De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Screenshot Pano, Ontwikkelingssamenwerking 2.0, VRT NWS.
Opinie - 11.11.11

11.11.11 reageert op Pano-reportage: “Duurzame ontwikkeling kan niet zonder dialoog”

De Pano reportage op Een maakt duidelijk dat er terecht nog altijd veel mensen geëngageerd zijn in ontwikkelingssamenwerking en dat het een permanent leerproces is. Ontwikkelingssamenwerking is het meest succesvol als ze uitgaat van de behoeftes van mensen en organisaties ter plaatse. Dit eigenaarschap is volgens 11.11.11 één van de belangrijkste vernieuwingen van de afgelopen decennia die wel degelijk resultaat oplevert.

donderdag 3 oktober 2019 18:28
Spread the love

“Ontwikkelingssamenwerking is blijven evolueren en heeft geleerd uit fouten en successen”, zegt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “In het verleden gaven we ze eerst vissen, dan hebben we ze leren vissen en nu gaan we in dialoog of ze wel willen vissen en we creëren samen een omgeving waarin ze kunnen vissen.” Dit is de beste manier om duurzame impact te realiseren.

Uiteraard zijn ook voor deze vorm van ontwikkelingssamenwerking 2.0 financiële middelen nodig. Respect voor de donateur en transparantie over besteding van de middelen zijn een evidentie. De Belgische ngo-sector behoort tot de meest transparante en gecontroleerde in Europa. Ngo’s publiceren jaarlijks op de site van het International Aid Transparency Initiative (IATI) de middelen die binnenkomen en wat zij uitgeven gekoppeld aan de doelstellingen die ze daarmee realiseren. Die site is voor iedereen toegankelijk.

De praktijken die getoond werden in de reportage zijn ook voor 11.11.11 op morele gronden onaanvaardbaar. 11.11.11 steunt het initiatief van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) om onderzoek in te stellen naar bepaalde praktijken van fondsenwervingsbedrijven.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!