De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Maak een einde aan de lange, gevaarlijke weg naar school’

‘Maak een einde aan de lange, gevaarlijke weg naar school’

vrijdag 28 augustus 2015 11:43
Spread the love
 

Women On Farms eist veiliger transport voor Zuid-Afrikaanse jeugd

FOS-partner Women on Farms voerde in augustus actie voor het onderwijsdepartement van de Westelijke Kaap in Zuid-Afrika om de problemen op de weg voor schoolgaande kinderen aan te kaarten. Uit een enquête van de organisatie blijkt dat de lange weg naar school vaak onveilig is. Heel wat kinderen zijn uren onderweg, moeten gevaarlijke wegen volgen, verplaatsen zich zonder begeleiding en krijgen te maken met fysieke en seksuele intimidatie.

Onthutsende bevindingen

Women on Farms, een FOS-partner die het opneemt voor vrouwen in landbouwgebieden, ondernam een enquête om een beter beeld van de situatie te krijgen. 320 kinderen uit vier verschillende landelijke gebieden in de Westelijke Kaap namen eraan deel. De enquête onthulde een aantal schokkende feiten:

• 48 procent van de geïnterviewde kinderen werd op weg naar school minstens al één keer overvallen. In veel gevallen ging het over een gewelddadige overval.
• 37 procent van de geïnterviewde kinderen kreeg op weg naar school te maken met seksuele intimidatie. Twee meisjes werden verkracht. Andere meisjes krijgen onderweg seksuele voorstellen of komen mannen tegen die hun genitaliën tonen.
• Meer dan 3 op 4 kinderen kunnen geen naschoolse sport- of academische activiteiten volgen door transportproblemen.
• 39 procent van de geïnterviewde kinderen moeten drukke wegen of onbeveiligde treinsporen oversteken zonder begeleiding.

Demonstratie

200 kinderen en jongeren uit landelijke scholen verzamelden voor het departement van Onderwijs in de Westelijke Kaap, op initiatief van Women on Farms. De organisatie wilde de ‘vergeten kinderen’ zichtbaar maken voor de overheid.

Ze gaven een memorandum af waarin ze onder andere een verbetering van het bussensysteem vragen en meer politie op de wandelwegen naar scholen. De afgevaardigde van het departement die het memorandum in handen nam, verzekerde de jongeren dat de overheid actie zal ondernemen. Women on Farms liet al weten dat ze meer en hardere acties overwegen als het departement geen gehoor geeft aan hun eisen.

31 augustus 2015
Auteur: Naomi De Bruyne
Contact: Ann.verbeke@fos-socsol.be

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!