De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Internationale solidariteit is noodzakelijk’

‘Internationale solidariteit is noodzakelijk’

vrijdag 19 juni 2015 14:35
Spread the love

FOS zet druk tijdens IAO-conferentie
Naar aanleiding van de campagne voor sociale bescherming, en om waardig werk op de internationale agenda te plaatsen, nam FOS deel aan de 104e conferentie van de Internationale Arbeidersorganisatie. Samen met Solidarité Socialiste en Solidar zijn onder andere de eisen van FOS-partner SITRACANA op de politieke agenda geplaatst.

Op dinsdag 2 juni organiseerde FOS samen met enkele partners in Genève het debat Waardig Werk en Sociale Bescherming voor Allen: een mondiale uitdaging, een gedeeld engagement. Hiermee wilden de organisaties, naar aanleiding van de conferentie van de internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de aandacht vestigen op belangrijke uitdagingen met betrekking tot sociale bescherming. Na het debat stelden de partners ook de fototentoonstelling van FOS voor, die de dagelijkse strijd van de suikerrietarbeiders in El Salvador in beeld brengt.

Noé Nerio, een goede kennis van FOS, slaagde erin om tijdens de avond een levendig beeld te schetsen en onderstreepte meermaals de nood aan internationale solidariteit. Hierbij werd hij bijgestaan door Frank Hoffer van IAO ACTRAV en Juliette Campaore van Asmade.

Uit de discussies bleek dat onafhankelijke vakbonden en ngo’s een sleutelrol te vervullen hebben om sociale bescherming en waardig werk te verzekeren. Het maatschappelijk middenveld moet de druk opvoeren om erop toe te zien dat overheden zich aan hun beloftes houden en controleren dat die zich vertalen in nationale wetgeving waarin mensenrechten centraal staat.

Dat bevestigde ook Noé Nerio tijdens, zijn presentatie. Hij vertelde meer over het leven van suikerrietkappers in El Salvador en maakte duidelijk dat er al heel wat bereikt is met internationale solidariteit. Zo kondigde de Salvadoraanse overheid er op 29 mei aan dat ze zich zou engageren om de vakbond SITRACANA te erkennen. Noé drukte de aanwezigen op het hart dat zoiets onmogelijk zou zijn zonder de recente internationale druk. Hij liet wel verstaan dat, tijdens de daaropvolgende dagen van de conferentie, de druk verder zou moeten toenemen om ervoor te zorgen dat de overheid zou instemmen met een tripartiteoverleg in de suikerrietsector. Dat overleg zou vier keer per jaar moeten plaatsvinden, bovendien moet er ruimte voorzien zijn voor spontane uitzonderlijke overlegvergadering. “Enkel door oprecht sociaal dialoog zullen de werkomstandigheden van suikerrietkappers verbeteren en dus ook het leven van duizenden”, besloot Noé strijdvaardig.

Frank Hoffer van IAO ACTRAV, het arbeidersbureau van de IAO en tevens coördinator van de Global Labour University, benadrukte het belang van internationale solidariteit om het recht op sociale bescherming te kunnen garanderen. Internationale solidariteit kan zich bijvoorbeeld richten op de oprichting van een internationaal fonds voor sociale bescherming.

Juliette Campaore van Asmade, een ngo uit Burkina Faso, riep de Burkinese overheid op om “een wettelijk kader te ontwikkelen voor een universele gezondheidsverzekering, wat de juiste weg is om een nationaal sociaal beschermingsbeleid te lanceren”.

12 juni 2015 
Auteur: Solidar, Dries Merre & Karolien Debel 
Contact: Karolien.Debel@fos-socsol.be

take down
the paywall
steun ons nu!