Foto: CC BY-SA 4.0 DEED

De nazilinken van Europees parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang)

Tom Vandendriessche, Europees lijsttrekker voor het Vlaams Belang, werd in februari 2021 voor drie maanden geblokkeerd door Facebook omwille van een post enkele maanden voordien met een foto van een boekenverbranding in Nazi-Duitsland en de waarschuwing “dat het hier straks ook zo ver is”.

dinsdag 28 mei 2024 10:53
Spread the love

 

Het is geen alleenstaand feit. In een stuk dat afgelopen weekend in De Standaard verscheen wijst ex-Vlaams Blokker Tanguy Veys en vier andere kennissen op de ‘nazimentaliteit’ en ‘gedweep met het Derde Rijk’ van Vandendriessche tijdens zijn studentenperiode toen hij actief was bij het KVHV-Gent. Op internetfora opereerde hij in die periode als ‘Grossfaz’, een naam die verwijst naar Adolf Hitler.

Ook als Europaparlementslid liet hij zich in die zin opmerken. Op 11 juli vorig jaar postte hij een foto van zichzelf in het EU-parlement in Straatsburg waarbij hij met zijn rechterhand een gebaar maakte waarbij drie vingers een W vormen en twee een P. Dat gebaar wordt in extreemrechtse kringen gebruikt om ‘white power’ en de suprematie van blanken uit te drukken. Op 20 februari dit jaar werd hij op de vingers getikt door Europees parlementsvoorzitter Roberta Metsola voor het gebruik van het woord ‘omvolking’. “Connotaties aan de donkerste tijden in de Europese geschiedenis”, aldus Metsola verwijzend naar het feit dat de term voor het eerst door nazi’s gepopulariseerd werd. Klap op de vuurpijl was de veroordeling op 12 maart van zijn parlementair medewerker Brieuc Suys door de Gentse rechtbank in het Schild & Vriendenproces wegens “sympathiseren met de nazi-ideologie”.

Suys postte op 10 januari 2018 in de besloten FB-groep van Schild & Vrienden twee foto’s naast elkaar van een jongeman met de onderschriften ‘Voor S&V’ en ‘Na S&V’. Op de tweede foto staat de jongeman met ontblote borst waarop een hakenkruis is getatoeëerd en een pistool in de hand. “Daarmee wordt gesuggereerd dat de man dankzij S&V is uitgegroeid tot een neonazi. Het bericht houdt onmiskenbaar de goedkeuring in van de nazi-ideologie en de daaruit voortvloeiende genocide en verbindt S&V daarmee”, aldus de rechter. Dat Suys sympathiseert met de nazi-ideologie bleek ook uit het feit dat op diens laptop afbeeldingen zoals hakenkruisen en audiobestanden van Hitler en de Waffen SS werden aangetroffen, een fotodossier met verschillende racistische en negationistische afbeeldingen. “De beklaagde onderschrijft de nazi-ideologie en de daaruit voortvloeiende genocide en minimaliseert minstens schromelijk de genocide die tijdens WOII door het Duitse nationaal-socialistische regime gepleegd werd”, aldus de rechter die Suys veroordeelde tot 8 maanden met uitstel en 8.000 euro boete. Tot op vandaag is Suys nog steeds aan de slag bij Vandendriessche.

Dat Vandendriessche bovendien losse handjes heeft bleek in februari 2000 toen hij samen met een 15-tal Vlaams Blokkers in Gent een actie voerde aan het universitair studentenrestaurant Overpoort om de snel-Belg-wet aan te klagen. Ze deelden zelfgemaakte ‘multiculturele’ identiteitskaarten uit. Bij een schermutseling met tegenbetogers deelde Vandendriessche een schop uit aan een tegenbetoger. In eerste aanleg werd hij hiervoor veroordeeld tot een maand cel en een geldboete van 15.000 frank. Kompaan Tanguy Veys kreeg zelfs twee maanden opgelegd. Ondanks het feit dat het openbaar ministerie naar eigen zeggen over voldoende bewijzen beschikte dat de slachtoffers hardhandig waren aangepakt ging het in beroep akkoord met de toekenning van opschorting voor beiden.

