conner Rousseau
SP.A-voorzitter Conner Rousseau. Foto: sampol.be
Opinie -

Waarom de socialistische vakbond zich eindelijk moet uitspreken over het racisme van Rousseau

Het is ondertussen geen publiek geheim meer: racisme vormt een groot probleem binnen Vooruit. Sinds Rousseau werd Vooruit een beweging die mensenrechten in vraag stelt, pleit voor aparte sociale statuten en een oogje dichtknijpt voor racistische en seksistische praatjes waar zelf Vlaams Belangers rode kaken van krijgen.

dinsdag 18 juni 2024 12:55
Spread the love

 

Conner Rousseau komt terug op als voorzitter bij Vooruit. Sinds Rousseau werd Vooruit een beweging die mensenrechten in vraag stelt, pleit voor aparte sociale statuten en een oogje dichtknijpt voor racistische en seksistische praatjes waar zelf Vlaams Belangers rode kaken van krijgen.

In Antwerpen was het verschil tussen een N-VA en Vooruit-schepen amper merkbaar en indien het dat wel was, moest die schepen ontslag nemen omwille van racistische opmerkingen. Het is ondertussen geen publiek geheim meer: racisme vormt een groot probleem binnen Vooruit.

Het is ondertussen geen publiek geheim meer: racisme vormt een groot probleem binnen Vooruit

Op een moment dat verschillende centrales van het ABVV-campagne voerden tegen extreemrechts, was het des te opvallender dat ze in alle talen zwegen over racisme en ondemocratische tendensen binnen de socialistische partij. Het kan nochtans anders.

Bij de christelijke vakbond durfde men reeds vroeg tegengas te geven. Marc Leemans, voorzitter van het ACV, stelde in de Gazet Van Antwerpen dat Rousseau een fout discours hanteert dat mensen stigmatiseert, grenzen verlegt en het debat verkilt.

“Bijzonder alarmerend is de focus in dat ‘flinkse discours’ op mensen met buitenlandse roots, met voorop huisvrouwen met buitenlandse roots. Dit is bijzonder gevaarlijk, omdat het alleen maar extreemrechts voedt en de onverdraagzaamheid versterkt binnen onze samenleving. Wie verbaast zich dan nog over resultaten van peilingen?”, aldus Leemans.

Leemans heeft een sterk punt: als we discriminerende standpunten van linkse politici tolereren, mogen we er niet van schrikken dat extreemrechts goed scoort. Hij toont bovendien aan dat linkse kritiek op wantoestanden een sterkere communicatiestrategie is dan de kop in het zand steken.

Hoe Rousseau zijn privileges misbruikte om te discrimineren

Wellicht is het belangrijk om kort nog eens stil te staan bij welke feiten net leidde tot het ontslag van Conner Rousseau. Een aantal maanden geleden deed de toenmalige voorzitter van Vooruit, racistische opmerkingen, riep hij de politie op om op ‘bruin mannen’ en Roma te slaan en maakte hij seksueel ongepaste opmerkingen over een vriendin.

Die uitspraken kwamen jammer genoeg niet geheel onverwacht nadat Rousseau zich eerder in de media ook al had uitgelaten zich in Brussel niet in België te voelen, en aangaf dat wie geen Nederlands kan, niet thuishoort in België.

Rousseau riep de politie op om op ‘bruin mannen’ en Roma te slaan en maakte seksueel ongepaste opmerkingen over een vriendin

Na een avondje café beseft Rousseau echter dat hij de ‘flinkse’ grens waarmee hij graag flirt, los overschrijdt. Het onderzoek van de politie tegen hem wordt daarom eerst verzwegen. 20 dagen later komt het uit in de media, maar wordt het door Conner Rousseau meteen geminimaliseerd als een ‘grappend gesprek waarvan hij zich niet veel herinnert’. In november lekken uiteindelijk de echte uitspraken uit, waarna hij pas ontslag indient als voorzitter.

Op het moment dat het publieke debat volop woedt over klassenjustitie en de doodgefolterde Sanda Dia, schakelt Rousseau zijn moeder in om te voorkomen dat bodycambeelden van zijn racistische uitspraken worden uitgewisseld binnen de politie. Dat zorgt ervoor dat er een hele perceptie ontstaat dat wanneer Conner zich uiteindelijk excuseert, dit niet oprecht is maar enkel omwille van electorale redenen.

