De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

1 mei-manifest

1 mei-manifest

vrijdag 3 mei 2013 15:55
Spread the love

WE STAAN HIER

OMDAT WE ALS FIERE BORGERHOUDTENAARS TOT VOORBEELD WILLEN DIENEN VOOR ALLE ANTWERPENAREN, ALLE VLAMINGEN, ALLE BELGEN, ALLE EUROPEANEN, ALLE BEWONERS VAN DEZE PLANEET.

OMDAT WE ALS FIERE BORGERHOUDTENAARS HET VOLKSLIED “ALLE MENSCHEN WERDEN BRÜDER” IN PRAKTIJK BRENGEN.

ZODAT IEDEREEN DOORDRONGEN WORDT VAN DE NOODZAAK TOT SOLIDARITEIT.

ZODAT IEDEREEN ZICH VERBONDEN VOELT.

WAAR IEDEREEN IN ZIJN HART WEET DAT VERDEEL EN HEERS-POLITIEK EEN MISDAAD TEGEN DE MENSHEID IS.

WE STAAN HIER

OMDAT WE EEN “DEEL-RIJK” WILLEN OPRICHTEN, EEN MONDIALE DEEL-STAAT WAAR “IEDEREEN” RIJK WORDT.

WAAR IEDEREEN BESEFT DAT JE VAN DELEN RIJK WORDT.

WAAR IEDEREEN BESEFT DAT DE STAAT PAS RIJK IS ALS IEDEREEN IN OVERVLOED LEEFT.WAAR HET BELANG OP LANGE TERMIJN PRIMEERT IPV DE ONMIDDELLIJKE BEVREDIGING VAN DE BEHOEFTE.

WAAR ARBEID EN ENERGIE UITGEWISSELD WORDEN NAARGELANG DE NODEN VAN IEDEREEN EN NIET NAARGELANG HET WINSTBEJAG EN DE HEBZUCHT VAN ENKELEN.

WAAR IEDEREEN IN ZIJN HART WEET DAT LAGE VERLONING EN UITBUITING EEN MISDAAD TEGEN DE MENSHEID IS.

WE STAAN HIER

OMDAT IEDEREEN RECHT HEEFT ZICH VEILIG TE VOELEN,

IEDEREEN RECHT HEEFT OP VERVULLING VAN BASISBEHOEFTEN EN KANSEN KRIJGT OM ZICH TE ONTPLOOIEN,

IEDEREEN RECHT HEEFT OP EEN COMFORTABEL ONDERDAK EN GROENRUIMTE.

WAAR IEDEREEN ZICH VERANTWOORDELIJK VOELT OM WELZIJN TE CREËREN VOOR IEDEREEN.

WAAR IN HET BIJZONDER DIE MENSEN DIE STERKER EN RIJKER ZIJN KANSEN BLIJVEN GEVEN AAN MENSEN DIE MOETEN VECHTEN OM TE OVERLEVEN.

WAAR ARMOEDE WORDT OPGELOST IPV GEËXPORTEERD.WAAR ARMEN RIJK KUNNEN EN MOGEN WORDEN.

WAAR IEDEREEN IN ZIJN HART WEET DAT VASTGOEDSPECULATIE EN SPECULEREN TOUT COURT EEN MISDAAD TEGEN DE MENSHEID IS

WE STAAN HIER

OMDAT WE MEKAAR WILLEN BEGRIJPEN.

OMDAT WE ALLE GELOOFSVORMEN, INCLUSIEF HET ATHEÏSME, ALS PARELS AAN 1 HALSSNOER KUNNEN RIJGEN VAN 1 ORDENEND UNIVERSEEL PRINCIPE.

OMDAT WE ONVERVREEMD VER-BONDEN EN GEWELDLOOS MET ELKAAR WILLEN COMMUNICEREN.

OMDAT WE RESPECT HEBBEN VOOR ELKAARS RITUELEN EN ONZE EIGEN RITUELEN NIET ALS DOEL OP ZICH HOEVEN TE BESCHOUWEN.

OMDAT WE ONZE EIGEN WERELDVISIE IN VRAAG DURVEN STELLEN EN ANDEREN VRIJHEID GEVEN IN HUN KEUZE VOOR ONDERWIJS, VOOR GENEESKUNDE, VOOR SAMENLEVINGSVORMEN.

OMDAT WE KRIJGERS ZIJN VOOR VREDE OP DE HELE AARDE (= PAN TERRA); PAN-TERRARISTEN IPV TERRORISTEN.

WAAR IEDEREEN IN ZIJN HART WEET DAT SPOT, FUNDAMENTALISME EN DICTATUUR MISDADEN TEGEN DE MENSHEID ZIJN

LA REVOLUCION IN HET HART VAN BORGERHOUDT… VIVA!LA REVOLUCION IN HET HART VAN IEDEREEN… VIVA!

LA REVOLUCION AU COEUR DE CHACUN…  VIVA!LA REVOLUCION IM HERZEN VON JEDER… VIVA!LA REVOLUCION IN EVERYONE’S HEART… VIVA!LA REVOLUCION EN EL CORAZON DE CADA UNO… VIVA!LA REVOLUCION ?? ??? ?????? (URDJUDEM)… VIVA! (kan iemand dat fonetisch schrijven?)LA REVOLUCION ELKALEDNESS… VIVA!LA REVOLUCION ? ?????? ??????? (V SERDSE  KAZJDOVOVIVA!(Russisch)LA REVOLUCION ???????? VIVA! )…  Zài m?i yí gè rén de x?n zh?ng)ENZ…

take down
the paywall
steun ons nu!