De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

11 maart 2015 – Elzenveld Antwerpen – Seminarie “Spiritueel maar niet Religieus?”

zondag 29 maart 2015 22:45
Spread the love

Georganiseerd door UCSIA, Bisdom Antwerpen, Relevant en Caritas Antwerpen / Cairos

Een volle zaal welkom geheten door prof. dr. Luc Braeckmans, UCSIA, Academisch directeur a.i.

Hij geeft het woord aan prof. dr. Nancy Ammerman van de Universiteit te Boston en zij heeft het over “Spiritual but not Religious?”

Veel gelovigen noemen zich “spiritueel maar niet religieus” en situeren zichzelf buiten georganiseerde religie, kerk en dogma. De Amerikaanse godsdienstsociologe Nancy Ammerman (Boston University) onderzoekt hoe religie en spiritualiteit dagelijks beleefd worden en botst op een werkelijkheid die veel ingewikkelder is dan ze lijkt. Spiritualiteit wordt nooit helemaal alleen beleefd en is evenmin zomaar een cultureel alternatief voor religie. Mensen knutselen een persoonlijke spiritualiteit uit één of meerdere van volgende pakketten:

–      een “deïstisch pakket” dat spiritualiteit verbindt met persoonlijke goden, 

–      een “extra-deïstisch pakket” dat spiritualiteit een plaats geeft in naturalistische vormen van transcendentie, 

–      een “ethisch-spiritueel pakket” dat focust op dagelijks mededogen 

–      het pakket “geloof en spiritualiteit in culturele zin”.

Professor Ammerman en haar team hebben een uitgebreide studie gewijd aan het onderwerp. Heb weerhouden dat er een tendens is waarbij religie meer een slechte naam krijgt, spiritualiteit daarentegen…

Spiritualiteit komt in resonantie en synchronisatie met je “kern” waardoor je het gevoel krijgt verbonden te zijn met “het geheel”. Een mysterieuze kracht die je op je spirituele reis zet, de ontwikkeling van je innerlijke “zelf”… Je denkt aan de gemeenschap als een vorm van dienstverlening. Je bent actief betrokken bij het dienen van andere mensen. Edoch is het jouw individuele pad! Belangrijk is dat je er met gelijkdenkenden of –voelenden kan over praten en ervaringen kan uitwisselen. Je inspireert mekaar. Anderen kunnen twijfels hebben over je mentale gezondheid! Spiritualiteit is gender onafhankelijk. Er zijn nl geen verschillen tussen vrouwen en mannen!

Meer info en de volledige presentatie is te vinden op de webstek van UCSIA

http://www.ucsia.be/main.aspx?c=*UCSIA2&n=121002&ct=121002

De tweede spreker komt na de koffiepauze aan bod: prof. dr. Hijme Stoffels van de Vrije Universiteit Amsterdam Goden van de stad – “Op zoek naar religie en spiritualiteit in een urbane context”

Ik verwijs hier naar de volledige presentatie die op de webstek van UCSIA te vinden is.

Als afsluiter komt Ronald Sledsens, inspecteur-adviseur rooms-katholieke godsdienst en pastoor-deken in Antwerpen praten over “Spiritualiteit of religie door de ogen van jongeren en parochianen”

De volledige tekst vindt u ook op de webstek van UCSIA.

Een nawoord en reflectie komt er nog bij monde van Dominiek Lootens, stafmedewerker van Caritas Antwerpen.

Hij verwijst naar de parabel van de parel (zie tekst op de webstek) en zelf ziet hij zich in alle hoeken tegelijkertijd staan. Bij de gevonden parels staan de verhalen centraal, de “heilige” verhalen. Je dient er voor open te staan met een respectvol luisterend oor. Het is een mix van religie, spiritualiteit, het dagelijkse leven,…

Leren kijken en dan zien!

Met hier samen te zijn kunnen we over spiritualiteit praten! Mensen ontmoeten en uitwisselen van gedachten, ervaringen,…

Ik ben “spiritueel” maar niet als jij. Religie en spiritualiteit zijn geen rivalen noch tegengestelden.

Zoals reeds gezegd staan alle teksten en presentaties op de webstek van UCSIA:

http://www.ucsia.be/main.aspx?c=*UCSIA2&n=121002&ct=121002

Ik verwijs ook even vrijblijvend naar de agenda want er komen nog bijzondere onderwerpen aan bod:

http://www.ucsia.be/main.aspx?c=*UCSIA2&n=63095

take down
the paywall
steun ons nu!