Dakloze inwoners van Gaza na een Israëlisch bombardement in 2009. Foto: Physicians for Human Rights Israël, Flickr / CC BY 2.0
Mediakritiek -

Verzwegen stemmen over de verrassingsaanval van Hamas

De berichtgeving over de bezettingsoorlog in Palestina is van oudsher sterk gekleurd. Palestijnse verzetsstrijders zijn “terroristen” terwijl de staatsterreur van Israël omschreven wordt als “vergelding”. Bij deze verrassingsaanval van Hamas is het niet anders. Hieronder laten we alternatieve stemmen aan het woord die in onze mainstream media weinig of geen kans krijgen.

zondag 8 oktober 2023 11:36
Spread the love

 

Scott Ritter, voormalig VN-wapeninspecteur en inlichtingenofficier van de VS

Het moet moeilijk zijn om vanochtend in Israël wakker te worden en geconfronteerd te worden met de realiteit dat het geroemde Israëlische leger, dat de afgelopen jaren zo indrukwekkend zijn spierballen heeft laten zien tegen ongewapende Palestijnen, niet zo indrukwekkend is als de Palestijnen terugvechten.

Israël heeft dit zelf veroorzaakt. Bedankt, Bibbi Netanyahu.

Israël heeft dit zelf veroorzaakt. Bedankt, Bibbi Netanyahu.

Jeremy Corbyn

De gebeurtenissen in Israël en Palestina zijn zeer alarmerend. We hebben een onmiddellijk staakt-het-vuren en dringende de-escalatie nodig.

Het beëindigen van de bezetting is de enige manier om een rechtvaardige en duurzame vrede te bereiken

En we hebben een uitweg nodig uit deze tragische cyclus van geweld: het beëindigen van de bezetting is de enige manier om een rechtvaardige en duurzame vrede te bereiken.

Sacha Llorenti, voormalig minister van Binnenlandse Zaken van Bolivia

De echte verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt ligt bij de criminele en illegale bezetting van de Palestijnse gebieden, het systematische Israëlische beleid van apartheid tegen Palestijnen, de voortdurende opmars van Israëlische nederzettingen, de belegering van Gaza, de systematische schending van VN-resoluties en het medeplichtige stilzwijgen van de zogenaamde ‘internationale gemeenschap’.

De echte verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt ligt bij de criminele en illegale bezetting van de Palestijnse gebieden

Israël moet zich terugtrekken tot de grenzen van vóór 1967 en de volledige Palestijnse onafhankelijkheid moet worden geconsolideerd met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Arnaud Bertrand, ondernemer en bekende twitteraar.

Opeenvolgende regeringen van de VS hebben doelbewust met Israël samengewerkt om een tweestatenoplossing onwaarschijnlijk te maken. De VS is nooit een ‘eerlijke bemiddelaar’ geweest en heeft alle pogingen om tot een eerlijke deal te komen geblokkeerd, veto’s uitgesproken en gedwarsboomd. De VS is grotendeels verantwoordelijk voor wat er vandaag gebeurt.

De VS is grotendeels verantwoordelijk voor wat er vandaag gebeurt

Kostas Isychos, voormalig minister van defensie van Griekenland

Naarmate de veelvuldige schendingen van het internationaal recht en van de besluiten van de VN-Veiligheidsraad (die gepaard gaan met oorlogsmisdaden) door Israël in de bezette Palestijnse gebieden voortduren en intensiever worden, zal oorlog een echte en levende nachtmerrie blijven voor alle volkeren in de regio.

De laatste ontwikkelingen in Israël en Palestina vestigen de aandacht op het onmenselijk beleid van Israël tegen het Palestijnse volk, dat onlangs is geïntensiveerd door de extreemrechtse regering van Netanyahu.

De apartheidsstaat Israël, de honderden politieke gevangenen die gevangen zitten in Israëlische gevangenissen (zonder proces, waaronder honderden minderjarige kinderen) zijn een harde realiteit die westerse samenlevingen negeren, omdat de internationaal gecontroleerde media een “oorverdovende stilte” handhaven.

Westerse samenlevingen negeren de harde realiteit omdat de internationaal gecontroleerde media een “oorverdovende stilte” handhaven

De moorden op Palestijnse burgers en zelfs op buitenlandse journalisten, de frequente en bijna dagelijkse Israëlische raketten die Gaza treffen, de voortdurende illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, waar Palestijnse families worden vervolgd, de straffeloosheid van de internationale gemeenschap voor de frequente bombardementen op Syrië en Israël zijn schrijnend.

