foto Dokters van de Wereld

Met handboeien bij de dokter? Organisaties trekken aan alarmbel

Op maandag 19 februari 2024 hebben vooraanstaande medische en humanitaire organisaties, waaronder Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen, MedImmigrant en het Collège de Médecine Générale de Belgique Francophone, een dringend overleg gehad met het kabinet van Federaal Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Het onderwerp van discussie was het controversiële wetsontwerp betreffende het "aanklampend terugkeerbeleid". Dit wetsvoorstel, indien aangenomen, zou het mogelijk maken om gedwongen medische procedures uit te voeren op personen in het kader van hun deportatie, waarbij zelfs het gebruik van fysieke dwang, handboeien en gedwongen houdgrepen niet wordt geschuwd.

woensdag 21 februari 2024 14:42
Spread the love

 

Het gebruik van lichamelijk geweld en dwang om mensen te onderwerpen aan medische onderzoeken die onnodig zijn voor hun gezondheid, maar een vereiste voor de gedwongen terugkeer, is in strijd met de fundamentele principes van de therapeutische relatie, medische ethiek en deontologie. Het gaat in tegen het recht van ieder mens om over zijn eigen lichaam en gezondheid te beschikken, ondermijnt het principe van toestemming, het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de zorgverlener en de menselijke waardigheid.

Het gebruik van dwangmiddelen zal het leed en de trauma’s  vergroten van mensen die in hun leven al vaak slachtoffer zijn geweest van geweld. Als deze maatregel wordt aangenomen, zal deze bewust schade toebrengen aan de gezondheid en het welzijn van de slachtoffers.

Op maandag 19 februari 2024 trokken 4 organisaties daarom aan de alarmbel bij de minister van Volksgezondheid om de goedkeuring van deze bepaling tegen te houden. We verlieten de vergadering met het gevoel dat er naar ons geluisterd was, maar dat we niet gehoord waren.

Welke waarborgen zijn er om deze mensen te beschermen? Welke mogelijkheden zijn er om bezwaar te maken tegen deze onderzoeken bij gebrek aan de mogelijkheid om in beroep te gaan? Hoe kunnen artsen die weigeren deze onderzoeken uit te voeren, beschermd worden tegen mogelijke sancties of zelfs ontslag? Hoe kunnen we het risico vermijden dat medische zorg wordt gebruikt voor andere doeleinden dan gezondheid? Hoe kunnen we voorkomen dat we een historisch precedent scheppen dat in de toekomst kan worden uitgebreid naar andere contexten en situaties? Op de vooravond van de stemming in het parlement, blijven de organisaties zitten met  deze cruciale vragen.

Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen, MedImmigrant en het Collège de Médecine Générale de Belgique Francophone doen daarom een beroep op het federale parlement en roepen elk parlementslid op om te weigeren voor deze bepaling te stemmen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!