Dominique de Villepin (screenshot interview)
Opinie -

Dominique De Villepin: Het Westen is niet langer in staat om mondiale conflicten alleen te beheersen

Voormalig premier van Frankrijk, Dominique De Villepin, gaf op de Franse zender een heldere uiteenzetting over de huidige oorlog van Israël tegen de Palestijnen en de impact op de bredere geopolitieke situatie in het Midden-Oosten. Hij wijst ook op de kantelende machtsverhoudingen in de wereld en roept het Westen op om zich niet te isoleren. Het westen moet zich volgens hem openstellen om ook de nieuwe opkomende machten te betrekken in het zoeken naar oplossingen bij grote internationale conflicten zoals nu in Gaza.

donderdag 9 november 2023 10:57
Spread the love

 

Valkuilen

De Villepin begint met het aanwijzen van de drie belangrijke valkuilen die volgens hem een oplossing voor de situatie in de Palestijnse gebieden in de weg staan.

Militarisme: Volgens Villepin kan militair geweld het Israëlisch-Palestijnse conflict niet oplossen. Hij is van mening dat toenemende militaire interventies de vicieuze cirkel van wreedheden in stand houden en de diepgewortelde problemen die het conflict voeden niet aanpakken. Zijn standpunt is dat militarisme eerder leidt tot escalatie dan tot oplossingen.

Occidentalisme: Villepin bekritiseert het Westerse perspectief dat volgens hem al eeuwenlang de wereld domineert. Hij stelt dat dit perspectief terecht wordt uitgedaagd door de nieuwe verhoudingen in de internationale gemeenschap. Hij waarschuwt het Westen om het niet te laten escaleren tot een beschavings- of godsdienstoorlog en roept het Westen op hun houding te veranderen om verdere internationale isolatie te vermijden.

Moralisme en dubbele standaarden: Villepin wijst op de hypocrisie die landen in het Zuiden ervaren bij de reactie van het Westen op internationale conflicten. Hij wijst op het verschil in urgentie en omvang van de reactie op de situatie in Oekraïne versus Gaza. En hij bekritiseert ook de selectieve handhaving van het internationale recht door het Westen. Vooral het falen van de Westerse mogendheden om iets te doen aan de niet-naleving van de resoluties van de Verenigde Naties door Israël, die al tientallen jaren voortduurt.

Ideologische shift Israel/Palestina

Villepin wijst op de impact van de ideologieën-shift in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Zo is volgens hem de Palestijnse kwestie geëvolueerd van een politieke en seculiere kwestie naar een islamistisch issue geleid door Hamas. Maar tegelijkertijd ziet hij een gelijkaardige evolutie aan Israëlische zijde, waar het voordien politieke seculiere zionisme, een messiaanse bijbelse vorm heeft aangenomen. Deze evoluties maken compromissen haast onmogelijk.

De voormalige premier reflecteert ook op de veranderende diplomatieke standpunten van de omringende landen, zoals Jordanië en Turkije. Het belang van de Palestijnse kwestie blijft als de “moeder van alle issues” voor de Arabische volkeren, ondanks de verminderde zichtbaarheid op het wereldtoneel.

Villepin bekritiseert het ontbreken van een politieke strategie bij de militaire acties van Israël. De vicieuze cirkel van geweld en vergelding is geen antwoord. Hij onderstreept het belang om het Palestijnse volk niet collectief verantwoordelijk te stellen voor de acties van terroristen van Hamas. Hij benadrukt de noodzaak om deze cirkel van geweld en vergelding te doorbreken dat een doodlopend straatje is. Villepin pleit voor een genuanceerde aanpak die een onderscheid maakt tussen Hamas en het Palestijnse volk.

Hij verwijst naar historische mislukkingen bij asymmetrische oorlogen tegen terroristische bewegingen. Het leidt enkel tot verdere escalatie. De kern van het probleem is volgens De Villepin het gebrek aan gesprekspartners die namens beide partijen kunnen optreden. Israël heeft er volgens hem alles aan om verdeeldheid te zaaien en te vermijden dat er een echt Palestijns leiderschap kan groeien. Daarom mag een morele veroordeling van de acties van Hamas, een politieke en diplomatieke onderhandeling met diezelfde Hamas niet in de weg staan.

Politieagent van de wereld

Villepin bekritiseert de houding van het Westen, dat als “politieagent van de wereld” niet langer in staat is om mondiale conflicten alleen te beheersen. Hij roept het Westen op om zich bij dergelijke crises niet te isoleren maar samen te werken met alle internationale spelers.

Villepin verwijst naar uitspraken van de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Antony Blinken die suggereert dat het Westen steun moet zoeken bij China. Villepin merkt op dat China met haar diplomatieke inspanningen tenslotte toch de betrekkingen tussen Saoedi-Arabië en Iran heeft verbeterd. Dit onderstreept volgens hem het belang van een inclusieve samenwerking met onder andere Rusland en andere mogendheden bij het oplossen van internationale conflicten. Villepin benadrukt ook de noodzaak van een politiek perspectief en de urgentie om de tweestatenoplossing aan te pakken, die volgens hem van de Israëlische politieke agenda is verdwenen.

Tot slot roept Villepin op tot een moedige en strategische diplomatieke inspanning die de hoop op een oplossing levend houdt en afstand neemt van een agressieve militaire houding. Hij haalt historische momenten aan, zoals de oorlog van 1973 en het daaropvolgende vredesverdrag tussen Egypte en Israël, om te illustreren hoe schijnbaar onontwarbare situaties kunnen leiden tot onverwachte positieve resultaten. Hij dringt aan op actie in plaats van retoriek en stelt dat werken aan vrede in het belang van Israël is en de enige manier om het langdurige onrecht voor de Palestijnen aan te pakken en op te lossen.

 

Bekijk het verkorte interview hier en het volledige interview hieronder:

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!