www.mintpressnews.com/unworthy-victims-western-wars-have-killed-four-million-muslims-since-1990/204182/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!