De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

1 OP 3 BEZOEKERS LEUVENS WOONANKER DAK- OF THUISLOOS

1 OP 3 BEZOEKERS LEUVENS WOONANKER DAK- OF THUISLOOS

dinsdag 22 oktober 2019 19:14
Spread the love

“1/3e van 460 nieuwe bezoekers Leuvens Woonanker in 2018 was dak of thuisloos”

Meer dan 30 procent van de 460 personen die in 2018 voor het eerst beroep deden op Woonanker om in het Leuvense een woonst te vinden was dak- of thuisloos. Dat heeft Jeroen De Wilde gezegd tijdens de viering van 5 jaar Woonanker, waarin stad Leuven, OCMW en CAW Oost-Brabant samenwerken om maatschappelijk kwetsbare mensen te helpen bij het zoeken naar huisvesting.

Andere reden waarom mensen een nieuwe woonst willen zijn de slechte kwaliteit van waar men thans woont, einde contract en te klein behuisd. Ongeveer de helft van degenen die beroep doen op Woonanker ontvangt een leefoon. In 2018 werd voor 45 procent van de bezoekers een woning gevonden. Vaak gebeurt die via bemiddeling door medewerkers van Woonanker, die ook nadien nog bereid zijn om verhuurder en huurder bij te staan bij vragen of moeilijkheden. Woonanker telt overigens reeds een tiental ‘solidaire verhuurders’ met wie regelmatig samengewerkt wordt en die als ze iets te huur hebben dit eerst aan hen aanbieden.

“De meerderheid blijft graag in Leuven wonen wegens sociaal netwerk, school en werk maar botst op de dure huisvestingsmarkt. Ze moeten op basis van hun inkomen te duur gaan wonen, tevreden zijn met minder of met iets buiten Leuven. Alleenstaanden belanden meer en meer op kamers en heel kwetsbare mensen komen terecht in handen van huisjesmelkers of malafide huurders. Er is ook in Leuven sprake van discriminatie. Dergelijke gevallen worden steeds gemeld aan UNIA”, aldus De Wilde die pleitte voor meer investeringen in sociale huisvesting, betaalbaarder maken van de private huurmarkt en het optrekken van lage inkomens.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!