De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“1 woord: actie, actie en nog eens actie”

“1 woord: actie, actie en nog eens actie”

dinsdag 14 juni 2011 16:13
Spread the love

Het weekend, vrouwenstemrecht, Egypte zonder Mubarak. Ooit was dat ondenkbaar. Vandaag vechten wij voor leefbare steden op een leefbare planeet.

Wij willen zuivere lucht zonder fijn stof, gezond voedsel, steden vol groen, oceanen vol vis, straten zonder auto’s, een economie die niet draait op uitbuiting en de vernietiging van onze planeet. Politici en de economische elite noemen onze eisen onhaalbaar. Ze dwalen.

Jij kan het ze duidelijk maken. Onderneem actie. Doe het zelf of sluit je aan bij het verzet tegen meer snelwegen in Antwerpen.

take down
the paywall
steun ons nu!