Foto: End Fossil Gent
Opinie - Dutch Scholars for Palestine

Steun Nederlandse academici aan studentenprotesten Palestina

Nederlandse universiteitsmedewerkers betuigen massaal steun aan de recente studentenprotesten. Ook zij eisen dat hun universiteiten hun medeplichtigheid stoppen aan de genocide in Gaza, aan de decennialange bezetting, aan apartheid en aan de etnische zuivering door Israël van het Palestijnse volk.

dinsdag 28 mei 2024 10:13
Spread the love

 

Wij, universiteitsmedewerkers uit heel Nederland, willen graag onze volledige steun betuigen aan de studenten die de afgelopen drie weken op onze campussen hebben geprotesteerd om te eisen dat er een einde komt aan de medeplichtigheid van onze universiteiten aan de voortdurende genocide in Gaza, en aan de decennialange bezetting, apartheid en etnische zuivering door Israël van het Palestijnse volk.

Verontrustende trends

Het zijn onze studenten die onze campussen hebben veranderd en ons allemaal hebben gedwongen om de voortdurende genocide in Gaza onder ogen te zien, inclusief onze rol in het ondersteunen ervan. Nu we als academische gemeenschap gedwongen worden om ons met deze kwestie bezig te houden, zien we twee zeer verontrustende trends, die volgens ons bedoeld zijn om ons af te leiden van de urgentie om actie te ondernemen.

Zwart maken

Ten eerste de discussies in de media door onze politici en op onze campussen. Die zijn gefixeerd op de de aard van de protesten die plaatsvonden. Veel van onze studenten, vooral die in Amsterdam en Utrecht, worden zwart gemaakt als gewelddadig en verdacht van het scheppen van een onveilig klimaat voor vooral Joodse studenten. Maar dat is een manipulatie van de begrippen sociale veiligheid en antisemitisme.

Dit verwijt gaat ook voorbij aan het feit dat een aanzienlijk deel van de actievoerders Joodse medewerkers en studenten zijn. Andere protestkampementen worden geprezen omdat ze ‘vreedzaam’ zijn gebleven. Maar beide verhalen worden gebruikt als manieren voor colleges van bestuur van universiteiten om demonstranten te negeren en te weigeren met ze in gesprek te gaan. De escalatie van tactieken door studenten, zoals het bezetten van gebouwen, moet gezien worden als reactie op het genegeerd worden.

Afleiden

Bovendien leidt deze discussie ook af van het daadwerkelijke geweld dat plaatsvindt. Bij veel protesten is extreem politiegeweld tegen onze studenten en medewerkers gesanctioneerd door onze universiteitsbesturen – inclusief, en dat is amper te geloven en bij meer dan één gelegenheid – terwijl de onderhandelingen aan de gang waren. Verschillende studenten worden nog steeds ten onrechte vastgehouden door de politie en worden aangeklaagd. Bovendien, terwijl onze media geobsedeerd zijn door barricades en graffiti, zijn er meer dan duizend Palestijnen vermoord in Gaza sinds het eerste Amsterdamse kampement werd opgezet op 6 mei. Het is dit geweld waar onze volledige aandacht op gericht moet zijn.

Boycotten en desinvesteren

De manier om deze protesten te stoppen is door de eisen van de studenten volledig te accepteren en onmiddellijk te boycotten en te desinvesteren van medeplichtige Israëlische en internationale instellingen en bedrijven.

Uitstellen

Dit brengt ons bij de tweede zorgwekkende trend. Universiteitsbesturen stemmen onderling af om ethische commissies aan te bieden om ruimte te creëren voor verdere dialoog en het evalueren van banden met zowel Israëlische als andere universiteiten over de hele wereld. Studenten hebben publiekelijk verklaard dat ze dit niet als oplossing zullen accepteren.

