De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

11 september 2001 – De Psychologische Barrière (4/5)

11 september 2001 – De Psychologische Barrière (4/5)

donderdag 22 september 2016 18:16
Spread the love

Er rest minstens een belangrijke vraag : waarom is de officiële fabel over de aanslagen van 9/11 voor zoveel mensen – ondanks elk gebrek aan evidentie – zo moeilijk te verwerpen?

In de documentaire Explosive Evidence – Experts Speak Out geven enkele deskundigen hun antwoorden. [i]

 

Cognitieve dissonantie

Klinisch psycholoog Robert Hopper legt uit :

“De Waarheid over 9/11 stelt enkele van onze fundamenteelste geloven over onze regering en over ons land op de proef. Wanneer geloven worden uitgedaagd, of wanneer twee geloven botsen, wordt cognitieve dissonantie gecreëerd.”

“De 9/11-waarheid beproeft ons geloof dat ons land ons beschermt en ons veiligheid biedt en dat Amerika de good guy is. Wanneer dit gebeurt worden angst en beklemming gecreëerd.

In reactie daarop schieten onze psychologische verdedigingsmechanismes in werking om ons af te schermen van die emoties. Ontkenning – wat vermoedelijk de primitiefste psychologische verdediging is – zal zeer voorspelbaar als eerste oppoppen wanneer onze geloven worden uitgedaagd.”

“Mensen zijn bang om verfoeid te worden, ze zijn bang om uitgesloten te worden, ze zijn bang om gemeden te worden. Ze zijn bang om zich hulpeloos en kwetsbaar te voelen, en ze zijn bang dat ze met de opkomende gevoelens niet zullen kunnen omgaan,” zegt Fran Shure, een professioneel deskundige en psychotherapeute met 20 jaar ervaring.

Starten met de mogelijkheid te aanvaarden dat andere groepen betrokken waren in 9/11 “is zoals het openen van de doos van Pandora,” zegt Robert Hopper. “Als je het deksel opent, en even naar binnen gluurt, zal het sommige van je fundamenteelste opvattingen over de wereld uitdagen.”

De meeste mensen schuwen zo’n dramatische uitdagingen van hun wereldvisie. “Als we onze wereldvisie als een soort van mentale en emotionele thuis beschouwen, dan denk ik dat we zowat om het even wat zullen doen om onze huizen en onze families te verdedigen,” zegt Dorothy Lorig, een deskundige met 16 jaren ervaring in re-evaluatie praktijken.

Lorig stelde dat vast bij haarzelf toen haar broer met haar trachtte te praten over de 9/11-waarheid. Haar antwoord: “Laat me met rust. Laat mijn huishouden met rust, laat me in mijn comfort.” Maar een week later las ze een “goed gedocumenteerd artikel” van Dr. David Ray Griffin over de evidentie die aantoont dat het officiële verhaal van 9/11 niet waar kan zijn.

Wat was Lorigs reactie?

“Ik bevond me op kantoor. Ik zat daar en voelde mijn maag omkeren. Ik vreesde dat ik onwel zou worden. Ik sprong uit mijn stoel, liep naar buiten, en deed een lange toer om de hoek – rond verschillende blokken – en stortte gewoon in elkaar.

Nu begrijp ik wat er gebeurde. Mijn wereldvisie over mijn regering die in zekere zin mijn beschermer was – bijna zoals een ouder – was verwoest, en het was alsof ik naar de wildernis was verbannen. Ik denk dat dat de beste manier is om dat gevoel te beschrijven.

Ik weende en ik weende … en ik wist, op een bepaald moment tijdens de wandeling, dat ik in actie zou moeten schieten om andere mensen hierover in te lichten. Als ik enig besef van integriteit wou behouden moest ik tot handelen overgaan. Ik kon iets zoals dit niet gewoon negeren.”

