De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

1.269.567 of 15,9% stemplichtigen komen uit de migratie

1.269.567 of 15,9% stemplichtigen komen uit de migratie

Stemplichtigen met migratieachtergond maken het verschil in Antwerpen (39%), Brussel (63%), Luik (43%), Charleroi (36%), Mechelen (24%), Herstal (39%), La Louvière (39%) en vele andere gemeenten. Gaat Bart De Wever met N-VA hierdoor al onderuit in Antwerpen? Zou kunnen.

vrijdag 4 april 2014 21:41
Spread the love

Voor alle cijfers en %ges, zie de tabellen: 

Tabel:


Kiezers en migratieachtergrond in alle gemeenten

Tabel:

Belgen in het buitenland per land, 2013
 

1. Kiezers in het buitenland

1.1. Belgen in het Buitenland
 

Wie alles wil weten over kiezers in het buitenland vindt antwoorden op
de

Overheidssite Ki
ezers in het buitenland.
 
Potentieel gaat het om alle Belgen die in het buitenland zijn
ingeschreven in de
bevolkingsregisters bijgehouden op de
diplomatieke en consulaire posten
in het buitenland. Dat betekent dat deze Belgen niet meer zijn
ingeschreven in een bevolkingsregister in België. Uiteraard zijn er nog
vele andere Belgen in het buitenland, op reis, bezoek, om er te werken
of om bv te vechten in Syrië, zonder zich te melden bij het consulaat.
Ook vele Belgen worden ambtelijk geschrapt omdat ze niet meer in België
verblijven, of duiken daarna weer op en worden ambtelijk
heringeschreven.


Keuze van referentiegemeente is niet meer vrij

 

In de aanloop van de verkiezingen krijgen al deze Belgen een brief met
de vraag om deel te nemen aan de verkiezingen en zich hiervoor in te
schrijven. Hierbij dienen ze, in tegenstelling tot 2010, opgave te doen
van de gemeente waar zij het laatst in België gedomicilieerd waren, en
indien dit niet het geval is de gemeente van hun geboorte. Zo wordt
voorkomen dat men gemeenten koos omwille van politieke redenen zoals bv in de rand rond Brussel, bij een
toen nog ongesplitst BHV.
 
Voortgaande op de lijst van Belgen van +18 jaar in het buitenland, zie
tabel

Belgen in het buitenland 2013
en het
gepubliceerde aantal ingeschreven kiezers, zie

Kiezers en migratieachtergrond in alle gemeenten
zou 42,9% van de Belgen in het
Buitenland zich ingeschreven hebben voor de Federale en regionale
verkiezingen. Althans dat begrijpen wij uit het naast elkaar leggen van
beide gegevens.
 

Waar wonen de Belgen in het buitenland naar geslacht en 18+
 

381.452 Belgen woonden op 01/01/2013 in het buitenland, zie ook het
artikel in

Mo van Kristof Clerix
.  
Ter info de landen waar Belgen in het buitenland met meer dan 1.000 zijn.
Voor de volledige lijst, met ook het detail per ‘post’ in elk land, zie tabel

Belgen in het buitenland 2013
. In de tabel wordt opgave gedaan van
het aantal 18+ en van de opdeling van man/vrouw met opvallend, het laag
% mannen in Italië en Griekenland, en het hoog % in China (60%) en
Thailand (71%).Voor de tabellen, zie BuG
221 on-line
  

1.2. Belgische kiezers in het buitenland per gemeente
 

De Belgische overheid heeft de
bevolkingsaantallen 18+ per gemeente vastgelegd en gepubliceerd voor de

Federale en Regionale verkiezingen
en voor de

Europese verkiezingen
, voor dit laatste met inbegrip van de ingeschreven
vreemdelingen die in België wonen en uit een EU-lidstaat komen.
 
Van de 300.384 ingeschreven Belgen in het buitenland zijn er 128.957 die hebben gemeld deel te nemen, aan de kiesverrichtingen voor de federale
en regionale verkiezingen, dat is 42,9% van alle potentiële
kiezers in het buitenland en 1,6% van alle stemplichtigen in België.
Brussel springt er boven uit met 4,0%, met voor bepaalde
kantons
hoge % die voortkomen uit de gemeenten Sint-Lambrechts- en
Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel en de studentengemeenten Elsene en Etterbeek.
Wallonië
volgt met 1,8% en Vlaanderen met 1,2% Belgische stemmers
in het buitenland.

Voor de Europese verkiezingen, dienen Belgen in het
buitenland te verblijven in een
EU-lidstaat. Hierover werden door de overheid geen cijfers meegedeeld.
 