Dat het bij woorden blijft en er op geen enkel moment dingen worden ondernomen om daadwerkelijk in daden structureel racisme te bestrijden binnen de partij, versterkt dit beeld alleen nog maar.

Een tweede kans voor een voorzitter die anderen kansen ontzegt

Naar aanleiding van de verkiezingen lanceren belangrijke kopstukken binnen Vooruit, zoals Melissa Depraetere en Freya Van den Bossche, het idee van de tweede kans. Christelijker dan een CD&V-er volstrekt zich een vergevingsdiscours. Dat is opvallend, zeker in het achterhoofd houdend dat Vooruit zich onder Rousseau heeft ontpopt tot een partij van plichten voor mensen met weinig kansen.

Ben je op de vlucht van oorlog en zoek je niet meteen werk in België? Geen tweede kans bij Vooruit

Ben je op de vlucht van oorlog en zoek je niet meteen werk in België? Geen tweede kans bij Vooruit, je verliest alle steun. Ben je jarenlang als slaaf uitgebuit in een Indische sweatshop? Geen tweede kans bij Vooruit, je wordt teruggestuurd naar bittere armoede. Twintig jaar je kapot gewerkt als verpleegkundige en twee jaar werkloos? Geen tweede kans voor jou bij Vooruit, aanvaard je geen dubieuze basisbaan, dan verlies je je uitkering.

Jarenlang gepest geweest op je werk en in burn-out gevallen? Binnen het jaar moet je je drie keer laten controleren. Een ouder in een probleemsituatie? Al bij de geboorte van je kind, wilt Conner Rousseau het bij je weghalen. Dit lijstje lijkt haast ongeloofwaardig voor een socialist, daarom dat ik voor de zekerheid nog even de oorspronkelijke bronnen bij vermeld op het einde van dit artikel.

De partij zonder tweede kansen voor wie het moeilijk heeft, gaf echter na amper acht maanden een nieuw platform aan een voorzitter die zwaar racistische en gewelddadige uitspraken deed en hierover loog in de pers.

Ook nu krijgt Rousseau weer eens privileges die niet gelden voor anderen, en meer bijzonder die niet gelden voor Vooruit-ers met een migratieachtergrond. De partij had er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om Rousseau meteen uit de partij te zetten, omdat er geen plaats is voor racisme en seksisme binnen een socialistische partij.

Dat deed Vooruit in het recente verleden met Turkse mandatarissen die openlijk steun betuigden aan Erdogan of bij Stijn Lederen die kwaad sprak over holebi’s. De man werd meteen uit de partij gezet, hoewel hij aanhaalde dat zijn uitspraken uit de context zijn gehaald. Vooruit wou immers terecht het signaal geven dat ze holebirechten ernstig nemen en dat doe je niet halfslachtig of dubieus. Voor racisme en seksisme volstaan voor Vooruit jammer genoeg de halfslachtige excuses van Rousseau.

De gemiste tweede kans voor de socialistische vakbond

Bij het ABVV en de Voorzorg hult men zich op dat moment in stilzwijgen uit angst om de band met de socialistische partij te beschadigen, maar ook uit vrees voor de sociale verkiezingen, waar een uitgesproken anti-racistisch standpunt hen mogelijk stemmen zou kunnen kosten.

Ook later, bij het ontslag van Tom Meeuws omwille van racistische uitlatingen, volgt er geen analyse. In tegendeel, toen Miranda Ullens, voorzitter van het ABVV, werd geïnterviewd door Sampol, haalde ze onzekere economische omstandigheden aan als voedingsbodem voor extreemrechts.

Met geen woord werd er gerept over het racistische, seksistische en discriminerende discours dat extreemrechts groot maakt

Met geen woord werd er gerept over het racistische, seksistische en discriminerende discours dat extreemrechts groot maakt. Met geen woord werd er gesproken over Conner Rousseau die nog geen maand eerder ook racistische en seksistische uitspraken had gedaan.

Dit is voornamelijk pijnlijk omdat er zoveel opportuniteiten waren om van koers te veranderen. Zo had de partij er voor kunnen kiezen het partijprogramma te herschrijven samen met verschillende minderheidsorganisaties en diversiteitsexperten om alle mogelijke discriminerende punten er uit te halen. Binnen het middenveld leeft hier immers veel expertise rond die het niet haalt tot politieke middens.

