Protest van RMT-vakbondsleden tegen een bezoek van Netanyahu aan het Verenigd Koninkrijk in Londen in 2018. Foto: Alisdare Hickson, Flickr
and

Volkeren wereldwijd solidair met Palestijnse volk

Terwijl het genocidale militaire offensief van Israël in Gaza al vijf lange weken aan de gang is, betogen mensen over de hele wereld massaal voor zowel een staakt-het-vuren als voor respect voor het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk. Van Beiroet tot Istanbul, Bogota, Rabat, Pretoria, Algiers, Manama in Bahrein, New Delhi, enz. In alle landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika werden de straten van hun steden overspoeld door honderdduizenden demonstranten.

donderdag 16 november 2023 10:19
Spread the love

 

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 56 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

 ***

Diplomatieke druk

De mobilisatie was zo groot dat verschillende regeringen diplomatieke sancties tegen de staat Israël oplegden, sommigen oprecht, anderen opportunistisch, onder de indruk van de massabetogingen. De regeringen van Chili, Colombia, Honduras en Turkije riepen hun ambassadeurs in Israël terug, terwijl Jordanië en Bahrein de Israëlische ambassadeur terugstuurden, Zuid-Afrika al zijn diplomaten terugriep en Bolivia de diplomatieke betrekkingen met de zionistische staat volledig heeft verbroken.

Om zijn beslissing toe te lichten, zei de Boliviaanse president Luis Arce: “Wij veroordelen in de sterkst mogelijke bewoordingen het bombardement van Israël op het Al Ahli-ziekenhuis in Gaza als een oorlogsmisdaad die honderden doden en gewonden heeft veroorzaakt. Wij roepen op tot een onmiddellijke stopzetting van de aanvallen, die de mensenrechten van het Palestijnse volk openlijk schenden. We kunnen niet blijven zwijgen en het lijden van het Palestijnse volk blijven tolereren, in het bijzonder van kleine meisjes en jongens, die het recht hebben om in vrede te leven.”

“We kunnen niet blijven zwijgen en het lijden van het Palestijnse volk blijven tolereren, in het bijzonder van kleine meisjes en jongens, die het recht hebben om in vrede te leven”

Dat Bolivia vandaag zo’n duidelijk standpunt inneemt, is geen verrassing. Sinds de oorlog van 2014 hebben de meeste Latijns-Amerikaanse landen de Israëlische kolonisatie consequent veroordeeld. Terwijl Bolivia en Zuid-Afrika hun eerdere standpunten herhalen, zijn die van andere landen duidelijk ingegeven door de massale betogingen. Dit is zeker zo voor de Turkse president, die zijn land in de NAVO houdt ondanks het feit dat dit Israël volledig steunt en ondanks het bloedbad dat aan de gang is.

Alle regeringen van de voormalige koloniserende landen daarentegen steunen de staat Israël. De leiders van de dominante landen van de wereld zijn dus verenigd in hun steun voor een genocidale staat.

Boycot van vakbonden 

Dit zijn natuurlijk de regeringen en niet de volkeren van deze mogendheden. Kijk maar naar de reactie in Australië, de Verenigde Staten en Europa op de oproep van de Palestijnse vakbonden aan arbeiders over de hele wereld om zich te mobiliseren ter ondersteuning van het Palestijnse volk.

In deze oproep staat: “Onze tranen zijn opgedroogd, net als het water, het voedsel, de benzine en de elektriciteit in Gaza, de gevangenis van twee miljoen zielen. Wat overblijft is hoop! Hoop dat ons volk niet alleen staat tegenover de wrede Israëlische bezetting en het onrecht!

We hebben nog steeds hoop dat de volkeren, de militante vakbonden van de hele wereld, de arbeidersklasse van de wereld, opnieuw in opstand zullen komen en hun broeders en zusters zullen verdedigen. Tegen regeringen die hun eigen volk verpletteren en de moorddadige staat Israël steunen, eisen dat er een einde komt aan alle steun voor en samenwerking met de moorddadige staat Israël”.

De oproep werd onmiddellijk gehoord in Groot-Brittannië, waar op 26 oktober Britse vakbondsleden alle ingangen van de wapenfabriek van het Israëlische bedrijf Elbit Systems blokkeerden. De actie onder leiding van het collectief Workers for a Free Palestine was een reactie op de oproep van de Palestijnse vakbonden en had tot doel actie te ondernemen om “alle medeplichtigheid met Israël te stoppen”.