Dat Israëlische universiteiten medeplichtig zijn aan genocide, bezetting en apartheid is een wetenschappelijk feit

Ethische commissies zonder beslissings- of wettelijke bevoegdheid zijn al eerder ingezet als reactie op eisen om banden met fossiele industrieën te verbreken, zonder resultaat. We weten daarom dat dit een tactiek is die gebruikt wordt door universiteitsbesturen om de woede te doen vervliegen. Het is een fundamenteel wetenschappelijk feit dat Israëlische universiteiten zwaar medeplichtig zijn aan de huidige genocide in Gaza, evenals aan Israëls illegale bezetting en apartheidssysteem.

Rechtvaardiging

Zoals Maya Wind tijdens haar recente boektournee uitlegde, geven ze niet alleen materiële steun aan de voortdurende onderdrukking en uitwissing van Palestijnen, maar creëren ze ook actief een intellectuele rechtvaardiging voor het koloniale zionistische project. Onze colleges van bestuur beschikken daarmee al over het bewijs dat ze nodig hebben. Wij als medewerkers en studenten hebben het ze herhaaldelijk voorgelegd, maar ze hebben onze dialoog geweigerd.

Net als bij Oekraïne

Het aanbod van onze universiteiten om elke beslissing uit te stellen erkent ook niet de urgentie van de situatie, aangezien Palestijnen elke dag worden afgeslacht.

Universiteiten kunnen reageren met urgentie, zoals ze deden toen ze de banden met Russische instellingen verbraken slechts zeven dagen na de invasie van Oekraïne. Ook universiteiten elders in de wereld nemen de onmiddellijke beslissing om overeenkomsten met Israëlische instellingen te beëindigen.

Daarom eisen wij, net als de studenten, dat Nederlandse universiteiten hun banden onmiddellijk verbreken. Elke toekomstige ethische commissie die de banden in hun geheel evalueert, moet dekolonisatie en antiracisme centraal stellen en moet over de institutionele macht beschikken  om de besluitvorming te beïnvloeden.

Onze universiteiten kunnen dat niet blijven toestaan.

Dodental

In de afgelopen zeven maanden heeft Israël volgens officiële cijfers 36.000 Palestijnen gedood, maar volgens sommige schattingen zijn het er meer dan 100.000 als de mensen worden meegeteld die onder het puin liggen en zij die gestorven zijn door honger en ziektes. Naast het bombarderen van ziekenhuizen, moskeeën, kerken, tenten en hulptrucks heeft Israël elke universiteit verwoest en meer dan honderd academici en duizenden studenten gedood. Het plan is duidelijk: Gaza onbewoonbaar maken en doorgaan met zijn decennialange project om Palestijnen uit hun thuisland te verdrijven. Onze universiteiten kunnen dit niet blijven toestaan.

Oproep

Wij, universiteitsmedewerkers in Nederland, roepen daarom de colleges van bestuur van onze universiteiten op om aan de goede kant van de geschiedenis te staan en onmiddellijk en  afstand te nemen van medeplichtige Israëlische en internationale instellingen en bedrijven en deze te boycotten. We roepen hen ook op om te stoppen met het sturen van politie naar onze campussen en onmiddellijk alle aanklachten in te trekken tegen studenten die hebben deelgenomen aan protesten.

 • Dutch Scholars for Palestine
 • Eindhoven Staff for Palestine
 • Erasmus University Rotterdam Scholars for Palestine
 • HvA4Palestine (Hogeschool van Amsterdam)
 • Leiden Scholars for Palestine
 • Maastricht Staff for Palestine
 • RUG Staff for Palestine (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Situating Palestine Collective / Radboud Staff for Palestine
 • Solidarity @ Erasmus University College
 • TUDelft4Palestine (Technische Universiteit)
 • Utrecht University Staff for Palestine
 • UvA Staff for Palestine (Universiteit van Amsterdam)
 • VU Staff for Palestine (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Wageningen Staff for Palestine
 • De groeiende lijst van individuele ondertekenaars vind je hier

Deze oproep werd vertaald door Rein van Gisteren

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!