Hier lagen ook kansen voor het ABVV en de Socialistische Mutualiteit. Zij konden een trekker zijn om allianties aan te gaan binnen het middenveld om te werken rond thema’s als praktijktests, quota voor bedrijven, verbindende campagnes, strengere racismewetgeving, vorming rond discriminatie, … maar ook om intern werk te maken van een verbetertraject met het herschrijven van congresteksten met oog voor inclusie en meldpunten op te richten binnen de partij en vakbond rond racisme en seksisme.

Wie stil blijft voor onrecht, rechtvaardigt het onrechtstreeks

Hiermee dreigt de socialistische beweging terug in de fouten van het verleden te trappen, toen de democratie en gelijkheidswaarden ook zwaar onder druk kwamen te staan. Je hebt geen grote fantasie nodig om herinnerd te worden aan Hendrik De Man. Hij werd voorzitter van de socialistische partij toen hij geen afdoende antwoord vond op de economische crisis van de jaren 30 en steeds sterkere concurrentie kreeg van de communistische partij KPB. De Man riep de socialisten op zich niet te verzetten tegen de bezetter, maar om te collaboreren.

Het resultaat kennen we. In de daarop volgende jaren vonden miljoenen tegenstanders van de nazi’s de dood waaronder, naast verschillende minderheden, ook vele syndicalisten.

De strijd tegen extreemrechts is niet alleen een strijd tegen het Vlaams Belang, maar vooral ook tegen het discriminerende gedachtegoed dat extreemrechts uitdraagt

Als we iets leren uit het verleden dan is het dat de strijd tegen extreemrechts niet alleen een strijd is tegen het Vlaams Belang, maar vooral ook tegen het discriminerende gedachtegoed dat extreemrechts uitdraagt. Wanneer dit gedachtegoed wordt verspreid of geminimaliseerd door linkse politici moeten we hen publiekelijk tot de orde roepen.

Verschillende vrienden van kleur getuigen dat ze meer en meer geconfronteerd worden met discriminerende uitspraken nu het Vlaams Belang goed scoort in de peilingen en de voorzitter van de socialistische partij zich op plat racisme liet betrappen. Deze twee fenomenen versterken elkaar, terwijl andere socialistische stemmen zwijgen.

Het stilzwijgen van het ABVV en de Voorzorg legitimeert het racisme waar verschillende van hun leden en militanten nochtans dagelijks mee te maken krijgen

Deze stilte liet me denken aan het gedicht met de bekende strofe: “Toen ze mij kwamen halen, was er niemand meer, die nog protesteren kon.” Het stilzwijgen van het ABVV en de Voorzorg legitimeert het racisme waar verschillende van hun leden en militanten nochtans dagelijks mee te maken krijgen. Veel mensen van kleur voelen zich door niemand meer verdedigd of gehoord. Voor een vakbond, die democratie op de werkvloer wilt binnenbrengen, is dat een zwaar deficit.

Het wordt tijd om de stilte te doorbreken en een tweede kans te geven aan de vele slachtoffers van racisme, seksisme en machtsmisbruik binnen en buiten de socialistische beweging. Ik hoop dan ook dat de vakbond zich nu eindelijk uitspreekt tegen het racisme van Rousseau. En een nieuwe kandidaat ondersteunt: als het kan een vrouw, met etnische achtergrond en een vakbondsdelegee.

 

Naam en adres van deze auteur zijn bekend bij de redactie.

Bronnen

Rol van Moeder Conner Rousseau bij politiedossier: https://www.redactie24.be/politiek/dit-zijn-de-berichtjes-die-conner-rousseau-en-de-korpschef-van-de-politie-naar-elkaar-stuurden-160021

Migratieplan Vooruit: https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230511_95118080

Vooruit over de basisbaan: https://www.demorgen.be/nieuws/vooruit-wie-na-twee-jaar-werkloosheid-een-basisbaan-weigert-verliest-uitkering~beb52af5/

Vooruit over controle zieke werknemers: www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/plan-vandenbroucke-zieke-werknemer-moet-in-een-jaar-drie-keer-op-controle-bij-dokter/10507789.html#:~:text=Federaal-,Plan%2DVandenbroucke%3A%20zieke%20werknemer%20moet%20in%20%C3%A9%C3%A9n%20jaar%20drie,keer%20op%20controle%20bij%20dokter&text=Zieke%20werknemers%20en%20zelfstandigen%20zullen,trend%20van%20langdurig%20zieken%20keren

Rousseau over het beperken van het recht op ouderschap: https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201212_92800112

Miranda Ullens in Sampol: https://www.sampol.be/2023/11/linkse-lessen-uit-nederland

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!