Ben Weyts
Foto: Paul Van Welden, Wikipedia / CCBYSA
Open brief - Philip Maes

“Moeders en moedertalen kan je niet verbieden, minister Weyts”

Philip Maes is auteur en bovenal een passionele minnaar van de Nederlandse taal. Het voorgestelde verbod op andere talen op school door Ben Weyts deed hem in zijn pen kruipen ter verdediging van de moedertaal. Elke moedertaal.

dinsdag 12 september 2023 15:37
Spread the love

 

Niet alleen mijn nekharen kwamen overeind toen ik het nieuwe initiatief van minister Ben Weyts onder ogen kreeg. Heel mijn haardos kwam omhoog.

Een verbod op andere talen, in het schoolreglement? Wellicht afgedwongen door een gepensioneerde paracommando, want om ook nog die controletaak – ‘Helaba, alléén Nederlands op de speelplaats. Of strafstudie!’ op de schouders van het lerarenkorps te laden, lijkt me niet opportuun. Die kreunen nu al onder de werk- en de administratieve druk.

Dat Nederlands de voertaal is in onze contreien, daar is iedereen het over eens. Alleen is een verbod op een moedertaal contraproductief. Het is alsof je tegen een kind zegt: ‘De taal die je moeder spreekt, vergeet die’. Of anders gezegd: vergeet die moeder van jou.

Contraproductief. Een kind linkt nu eenmaal zijn moedertaal aan zijn moeder. Vandaar het woord. Die zal zich automatisch verzetten tegen die gedachte. Je kan bezwaarlijk aan een kind vragen om niet van zijn moeder en haar taal te houden. Zelfs al heb je ministeriële bevoegdheden. Ik ga er bij nader order ook vanuit dat Ben Weyts van zijn moeder houdt.

De oplossing is simpel: behandel beide talen evenwaardig. Het Nederlands voorop en de ‘andere moedertaal’ ernaast. Beloon het kind wanneer het steeds meer woorden leert in het Nederlands. Omdat dat leuk is. Niet omdat er een verbod is op zijn moedertaal.

Iets aanleren kan ook speels, dat hoeft niet altijd schools. Of zoals Winston Churchill het zei: ‘Ik wil altijd iets leren, maar hou er niet van onderwezen te worden’. Dat merk ik telkens als ik kinderen zie genieten van luisterboeken. Lezen is leuk. Een taal leren is leuk. Niet door met het vingertje te wijzen of iemands moedertaal te verbieden, maar door een fijn verhaal te vertellen.

In één adem kan je met verhalen kinderen ook wat levenslessen meegeven. Dat hoop ik trouwens ook voor onze minister. Maak taal leren leuk en omarm de meertaligheid van onze jeugd. Gooi dát misschien in een ministerieel besluit. Of bel me op voor een verfrissend taalleer-initiatief, minister Weyts.

Met sierlijk gebogen groeten,

Philip Maes

 

Philip Maes is auteur van de kinderboekenreeksen ‘Kabouter Korsakov’ en ‘De Sprookjeshuwelijken’

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!