Foto: Stephen Gauci, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 DEED
Opinie - CNAPD, Agir pour la Paix, ABP,

Challenge Airlines, actief vanuit de Luikse luchthaven, transporteert wapens naar Israël

Vredesactie, CNAPD, Agir pour la Paix en Association belgo-palestinienne (ABP) merken dat de Israelische luchtvaartmaatschappij Challenge Airlines, die opereert vanop de luchthaven Bierset-Luik, sterk betrokken is bij de aanvoer van wapens naar Israël. Ze roepen de bevoegde ministers Dermagne (Economie) en Gilkinet (Mobiliteit) op om duidelijkheid te verschaffen over deze transporten en om de doorvoer van militair materiaal naar Israël stil te leggen.

dinsdag 21 november 2023 14:23
Spread the love

 

De Israelische luchtvaartmaatschappij Challenge Airlines, die opereert vanop de luchthaven Bierset-Luik, blijkt sterk betrokken bij de aanvoer van wapens naar Israël. Onderzoek van de vluchtgegevens wijst uit dat de maatschappij de voorbije maand 8 keer heen en weer vloog tussen de VS en Israël, waarbij het stopte op luchtmachtbasissen, iets wat vóór 7 oktober niet gebeurde. Daarnaast vonden nog andere vluchten tussen de VS en Israël plaats. In minstens 1 en waarschijnlijk 2 gevallen vloog Challenge van Bierset naar een Israëlische luchtmachtbasis (17 okt, lijn 43; 19-20 okt, lijnen 37-36 in overzicht).

Deze observaties weerleggen de eerdere verklaringen van de CEO van Challenge Yossi Shoukroun, die stelde dat er geen wapens naar Israël getransporteerd werden, maar voedsel en ambulances. Dat er wel degelijk wapens getransporteerd wordt door Challenge Airlines, blijkt uit de communicatie van het Israëlische ministerie van Defensie, waarbij beelden getoond worden van het uitladen van militaire cargo uit een vliegtuig van Challenge Airlines:

 

Tegenover De Morgen en Le Soir heeft de CEO nu toegegeven inderdaad militair materiaal te vervoeren. Ook werknemers vanop verschillende luchthavens waren, volgens de verklaring van de vakbonden, getuige van wapentransporten. Mogelijk andere betrokken maatschappijen bij deze trafiek zijn El Al, dat regelmatig via Bierset tussen de VS en Israël vliegt en daarbij militair materiaal vervoert, en DHL op Zaventem.

Voor transporten van militair materiaal doorheen het luchtruim of via een Belgische luchthaven moet de FOD Mobiliteit toelating geven, terwijl de FOD Economie een vervoersvergunning voor explosieven moet afleveren. Het is dus bij beide ministeries dat de informatie over deze transporten berust. Zij hebben ook de mogelijkheid om deze transporten te blokkeren. Volgens het Waalse Wapenhandeldecreet is doorvoer zonder overlading toegelaten, maar de Waalse regering blijft over de mogelijkheid en bevoegdheid beschikken om zulke doorvoer te blokkeren. In het Vlaams gewest, bevoegd voor Zaventem, is ook deze doorvoer in de huidige omstandigheden vergunningsplichtig.

Art. 6 Wapenhandelsverdrag verbiedt staten om de overdracht van wapens toe te laten wanneer ze kennis hebben dat die gebruikt worden voor oorlogsmisdaden en aanvallen gericht tegen burgers en burgerdoelwitten. Zulke aanvallen zijn momenteel dagelijks te zien op de beelden uit Gaza. Ook het tot militair doelwit verklaren van een hele stad en alle burgers bevelen te vertrekken schendt het principe dat steeds onderscheid gemaakt moet worden tussen burgers en de strijdende partijen.

Om deze reden dient ook elke uitvoer van militair materiaal naar Israël stopgezet te worden. Vredesactie, CNAPD, ABP en Agir pour la Paix roepen dan ook de bevoegde instanties op om het Wapenhandelsverdrag na te leven en deze doorvoer te blokkeren. Eveneens moeten ze informatie verstrekken over de transporten van militair materiaal met bestemming Israël die reeds plaats gevonden hebben, zowel aan elkaar als aan het publiek.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!