De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

11.11.11 tevreden met internationale ambities van Vivaldi-coalitie
Opinie - 11.11.11

11.11.11 tevreden met internationale ambities van Vivaldi-coalitie

11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, reageert tevreden op een aantal veelbelovende internationale ambities in het regeerakkoord van de Vivaldi-coalitie en roept de regering-De Croo op om deze snel te concretiseren. “Dit regeerakkoord bevat veel hefbomen om van ontwikkelingssamenwerking een effectief instrument te maken voor internationale solidariteit en voor de strijd tegen armoede en ongelijkheid in de wereld”, stelt algemeen directeur van 11.11.11 Els Hertogen.

woensdag 30 september 2020 16:51
Spread the love

 

Het regeerakkoord van de zeven Vivaldi-partijen, ‘Voor een welvarend, solidair en duurzaam België’, schuift zes prioritaire assen naar voren. De tekst maakt duidelijk dat solidariteit, duurzaamheid en internationaal engagement centrale prioriteiten zullen zijn van de nieuwe regering. In volle COVID-19, economische en klimaatcrisis die ontwikkelingslanden disproportioneel treft, verwelkomt 11.11.11 deze accenten.

11.11.11, schoof de afgelopen weken en maanden 11 centrale prioriteiten naar voren en reageert tevreden dat de nieuwe federale regering een internationale blik hanteert:

“België is geen eiland: als het regent in het buitenland, druppelt het ook hier. Het is een sterk signaal dat deze regering kiest voor een bindend groeipad naar de 0,7%-doelstelling tegen 2030 en de onverkorte uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDGs), het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal als centrale prioriteiten naar voren schuift. Het is daarnaast ook erg positief dat het toekomstige migratie, -buitenland- en handelsbeleid opnieuw op een internationaalrechtelijke leest wordt geschoeid, waarbij mensenrechten, multilateralisme, duurzame ontwikkeling en de strijd voor gendergelijkheid centraal staan. Ook op vlak van inspanningen tegen grootschalige belastingontwijking is het regeerakkoord ambitieus”, stelt Els Hertogen directeur van 11.11.11 in een eerste reactie.

11.11.11 roept de regering-De Croo wel op om een aantal engagementen inzake internationale schuldkwijtschelding, internationale klimaatfinanciering, gender, de opvang en bescherming van vluchtelingen in conflictregio’s, het vrijwaren van de ruimte voor het middenveld of een Belgische zorgplichtwet snel te concretiseren en daar ook de nodige financiële middelen tegenover te zetten.

“Wij zullen als middenveld onze rol spelen in een sfeer van respect, zoals Alexander De Croo het uitdrukte. We zijn klaar voor dialoog”, besluit Els Hertogen 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!