Er heerst apathie van de overgrote meerderheid van de internationale gemeenschap. Wanneer Palestijnen zichzelf verdedigen, vechten en opkomen voor de rechten die ze ontlenen aan hun onbetwiste geschiedenis sinds 1948 in hun eigen thuisland, worden ze gemakkelijk bestempeld als “terroristen”. Tot wanneer?

Gustavo Petro, president van Colombia

Er is opnieuw oorlog uitgebroken tussen Israël en de Palestijnse Gazastrook.

In mijn toespraak bij de Verenigde Naties heb ik laten zien hoe de internationale orde de Russische bezetting van Oekraïne op de ene manier behandelt en de Israëlische bezetting van Palestina op een andere, heel andere manier.

De internationale orde behandelt de Russische bezetting van Oekraïne op een heel andere manier dan de Israëlische bezetting van Palestina

Ik hoop dat er een vredesdialoog tot stand komt waarin de Palestijnse staat volledig wordt erkend.

Chandni Desai, professor Universiteit van Toronto

Canada en Israël zijn beide koloniale staten, gevormd door raciaal kapitalisme en gebouwd op inheems bezit en slaven-, migranten- en contractarbeid.

Het vestigingskolonialisme[1] is in beide regio’s op analoge wijze gestructureerd op basis van juridische instrumenten, landroof, onteigening, beperking van bewegingsvrijheid, rassenscheiding, ontkenning van de nationale status, gender- en seksueel geweld, ontginning van grondstoffen, raciale arbeidsuitbuiting, politieoptreden en opsluiting.

Het fundamentele doel van nederzettingskolonialisme is om de inheemse bevolking van het land te elimineren

Het fundamentele doel van nederzettingskolonialisme is om de inheemse bevolking van het land te elimineren – hetzij door eliminatie of assimilatie – en hen te vervangen door een maatschappij van blanke kolonisten en hun bestuurssystemen.

Landdiefstal en onteigening hebben een centrale rol gespeeld in de geschiedenis van de kapitalistische accumulatie. De onteigening van gemeenschappelijke gronden en de privatisering van land liggen ten grondslag aan de vorming van Canada en Israël als nederzettingskolonies.

Lula, president van Brazilië

Ik ben geschokt door de terroristische aanslagen die vandaag tegen burgers in Israël zijn gepleegd en waarbij talrijke slachtoffers zijn gevallen. Ik betuig mijn medeleven met de families van de slachtoffers en herhaal mijn afwijzing van terrorisme in al zijn vormen.

Brazilië zal alles in het werk stellen om escalatie van het conflict te voorkomen, ook in zijn rol als voorzitter van de VN-Veiligheidsraad.

Ik herhaal mijn afwijzing van terrorisme in al zijn vormen

Ik roep de internationale gemeenschap op zich in te zetten voor de onmiddellijke hervatting van de onderhandelingen die moeten leiden tot een oplossing van het conflict die het bestaan garandeert van een economisch levensvatbare Palestijnse staat die vreedzaam samenleeft met Israël binnen grenzen die voor beide partijen veilig zijn.

Rania Khalek, journaliste uit de VS

Netanyahu heeft een criminele bedreiging geuit tegen de twee miljoen Palestijnen die hij gevangen houdt in Gaza. Hij maakte publiekelijk bekend dat hij van plan is een massamoord te plegen.

Netanyahu maakte publiekelijk bekend dat hij van plan is een massamoord te plegen

Hij weet dat de mensen in Gaza niet kunnen vertrekken omdat zijn regering hen belegert. Momenteel bombardeert hij deze mensen. En niet alleen veroordelen de wereldleiders zijn slachtoffers, ze moedigen deze moordenaar aan en bewapenen hem.

Bronnen:

Scott Ritter; Jeremy Corbyn; Sacha Llorenti; Arnaud Bertrand; Kostas IsychosGustavo Petro; Chandni Desai; Lula; Rania Khalek.

 

Note:

[1] Settler colonialism of vestigingskolonialisme[bron?] is een vorm van kolonialisme waarbij het doel van de kolonisator is om de oorspronkelijke bevolking van een regio te vervangen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!