Bron: Hippopx / CC0
BBTK, ABVV

Helft van werknemers in zorg en welzijn heeft geen werkbare job

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) publiceert vandaag 10 juli een rapport over de werkbaarheid van de jobs in zorg en welzijn in Vlaanderen. “De cijfers zijn alarmerend voor een sector waar het water al sinds de coronacrisis aan de lippen staat”, aldus federaal secretaris voor de Vlaamse social-profit Evert Persoon.

woensdag 10 juli 2024 14:09
Spread the love

 

Het rapport van de SERV bevestigt bovendien de resultaten van een eerdere werkdrukbevraging van de BBTK. Van de bijna 5.000 werknemers in de sector die deelnamen aan die bevraging, maakte het overgrote deel van de respondenten melding van fysieke en mentale vermoeidheid op het einde van de werkdag. De BBTK roept op om werk te maken van collectieve arbeidsduurvermindering om het werk haalbaar te maken en zo de sector aantrekkelijker te maken.

“Doorwerken in huidige job tot aan het pensioen is niet haalbaar”

Volgens het rapport van de SERV heeft de helft (49,5 procent) van de werknemers in zorg en welzijn geen werkbare job. Deze werknemers signaleren minstens één werkbaarheidsknelpunt. Zo ervaart bijna 40 procent werkstressklachten, een stijging van 10 procent vergeleken met de bevraging in 2004 en een slechter resultaat dan het Vlaams gemiddelde.

Ook kampt 16 procent van de werknemers met motivatieproblemen. Zij ervaren hun job als minder boeiend en aantrekkelijk. 12,7 procent geeft daarnaast aan dat ze onvoldoende leermogelijkheden hebben. Terwijl er door de politiek steeds meer wordt ingezet op ‘levenslang leren’, is dit nog niet overal in de sector doorgesijpeld.

Naast de werkbaarheidsknelpunten zijn ook werkbaarheidsrisico’s bevraagd. Daar rapporteren de werknemers onder andere dat hun werk emotioneel belastend is (43,7 procent) en dat ze een hoge werkdruk ervaren (38,2 procent). 42,2 procent acht doorwerken in hun huidige job niet haalbaar tot aan de pensioenleeftijd.

Durven gaan voor collectieve arbeidsduurvermindering in de hele sector

“De werknemers in de sector worden soms helden met een passie genoemd, maar we mogen niet vergeten dat het hier gaat om gewone mensen zoals u en ik die ook gestimuleerd willen worden en willen werken onder goede loon- en arbeidsvoorwaarden”, zegt federaal secretaris Evert Persoon.

De BBTK organiseerde in 2023 een sectorcongres social-profit waar de deelnemers resoluut voor collectieve arbeidsduurvermindering hebben gekozen als speerpunt.

“We stellen vast dat minder dan de helft van de werknemers in zorg en welzijn voltijds werkt. Deeltijds werken is de norm geworden in de sector zodat werknemers het werk en hun privéleven kunnen combineren of om de werklast aan te kunnen. De BBTK legt een stapsgewijze collectieve arbeidsduurvermindering voor iedereen in de sector op tafel. Dit is een moderne visie op arbeidsorganisatie.”

“In 2025 willen we onderhandelingen opstarten voor nieuwe sociale akkoorden in de sector. Het is dan ook cruciaal dat we verder kunnen werken aan maatregelen om de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector duurzaam te verbeteren. We roepen de toekomstige regering dan ook op om hier de nodige budgetten voor te voorzien. Zorg en welzijn gaan iedereen aan.”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!