Bron: https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/parlement_zullen_we_na_godvergeten_opnieuw_vergeten_open_brief_aan_onze_parlementen
Open brief - Tom Hannes, Jeroen Olyslaegers en Jan de Zutter

Zullen we na Godvergeten opnieuw vergeten? Open brief aan onze parlementen

Deze week werd de laatste uitzending van Godvergeten, de docureeks van Ingrid Schildermans en Ibbe Daniëls, op Canvas uitgezonden. Na elke aflevering ging ons mededogen uit naar de slachtoffers. Telkens waren we verbijsterd over het gedrag van de daders en verontwaardigd over de systematische verdoezeling door de kerkelijke instanties. Elke keer stonden we nadien te kijken van de huidige makke en soms zelfs defensieve reacties van diezelfde instanties. Vandaag is de eerste dinsdag zonder aflevering. Wat doen we nu? Er zijn twee mogelijkheden. Er iets mee doen of niets mee doen.

vrijdag 29 september 2023 12:58
Spread the love

 

Niets doen betekent de hele zaak overdragen aan de cyclus van verontwaardiging-en-vergetelheid. Kort geleden schrokken we nog van Vangheluwe en Operatie Kelk. Die verbijstering slibde snel dicht. Godvergeten deed ze weer oplaaien. Nochtans ging het over wat we allang wisten: de positie van de katholieke kerk in onze maatschappij heeft problematische aspecten. Godvergeten, de nog altijd lopende rechtszaak rond Operatie Kelk en vooral de reactie van de huidige kerkvorsten tonen dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Als we nu ophouden met dit voor ogen te houden, zal ook deze keer de maatschappelijke verbijstering snel wegdeemsteren.

De tweede mogelijkheid is wel iets doen. Er geen genoegen mee nemen dat het vandaag toch wat beter gaat dan vroeger. Ons niet van de wijs laten brengen door de defensieve suggestie dat de kritiek een aanval zou zijn op de hele geloofsgemeenschap. Zulke reacties zijn niet alleen een zoveelste slag in het gezicht van de slachtoffers. Ze hebben ook een eroderend effect op de morele geloofwaardigheid van onze instituten en hollen ook vertrouwen uit in onze hele maatschappij.

Daarom richten wij, ondergetekenden, ons met deze brief niet tot de kerk, maar tot het democratische bestel waarin de kerk opereert en gesubsidieerd wordt. De katholieke kerk is de enige erkende eredienst die daarvoor geen telling van aanhangers hoeft op te geven. Over haar unieke positie en de morele gevolgen ervan verdient onze maatschappij een structureel debat. Allerlei acties zijn mogelijk om zo’n debat uit te lokken, maar uiteindelijk kan enkel concrete actie van onze vertegenwoordigers in de parlementen zoden aan de dijk zetten.

Wij vragen onze parlementairen daarom met respect, maar met grote urgentie, om een duurzaam debat te starten over hoe de kerkelijke positie het grondwettelijke gelijkheidsprincipe aantast. En over hoe de maatschappij haar burgers kan beschermen wanneer die unieke positie leidt tot een afkalving van de kerkelijke morele reflexen.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit scherpe woorden zijn. Daarom vinden we het belangrijk om het volgende expliciet te benadrukken. We pretenderen niet te spreken in naam van de slachtoffers, wel als leden van onze maatschappij waarin het misbruik en de verdoezeling zich voltrekken. We beogen geen ‘frontale aanval’ op de kerk, zoals de kritiek nu al door sommigen genoemd wordt. Op geen enkele manier wil dit schrijven zich richten tegen gelovigen of de christelijke leer. Onze vraag positioneert zich niet op de klassiek Belgische breuklijnen tussen katholieken en vrijzinnigen; gelovigen, andersgelovigen en niet-gelovigen; links en rechts; conservatieven en progressieven; nationalisten en globalisten. Onze vraag gaat over institutioneel fatsoen en de democratisch-politieke bescherming van de burger tegen institutioneel misbruik. Want alleen die structurele bescherming biedt een duurzaamheid die de tragische cyclus van verontwaardiging-en-onverschilligheid kan doorbreken.

Daarom vragen wij onze parlementairen om nog binnen deze legislatuur werk te maken van een grondig en structureel debat over o.a.:

 • het verder onderzoek naar de rol van het gerecht en de kerk in Operatie Kelk n.a.v. wat Godvergeten bovenhaalt;
 • de precieze invloeden van ‘Rome’ in de verdoezeling van het misbruik en op de morele reflexen van de Belgische kerk;
 • de naleving door de katholieke kerk van de wet, meer bepaald de General Data Protection Regulation bij uittredingen;
 • de uitzonderlijke positie van de katholieke kerk in de grondwet.

Opdat wij als maatschappij, naast voortschrijdend inzicht, ook voortschrijdend toezicht kunnen bieden op de integriteit van onze burgers.

 

Een initiatief van Tom Hannes (auteur), Jeroen Olyslaegers (auteur) en Jan de Zutter (beeldend kunstenaar).

De tekst is open voor ondertekening.

 

Bij schrijven werd hij al ondertekend door:

 • Jan Raes, algemeen directeur Opera Ballet Vlaanderen
  Patrick Conrad, kunstenaar, auteur, cineast
 • Rudi Laermans, socioloog
 • Paul Demets, dichter
 • Els Dottermans, actrice
 • Anneleen van Offel, auteur
 • Rik Pinxten, antropoloog
 • Gene Bervoets, auteur
 • Frank Moreels, voorzitter BTB
 • Yves Desmet, journalist
 • Paul Goossens, Europajournalist
 • Tom Lanoye, auteur
 • Karl van den Broeck, hoofdredacteur Apache
 • Koen Fillet, beeldend kunstenaar
 • Kurt van Eeghem, auteur
 • Marcel Vanthilt, muzikant
 • LECTRR, cartoonist
 • Nic Balthazar, cineast
 • Eric Min, auteur
 • Stijn Meuris, muzikant
 • Jan Bijvoet, acteur
 • Marlies de Munck, filosofe
 • Johannes Genard, muzikant
 • Erwin Mortier, auteur
 • Stefan Hertmans, auteur
 • Barbara Rottiers, auteur
 • Valentijn Dhaenens, theatermaker
 • Lize Spit, auteur
 • Wannes Gyselinck, theatermaker
 • Sigrid Bousset, auteur
 • Sanne Nuyens, scenarist

 

Deze open brief is eerder gepubliceerd in het Nieuwsblad.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!