Het spandoek dat tijdens deze actie werd getoond is even duidelijk: “Verenigd Koninkrijk financiert genocide”.

Vakbondsactivisten blokkeren de ingang van de Elbit Systems Instro Precision-fabriek in Sandwich, Kent. Foto: Morning Star.

De wapengigant Elbit System is op zichzelf al een bewijs van de reactionaire internationale rol van de zionistische staat. Dit is het bedrijf dat het defensie- en bewakingsmateriaal leverde voor de muur rond Gaza, die het gebied in een openluchtgevangenis verandert. Het bedrijf tekende ook een contract van 145 miljard dollar met de Verenigde Staten om bewakingstorens te installeren aan de Mexicaanse grens, met als enige resultaat dat er meer migranten sterven terwijl ze proberen de Verenigde Staten binnen te komen.

Het bedrijf leverde ook de uitrusting van het Europese grensbewakingsagentschap FRONTEX, waardoor de Middellandse Zee in een openluchtkerkhof veranderde.

De oproep van de Palestijnse vakbonden werd ook in België gehoord. In een persbericht dat op 31 oktober gepubliceerd werd en ondertekend is door vier vakbonden voor bagageafhandeling, staat:

“Terwijl er een genocide plaatsvindt in Palestina, zien arbeiders op verschillende Belgische luchthavens hoe oorlogswapens verscheept worden naar oorlogsgebieden. Het laden en lossen van deze wapens helpt om organisaties van het nodige te voorzien om onschuldige mensen te doden. Wij, de verschillende vakbonden die actief zijn in de bagageafhandelingssector, roepen onze leden op om niet langer vluchten af te handelen die militair materiaal naar Israël vervoeren”.

“Wij roepen onze leden op om niet langer vluchten af te handelen die militair materiaal naar Israël vervoeren”

In Italië werd de haven van Genua om dezelfde reden geblokkeerd, na een oproep van de vakbonden. Als reactie op deze oproep blokkeerden honderden arbeiders de haven van San Benigno in Genua op 10 november, voordat ze demonstreerden voor de Israëlische rederij Zim, een van de belangrijkste wapenexportbedrijven. Op hun spandoek stond “Stop wapenhandel in havens”, terwijl de demonstranten zongen “We are all Palestinians”.

In Spanje deden de havenarbeiders in de haven van Barcelona hetzelfde. In hun persbericht verklaren ze: “Als een collectief van arbeiders hebben wij de verplichting om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te respecteren en met kracht te verdedigen. Daarom hebben wij in vergadering besloten om geen schepen met oorlogsmateriaal toe te laten in onze haven, met als enige doel de burgerbevolking te beschermen. Geen enkel doel rechtvaardigt de dood van burgers. De Verenigde Naties zouden de medeplichtige positie moeten opgeven, die ze nu innemen door niets te doen of af te zien van de uitoefening van hun functies.”

Ten slotte zijn er nog de arbeiders in de haven van Oakland in de Verenigde Staten, die uit solidariteit met het Palestijnse volk enkele uren lang een militair bevoorradingsschip op weg naar Israël blokkeerden, terwijl honderden Amerikaanse Joden het Vrijheidsbeeld in New York binnenvielen met spandoeken waarop stond: “Joden eisen nu een staakt-het-vuren” of “Niet in onze naam” of “Palestijnen moeten vrij zijn”.

Visual: Via Facebook.

Kort samengevat: aan de ene kant hebben we alle voormalige koloniale staten en de VS die de genocidale staat Israël steunen en aan de andere kant alle volkeren van de wereld die het Palestijnse volk steunen. Dat mogen we niet uit het oog verliezen wanneer de grote Europese media de genocide telkens weer bagatelliseren, blijven praten over het zogenaamde “recht van Israël om zichzelf te verdedigen” en de moordenaar en zijn slachtoffer op gelijke voet behandelen.

 

Voor meer informatie:

– Luis Reygada, Aux quatre coins du Monde, la rue soutient la Palestine, L’Humanité, 15 oktober 2023
– Agnès Rotivel, L’Amérique latine soutient les palestiniens et accuse Israël, La Croix van 4 augustus 2014

Nieuwsbrief

Ben je ook op zoek naar alternatieve informatie? Schrijf je dan in op onze dagelijkse nieuwsbrief.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!