2. EU-Vreemdelingen in België, slecht 10% ingeschreven
 

2.1. Aantal en % inschrijvingen op totaal EU-vreemdelingen
 

En dan kunnen die vreemdelingen eens meestemmen, en dan nog voor
Europa, en dan sturen ze nog hun kat.
” Stemplicht is één en
ondeelbaar, en mag geen voorwerp zijn van discriminatie. Ofwel heeft men
stemplicht en is men automatisch ingeschreven ofwel is er geen
stemplicht. Zo hebben de EU-vreemdelingen het terecht ook begrepen. Hun
niet-inschrijving is een daad van opstand en rebellie tegen deze
ondemocratische gang van zaken. Voor wanneer het einde aan de
discriminatie tussen kiezers waarbij de ene zich moet inschrijven en de
andere niet?

Voor de gegevens in alle gemeenten, zie

Kiezers en migratieachtergrond in alle gemeenten

In Wallonië is er een hogere inschrijving omdat de
Italianen hun beste beentje voorzetten gezien hun gebondenheid aan
politiek activisme voor de socialistische partij en zij in grotere
getale in Wallonië aanwezig zijn en daarbij nog vreemdeling gebleven
zijn.
 

2. % migratieachtergrond Europese en Federale/gewestverkiezingen

 

Zoals te voorzien is is het % stemplicht voor kiezers met
migratieachtergrond lichtjes hoger voor de Europese verkiezingen, maar
het blijft erg beperkt omdat slecht 10% van de EU-vreemdelingen zich
ingeschreven hebben.

3. Aantal kiezers met migratieachtergrond per gemeente
 

In de openplooibare tabel

(op de +jes klikken voor verder detail) worden  alle subtotalen op
gemeentelijk, kantonaal, arrondissementeel, provinciaal en gewest-niveau
gegeven en het Rijk, zie

Kiezers en migratieachtergrond in alle gemeenten
. In deze tabel
wordt naast het % ook het aantal stemplichtigen met migratieachtergrond
gegeven, 1.269.567 voor de federale en gewestverkiezingen in
2014. Op de cruciale plaatsen zullen zij, meer nog dan vroeger, het
verschil maken, ook al zijn ze niet terug te vinden op de lijsten en in
de programma’s. Door keuze voor partijen en personen op de lijsten
kunnen zij toch mee de uitslag bepalen.
  

Gaan PTB-GO!/PVDA+ nog een tandje bijsteken tav migranten?
 

En partijen als de PTB-GO! en PVDA+ beseffen best dat een hogere opkomst
van de migrantenhuishoudens en hun ouderen in Brussel (20,5% niet
gestemd), Antwerpen (17,0% niet gestemd)  en Luik (21,1%
niet gestemd), hen forse winst kunnen opleveren zeker als dit samen zou
gaan met een uitdrukkelijker affichering van hun standpunten mbt
migratie, religie en hoofddoek, het zal hen geen windeieren leggen.

 

Een pandoering voor Bart De Wever in Antwerpen?
 

Als Bart De Wever in Antwerpen een pandoering krijgt, zal het aan de
127.472 stemplichtigen met migratieachtergrond in Antwerpen-stad
gelegen hebben; 38,8% van het totaal aantal stemplichtigen. De
uitslag in kanton Antwerpen, waar ze maar licht verdund wordt door deze
van Zwijndrecht, zal meteen de lijn aangeven: N-VA onder de 30%
bv  in kanton Antwerpen is dan wel 5% meer dan in 2010, maar
5% minder in vgl met de uitslag provincieraad in 2012. Wie is
daar dan aan het winnen of verliezen? Iedereen zal natuurlijk gewonnen
hebben (tav 2010) ook de verliezers (tav 2012). Minder dan 25,4%
in Antwerpen, hun uitslag van 2010, is moeilijk denkbaar, behoudens als
het Vlaams Belang er zich enigszins herneemt.
 

{Rechts en Extreem rechts} al in 2012 fors op de retour.
  
  

Er toch nog even aan herinneren dat het totaal {N-VA, VB en LDD} in 2012
al 6,29% lager lag in het Vlaams gewest dan het totaal voor deze
partijen in 2010, Zie
BuG 172
Rechts+Extreem Rechts 2010 en 2012
. N-VA is maar sterk als het
totaal van de rechts/extreem rechtse stemmen gelijk blijft of toeneemt,
en dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn. In de prognoses zaten de
‘zwarte stemmen’ (N-VA+VB+LDD) trouwens al fors in deficit, ook tav 2012.
Zijn ze met de verkiezingen in 2014 al definitief uitgeteld?    
 

Tabel:

Kiezers en migratieachtergrond in alle gemeenten

Tabel:

Belgen in het buitenland per land, 2013
                

  
Jan Hertogen
, socioloogwww.npdata.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!