Vandendriessche werd na de verkiezingen van 2019 in het Europees parlement verkozen omdat Patsy Vatlet aan het mandaat verzaakte. Wat vertelt hij in dat parlement? Net als andere VB-ers eist ook Vandendriessche een sluiting van de Europese grenzen voor migranten, legalisering van pushbacks en een opvang van de betrokkenen in de eigen regio. Net als andere VB-ers is hij er vooral op uit veel angst te zaaien over migratie. In 2023 omschrijft hij de migratiestromen als “een doelbewust georganiseerde omvolking, de kolonisering van Europa, de onderwerping van de Europanen, de zelfmoord van onze unieke Europese beschaving”. “De actueel ongecontroleerde massale migratie vormt een bedreiging voor de vrede en veiligheid in Europa en de waarden, erfgoed en de cultuur van Europa en zelfs ons heel bestaan in gevaar brengt”, aldus Vandendriessche in ontwerpresolutie die hij op 13 juli 2023 mee indiende in het EU-parlement.

Hij is ook bijzonder hard voor de ngo’s die op de Middellandse Zee schepen inzetten om migranten te redden. Deze ngo’s moeten volgens hem “hard aangepakt worden omdat ze een deel van het probleem vormen en er dus net als mensensmokkelaars mee verdrinkingen veroorzaken”. “Ze faciliteren mensensmokkel en moeten beschouwd worden als criminele organisaties”. In reactie op het drama in juni 2023 waarbij 700 tot 750 migranten verdronken in de zee voor Griekenland herhaalt Vandendriessche “dat humanitaire ngo’s in wekelijkheid handlangers zijn van deze mensensmokkelaars”. “Zowel mensensmokkelaars als ngo’s zijn criminele organisaties en moeten als dusdanig behandeld worden. Ze horen in de cel”. Hij dient in het Europees parlement mede een resolutie in “om illegalen die op gammele bootjes Europa bereiken het recht op asiel te ontzeggen en een levenslang verbod op te leggen om het grondgebied te betreden”.

Vandendriessche is ook tegen elk Europees initiatief om de klimaatopwarming tegen te gaan of de natuur te herstellen. Hij heeft het in dit verband herhaaldelijk over ‘klimaatwaanzin’ en ‘klimaathysterie’. Wat Europa ook doet, het haalt allemaal niet veel uit. “De Europese Unie is immers slechts verantwoordelijk voor 9,8 procent van de globale CO2-uitstoot. De impact van een dergelijke reductie op het klimaat zal heel pover zijn”. De door de EU geponeerde doelstelling om de broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent is bovendien ‘een gesel voor de economie’. Ook de natuurherstelwet kent in zijn ogen geen genade. “Deze zal Vlaanderen nog veel verder op slot zetten dan de stikstofcrisis”. In 2021 verzette hij zich ook tegen de beslissing om van gevallen van milieucriminaliteit – ‘ecocide’ – strafrechtelijk te vervolgen. “Burgers en politici die de utopische klimaatpolitiek in de weg staan zullen hierdoor moeten vrezen voor juridische vervolging”.

Op socio-economisch vlak stemt hij in het Europees parlement tegen elke initiatief ter verbetering van de situatie van kansarmen. Een resolutie die het parlement op 24/11/2020 goedkeurt met aanbevelingen opdat niemand in de EU nog dakloos zou zijn kent in de ogen van de VB-ers geen genade. Dat is ook het geval met een resolutie waarin het parlement de Commissie in 2023 oproept om werk te maken van een wetsontwerp dat in alle lidstaten een adequaat minimuminkomen waarborgt. Hij heeft ook kritiek op de beslissing van de EU-Commissie in 2020 om een herstelfonds van 750 miljard euro in het leven te roepen om lidstaten te helpen de economische schok van de coronapandemie te boven te komen. Een beslissing van het parlement over de invoering van een zorgplichtwet voor bedrijven opdat ze bij al hun activiteiten – en die van hun toeleveranciers – het milieu en de mensenrechten beschermen wordt eveneens verworpen.

Uiteraard verzet Vandendriessche zich ook tegen elke sanctie vanuit de EU ten aanzien van Hongarije omwille van de initiatieven in dat land ter ondermijning van de rechtsstaat. De EU stoort zich met name aan het feit dat de rechterlijke macht in dat land niet meer onafhankelijk is, onafhankelijke media buitenspel gezet worden, de rechten van minderheden niet beschermd worden, niet opgetreden wordt tegen corruptie… “Niet Hongarije, maar de Europese Unie treedt de Europese waarden met voeten. Niet Hongarije, maar de EU respecteert de democratische rechtsstaat niet. De strafexpedities van de EU Commissie tegen dat land zijn een waarschuwing voor alle andere lidstaten. Ooit komen ze achter jullie aan”, aldus Vandendriessche.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!