De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

1.172 gemeenteraadsleden stapten deze legislatuur al op

1.172 gemeenteraadsleden stapten deze legislatuur al op

dinsdag 25 juli 2023 11:58
Spread the love

Van de 7398 gemeenteraadsleden die in 2018 in Vlaanderen werden verkozen zijn er inmiddels (cijfer op 15 mei 2023) 1.172 (15,8 procent) opgestapt. 188 onder hen waren jonger dan 35 en 285 ouder dan 65. Ook 65 burgemeesters en 467 schepenen beëindigden hun mandaat voortijdig net als 866 leden van het bijzonder comité voor sociale dienst (BCSD) dat binnen het OCMW individuele beslissingen neemt over toekenning leefloon en dergelijke. Als we even naar het eigen Leuven kijken zitten we aan 8 raadsleden, 1 schepen en 5 BCSD-ers. Al deze cijfers vind je terug in het antwoord van Vlaams minister van binnenlands bestuur Bart Somers op een schriftelijke vraag van Brecht Warnez (CD&V). https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1972728 (lees ook bijlage).

Er zijn aanvaardbare redenen waarom iemand zijn verkozen mandaat beëindigd. Zo kan je niet langer in de gemeenteraad zetelen als je verhuist naar een andere gemeente. Er kunnen ook gezondheidsproblemen opduiken of afspraken gemaakt binnen de eigen fractie of coalitie. Een politiek mandaat goed doen slorpt veel tijd op en die vaststelling kan serieus botsen met de eisen van het werk en/of het gezinsleven. Binnen de fractie kan er ook dusdanig onenigheid ontstaan dat je het niet meer ziet zitten om achter die standpunten te staan. Het enorm aantal raadsleden – liefst 1 op 6 – dat er de brui aangeeft geeft echter een wrang gevoel over hoe ernstig sommigen het mandaat behandelen dat de kiezer hen toevertrouwde. Het lijkt derhalve aangewezen dat aan de kandidaten bij de lokale verkiezingen in 2024 de vraag gesteld wordt in welke mate ze van plan zijn de volledige legislatuur vol te maken.
Luc Vanheerentals

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!