Vele 9/11 activisten kennen David Ray Griffin als de vooraanstaande auteur over 9/11. Hij heeft tien boeken over dit onderwerp geschreven en vele andere uitgegeven. Griffin is filosofieprofessor Emeritus en theoloog aan de Claremont School of Theology. Hij vat de verschillende reacties als volgt samen:

“Er zijn empirisch ingestelde mensen die gewoonweg zullen zeggen, ‘Kijk naar de bewijzen, als ze overtuigend zijn, dan zal ik van gedachte veranderen.’

Anderen hebben een paradigma. Zij zeggen ‘Zo werkt de wereld en ik ben ervan overtuigd dat dat de juiste manier is. 9/11 past niet in dat paradigma. Ik heb het dus niet nodig om die bewijzen te zien.’”

Griffin beschreef ook een derde type mensen die zich overgeven aan wat hij “wishful and fearful thinking” noemt.

“Zij zullen simpelweg niet iets geloven waarvan ze vrezen dat het de waarheid is. Ik heb ontdekt dat dat de krachtigste factor kan zijn voor mensen die de 9/11-waarheid afketsen en zelfs de bewijzen niet bekijken.”

“Een reden waarom mensen zo angstig zijn is de aard van de gebeurtenis zelf. De verschrikkingen van wat op 9/11 gebeurde kwamen over de gehele wereld op TV, en dat gebeurde live. We waren getuige van de dood van 3000 medeburgers, en we weten dat dat een zeer diepe en traumatische impact had op een groot deel van de bevolking,” zegt Mart Hopper, psycholoog en traumaslachtoffer specialist.

Zijn collega Danielle Duperret voegt daar aan toe: “We voelden ons veilig voor 9/11, en plotseling stortte dat veiligheidsgevoel in. Mensen werden angstig. Mensen wisten niet meer wat denken en dat is een zeer onaangename toestand. Net zoals een computer vastloopt wanneer hij overladen wordt, zullen wij, wanneer onze geesten overladen worden, dit niet meer aankunnen en dichtklappen. Het is makkelijker om te ontkennen en verder te gaan met het leven.”

In contrast met de schaamteloze verwittiging van George W. Bush om nooit het officiële verhaal van 9/11 in vraag te stellen, zegt Robert Griffin [ii] “We moeten begrijpen dat vragen stellen patriottisch is. Als burgers worden we verondersteld dat te doen. Dat is onze plicht.”

Dokter William Woodward adviseert, “Genezing komt door de waarheid in de ogen te kijken, ze te ervaren, de gevoelens toelaten binnen te komen. Dus als er angstgevoelens bestaan dat die gebeurtenissen mogelijk veroorzaakt werden door iets waaraan we nog niet gedacht hadden – duistere elementen in onze samenleving bijvoorbeeld – wel laat dat binnenkomen en ga het ontdekken. Laat het licht schijnen op alles wat gebeurd is. Dat zal het beste genezingsproces zijn. Verzoening via de waarheid is een belangrijke weg naar psychologisch herstel van de mythes en leugens die het officiële relaas rond deze historische gebeurtenis hebben geweven.

John Freedom vat het gezichtspunt van vele waarheidszoekers als volgt samen: “Wat voor mezelf belangrijk is geworden is mezelf te onderrichten, verantwoordelijkheid te nemen. Zoals in die wonderlijke uitspraak van Mahatma Ghandi:

Wij moeten de verandering zijn die we in de wereld willen zien.’”

 

Andere obstakels

Zelfs het hyper-officiële Wikipedia moet toegeven dat de meeste mensen simpelweg niet geloven dat al-Qaida de uitvoerder van 9/11 was. [iii] Het probleem is dat dit algemene ongeloof geen enkel effect heeft gehad op het politieke landschap in de VS.

In zekere zin is dat logisch. 9/11 vond plaats tijdens het begin van een Republikeinse Administratie, wat betekent dat het gepland werd tijdens een Democratische Administratie. Het verschil tussen beide is niet groter dan het verschil tussen Pepsi en Coca, en dit illustreert twee basisfeiten van het VS politiek systeem:

  1. De VS deep state wordt niet geaffecteerd door veranderingen in het Witte Huis
  2. De VS deep state heeft zich genesteld in beide facties van de 0,1% Partij die aan de macht is.

