Thierry Bodson op Manifiesta: “Helft dividenden voor werknemers maakt loonstijging van 130 euro mogelijk”

“Indien de helft van de dividenden die ondernemingen uitkeren aan de werknemers zou toekomen, dan maakt dit een maandelijkse loonsverhoging van 130 euro mogelijk”. Dat heeft ABVV-topman Thierry Bodson zaterdag tijdens het jaarlijkse solidariteitsfestival Manifiesta in Oostende gezegd. Hij viel hierbij scherp uit naar het feit dat de dividenden in 2021 met liefst 60 procent stegen en de winsten van de ondernemingen in die periode verdubbelden.

maandag 11 september 2023 17:31
Spread the love

 

“In die omstandigheden is het onaanvaardbaar dat de lonen geblokkeerd blijven”, aldus Bodson die tevens wees op de toenemende armoede in “ons rijke land’. Op 3 jaar tijd verdubbelde het aantal personen dat beroep doet op de ‘restos du coeur’.

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw uitte van zijn kant scherpe kritiek op het feit dat de winsten op aandelen in ons land niet belast worden, een beslissing die in 1991 genomen werd “door een regering van socialisten en christendemocraten”. “Op die manier boekten verschillende miljardairs vorig jaar honderden miljoenen overwinsten, zonder daarop een euro belasting te moeten betalen. Dit fiscaal achterpoortje kost de schatkist gemiddeld 4 miljard euro per jaar”. Dit staat volgens Hedebouw in schril contrast met de sterke stijging van de voedselprijzen, waarop elke burger btw moet betalen aan de overheid. De PVDA eist dan ook de afschaffing van deze btw op voeding.

Bodson uitte ook scherpe kritiek op het wetsontwerp met betrekking tot demonstraties van Justitie-minister Van Quickenborne, dat de Kamercommissie Justitie medio juli goedkeurde. Het ontwerp geeft rechters de mogelijkheid om amokmakers een tijd lang te weren van betogingen. Bodson wees hierbij op de toenemende criminalisering van syndicale activisten zoals de veroordeling van 17 syndicalisten van het ABVV, die in 2015 aan de brug van Cheratte tijdens een staking een viaduct blokkeerden. Op 5 oktober zal er in Brussel opnieuw betoogd worden tegen dit wetsontwerp.

Bodson eindigde zijn toespraak met een oproep aan de PVDA en zijn Waalse tegenhanger PTB om na de verkiezingen volgend jaar te overwegen om de oppositierangen te verlaten en beleidsverantwoordelijkheid op te nemen. De socialistische vakbondsleider wees hierbij op het feit dat de werknemers in dit land steeds meer in de verdrukking komen. “Het is nodig om overal waar het mogelijk is links beleidsmatig te versterken. Het is bovendien meer dan dringend nodig. Samen staan we sterk”. In zijn toespraak nadien ging Hedebouw niet op deze oproep in.

Hedebouw haalde in zijn speech voorts nog fel uit naar het Vlaams Belang, omdat deze even goed als de andere meedoet aan de ‘graaipolitiek”. “Wat vinden de Vlaams Belang-politici van het feit dat ze elk 6.000 euro per maand verdienen? Geen probleem, gewoon in the pocket. Als je net zoals bij de traditionele partijen 6.000 euro per maand casht, als je de graaipensioenen en dikke uittredingsvergoedingen normaal vindt, dan kunt ge al eens met een Maserati van 100.000 euro rondrijden zoals Filip De Winter. Dat is niet ‘eerst onze mensen’, dat is ‘eerst onze centen”, aldus de PVDA-voorzitter.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!