De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

1 mei persmededeling Referendum-Partij

1 mei persmededeling Referendum-Partij

Jaarlijks betalen wij belastingbetalers ongeveer 11 miljard euro interest op de staatsschuld. Veronderstel dat een gemiddeld nettoloon 83 euro per dag bedraagt, dan komt dit overeen met een nettoloon van 132,5 miljoen werkdagen ofwel ongeveer een netto jaarloon van 576.218 werknemers (een voltijdse werknemer met een werkjaar van 230 dagen)!

donderdag 1 mei 2014 00:43
Spread the love

Op deze ‘dag van de arbeid’ willen we de interest
op de staatsschuld even aankaarten.

Jaarlijks betalen wij belastingbetalers ongeveer 11 miljard euro
interest op de staatsschuld.
Veronderstel dat een gemiddeld nettoloon 83 euro per dag bedraagt, dan komt dit
overeen met een nettoloon van 132,5 miljoen werkdagen ofwel ongeveer een netto
jaarloon van 576.218 werknemers (een voltijdse werknemer met een werkjaar van
230 dagen)!

Dit brengt ons tot de conclusie dat we een einde willen maken aan de
interest op de staatsschuld. Het zou verstandig zijn, opdat de staat uit de
schuld kan raken, dat zij aan 0% kan lenen, en dit in het belang van de
bevolking en de samenleving!! Om dit te bereiken stellen wij voor dat de
Belgische staat zich niet langer akkoord verklaart met artikel 123 uit het
“Verdrag van Lissabon”. Of als de EU dit niet aanvaardt dat België uit het
“verdrag van Lissabon” in zijn geheel stapt.
Dit verdrag is nooit via een referendum voorgelegd aan de bevolking en wij zijn
van oordeel dat het nodig is de bevolking haar mening te vragen.

Wij
zijn van oordeel dat elke volgende regering verplicht moet zijn een contract
met de bevolking te tekenen om minstens jaarlijks 5 miljard euro van de
staatsschuld af te betalen, en vervolgens het overblijvende geld van de
ontvangsten niet volledig uit te geven. Dit om de volledige staatsschuld op 75
jaar of minder af te lossen.

De interest op de staatsschuld is
een diefstal van onze tijd!

DeWereldMorgen.be

Referendum-partij.be 0484/31.31.35 Persmededeling Referendum-partij 1 mei

take down
the paywall
steun ons nu!