In een bepaald opzicht is de VS te vergelijken met de verfoeide oude Sovjet Unie: er wordt geregeerd door een Nomenklatoera [iv] – een ‘Inner Party’ [v] om Orwells uitdrukking te gebruiken – die de 99,9% in een staat van semi-lijfeigenschap houdt. (‘Semi’, want de moderne lijfeigene kan zijn werkplaats legaal verwisselen voor een andere.)

En terwijl de echte deep state slechts een kleine sub-sectie is van de VS Nomenklatoera, is de gehele Nomenklatoera ermee verbonden door een diep gevoel van klassensolidariteit en eigenbelang. Het is dat wat de collectieve blindheid van zowat alle westerse elites over 9/11 verklaart.

Net zoals iedereen ondertussen weet dat JF Kennedy niet vermoord werd door een eenzame schutter, vinden de meeste mensen nu dat de officiële 9/11 complottheorie een stupide hoop onzin is, maar ze zien niet wat verschil dat maakt voor hen en de wereld waarin ze leven.

Combineer een zwijgende meerderheid met een regerende elite die het vanzelfsprekende ontkent, en je hebt de huidige schijnbare nederlaag van de 9/11-truthers beweging.

Het feit dat er nooit een onderzoek die naam waardig werd gevoerd en nooit iemand werd gearresteerd voor de misdaden van 9/11 is niet de fout van de 9/11-truthers. Het is wel een rechtstreeks gevolg van de soort van onwetendheid, passiviteit en algemene zombificatie die het Rijk met succes heeft opgedrongen aan het grootste deel van zijn onderdanen.

We citeerden al het fenomeen dat iedereen wiens inkomen, reputatie en persoonlijke zelfbeeld rechtstreeks afhankelijk is van de ‘respectabiliteit’ van het systeem waarin we leven (journalisten en bloggers inbegrepen) er alle belang bij heeft de realiteit te verwerpen en het absurde vertelsel over 9/11 te onderschrijven.

Er zijn ook twee andere, goed gekende sociale fenomenen aan het werk hier: het Asch Conformity Experiment [vi] en het Milgram Obedience Experiment. [vii]

Het eerste toont dat mensen neigen te zien wat ze denken dat de meerderheid van hun medemensen zien. Het tweede toont de macht van de autoriteiten en hun vermogen mensen te doen handelen tegen hun gezond verstand.

Het feit dat het onomstotelijk bewezen is dat de drie wolkenkrabbers werden neergehaald door controlled demolition is op zich voldoende om een nieuw onderzoek te eisen. Het feit dat de 9/11-truthers niet elk detail van wat er op die dag gebeurde kunnen uitleggen, is geen geldig tegenargument.

Zo’n nieuw onderzoek zal natuurlijk nooit getolereerd worden, zoveel is duidelijk. De geloofwaardigheid van de volledige VS Nomenklatoera zou in het gedrang komen. Als het officieel duidelijk zou worden dat 9/11 inderdaad een inside job was, zou dat een regime change in de VS tot gevolg hebben, met niets minder dan een complete ineenstorting van het Anglo-Zionistische Rijk als gevolg.

In het vijfde deel werpen we een blik op de geopolitieke context van 9/11.

 

Bronnen

[i] 9/11: Explosive Evidence — Experts Speak Out (volledige film): https://www.youtube.com/watch?v=stOQ5Vl9d0k

http://www.ae911truth.org/en/news-section/41-articles/645-psychology-experts-speak-out-why-is-the-911-evidence-difficult-for-some-to-accept-.html

[ii] geen relatie met David Ray Griffin

[iii] https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_polls_about_9/11_conspiracy_theories

[iv] https://en.wikipedia.org/wiki/Nomenklatura

[v] https://en.wikipedia.org/wiki/Inner_Party

[vi] https://en.wikipedia.org/wiki/Asch_conformity_experiments

[vii] https://en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experiment

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!