De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

100.000 OPNIEUW!!!

100.000 OPNIEUW!!!

woensdag 7 oktober 2015 21:20
Spread the love

Zuhal Demir, dochter uit een gezin van Turks-Koerdische economische vluchtelingen heeft het volgens een interview in de krant ‘De Tijd’ gehad met de vakbonden. Staken op een moment dat de werkloosheid afneemt, het aantal vacatures stijgt en de faillissementen teruglopen! Hoe durven ze.

 Het is maar hoe je’t bekijkt natuurlijk. Het is immers niet zozeer de werkloosheid die afneemt maar wel de werkloosheidsdata die dalende grafieken produceert. Niets zo gemakkelijk dan iemand niet meer als werkloze in de statistieken opnemen en bij de volgende zevende dag kan je al fier gaan vertellen hoe jou beleid nu al de toekomst aan het veranderen is! Op 1 januari 2015 verloren 55.000 jongeren hun recht op uitkering doordat de wachtuitkering beperkt werd. Hoezo de werkloosheid neemt af?

 U doet voort zegt u, of de vakbonden dat nu willen of niet. Wel dat komt goed uit, ik denk dat de vakbonden ook voort doen, of u dat nu wil of niet.

 Vervolgens zegt ze, stijgt het aantal vacatures. Dat zal wel, met een lastenverlaging van de werkgeversbijdrage van 33% naar 25% is het immers de gemeenschap zelf die deze ‘extra’ jobs betaald, niet de onderneming. Dit gaat immers ten koste van de sociale zekerheid en betekend dat wie aanspraak wil of moet maken op de sociale zekerheid meer in eigen zak zal moeten tasten. Niet meer de solidariteit dus zoals we die kenden toen o.a. Turks-Koerdische economische vluchtelingen ons land aandeden. Wanneer Zuhal prat gaat op het feit dat haar vader alles uit de kast heeft gehaald om haar te laten studeren dan kunnen we vandaag alleen maar vaststellen dat Zuhal voor wie vandaag wil studeren alles al uit de kast heeft gehaald zodat er niets meer overblijft. No Merci dus. Het studiegeld wordt verhoogd van 630 naar 890 EUR. Een spotprijs zo verzekerd de regering ons in vergelijking met de V.S. waar mensen een lening moeten aangaan en tot 50.000 USD moeten betalen voor hun studies. De V.S. is dan ook een land waar solidariteit bijna onbestaande is tenzij men naar oorlogsgebied trekt om er de wapenoverschotten van hun industrie te verbruiken. Maar ik wijk af. Het is dus de gemeenschap die de kost voor de extra jobs draagt, niet de onderneming. Wij de lasten, de onderneming de lusten.

Tenslotte zijn er ook voor het eerst minder falingen zegt Zuhal. Falingen ontstaan echter niet van vandaag op morgen. Als er dus minder falingen zijn is dat vooreerst een gevolg van het beleid van de vorige regering(en). Proficiat Zuhal, goed geprobeerd maar uit dit interview blijkt dat u duidelijk de pedalen aan het verliezen bent. Halfweg het artikel stelt u dat de vakbond nu maar eens kleur moet bekennen. Verdedigen ze nu de belangen van de werkenden of van de uitkeringstrekkers? Schitterend is dat Zahul, ik heb me bijna een breuk gelachen. Wat een mens al niet voor onzin moet uitkramen om nog overtuigend proberen over te komen.

Ik heb het hen niet gevraagd en mijn antwoord is dus vrijblijvend. Ik denk dat de vakbonden beide verdedigen maar mocht u over andere informatie beschikken mag u dat dus altijd aan de krant ‘De Tijd’ melden uiteraard.

Niet onlogisch zegt u dat de bonden blijkbaar meer inzitten met de rechten van wie een werkloosheidsuitkering krijgt dan met de handen van Charles Michel die ze volgens u zouden moeten kussen want hoe meer werklozen, hoe meer de vakbond verdiend zegt u. De vergelijking op zich kwam mij al een beetje dom over dus heb ik ze een paar keer herlezen. Eén bedenking maakte ik. Is het niet zo dat wanneer er geen werklozen meer zouden zijn de loonkosten danig de hoogte zouden inschieten wegens een gebrek aan man/vrouw-krachten? Wie heeft daar dan het meeste belang bij?

Voorts kregen we nog de klassieke opmerkingen over het aantal betogers. 120.000 mensen op straat op een bevolking van 11 miljoen mensen. Ter vergelijking stelt ze, bijna 3.5 miljoen mensen hebben voor haar regering gestemd. Bovendien waren de betogers ook nog naar Brussel gelokt door al die onzin die op die pamfletten van de vakbonden stond. Dit is pijnlijk voor Zahul. Licenciaat in de rechten en dan vervallen in dit soort ouwewijvenpraat. Kan Jef Vermassen haar niet wat bijles geven, in Godsnaam!

Laat ons even diezelfde vergelijking aanhouden. Wanneer gaat Zahul 120.000 mensen uit die toch grote massa van 3.5 miljoen mensen op de been brengen om haar regering te steunen in deze voor ondernemers moeilijke tijden? Ik weet dat deze mensen meer stakinggevoelig zijn maar dat mag gerust op een zondag dan storen ze ook mij niet terwijl ik een dutje doe.

 In dezelfde editie van de krant “De Tijd’ werpt Bart Haeck in zijn commentaar op dat wie vandaag betoogt heeft ook eens alternatieven mag geven voor hoe we de staatsschuld kunnen doen dalen, meer mensen aan het werk krijgen en bedrijven niet wegjagen. Bart wil dus dat elke burger politieke verantwoording aflegt? Beste Bart, mensen zoals Rudy De Leeuw en Marc Leemans kunnen dat in mijn plaats stukken beter dan ikzelf. U hoeft mij niet in het nauw te drijven. Maar laat mij antwoorden met de woorden van Zahul Demir “Wij doen voort, of de vakbonden dat nu willen of niet”. Wel, dat komt goed uit, ik denk dat de vakbonden ook voort doen, of u dat nu wil of niet.

take down
the paywall
steun ons nu!