Cubanen die gaan vechten in Oekraïne. Foto: FB pagina Cubanos en Moscú

Cubaanse huurlingen in Oekraïne?

Er wordt de laatste weken weer heel wat garen gesponnen in contrarevolutionaire Cubaanse kringen in Miami. De Cubaanse overheid zou heimelijk een troepenmacht uitsturen om ‘traditionele’ bondgenoot Rusland een handje te helpen aan het Oekraïense front. Wat is er aan de hand?

vrijdag 8 september 2023 09:48
Spread the love

 

Blijkbaar opereert een netwerk om Cubaanse jongeren te rekruteren om tegen een goed loon in de bouwsector te gaan werken in Rusland. Cuba heeft het de laatste jaren economisch bijzonder moeilijk. Het bezit amper grondstoffen. De belangrijkste bron van inkomsten is het toerisme. Door de COVID-crisis viel dat gedurende meer dan een jaar volledig stil.

Het is nog steeds niet naar het niveau van ervoor teruggekeerd. Bovendien moest het land zwaar investeren om zelf vaccins te produceren, gezien ze, net als de rest van het Globale Zuiden, amper konden rekenen op elders geproduceerde vaccins.

Op dat moment besloot de VS de meer dan 60 jaar oude economische blokkade nog te verscherpen en Cuba, uiteraard zonder enig bewijs, op hun lijst te plaatsen van landen die terreur financieren. Het gevolg is dat het eiland uitgesloten is van normale internationale financiële transacties.

Bovenop dat alles kwam nog de globale economische crisis. Gevolg: het leven in Cuba is enorm moeilijk en er zijn weinig mogelijkheden.

Voorbeeld van ‘werkaanbieding’ voor Cubanen in Rusland op FB pagina Cubanos en Moscú

Zo worden jonge mensen een gemakkelijke prooi voor ronselaars. Een maandloon van 2000 dollars lijkt een fortuin als je niets hebt. Bovendien was het helemaal niet duidelijk dat ze als soldaten zouden worden ingeschakeld. Dat blijkt uit video’s die gerekruteerde Cubanen zelf op sociale media posten.

In die moeilijke economische omstandigheden worden jonge mensen een gemakkelijke prooi voor ronselaars

Tegelijkertijd was men in Moskou aan het rekruteren geslagen in de Cubaanse diaspora. Net als aan jongeren van andere nationaliteiten werd hen een Russische pas beloofd als ze intekenden. Op de FB groep ‘Cubanos en Moscu’ verscheen geregeld propaganda om in te tekenen in het Russisch leger. En daar gingen een aantal jongeren op in. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat.

In Miami zagen ze intussen hun kans schoon voor een nieuw rondje Cuba-bashing. Cuba zou heimelijk soldaten sturen om de Russische ‘bondgenoot’ bij te staan. Er wordt vlot gewalst over het feit dat de vroegere Sovjet-Unie, die inderdaad een belangrijke bondgenoot was, al lang niet meer bestaat.

Cuba heeft op dit moment goede relaties met Rusland. Als een blokkade je afsnijdt van zowat de hele wereldmarkt kan je je niet de luxe permitteren om mogelijke handelspartners af te wijzen. Maar op de stemming in de VN over de oorlog in Oekraïne heeft het zich onthouden. Trouwens, niet minder dan 50 landen onthielden zich of stemden tegen.

In Tarara (vlakbij Havana) werden kinderen uit Oekraïne behandeld die stralingsproblemen hadden als gevolg van de Tsjernobyl-ramp. Foto: Radio Havana Cuba

Waar ze in Miami ook over zwijgen is het feit dat Cuba een diepe solidariteitsband heeft met het Oekraïense volk, nadat zo’n 24.000 Oekraïners, hoofdzakelijk kinderen, gratis in Cuba behandeld werden voor stralingsziekte en kanker ten gevolge van blootstelling, na de Tsjernobyl-ramp.

Het perscommuniqué dat het Cubaans Ministerie van Buitenlandse Zaken op 4 september uitgaf is niet alleen duidelijk, gezien de belangrijke economische relaties met Rusland is het ook bijzonder scherp. Cuba verzet zich consequent tegen het ronselen van huurlingen. De eerste legale acties zijn reeds ondernomen tegen de ronselaars.

Gezien de belangrijke economische relaties met Rusland is het perscommuniqué van het Cubaans Ministerie van BZ bijzonder scherp

Het communiqué besluit: “Cuba neemt geen deel aan de oorlog in Oekraïne. Het treedt op en zal energiek blijven optreden tegen iedereen die vanaf het nationale grondgebied deelneemt aan enige vorm van mensensmokkel, met als doel rekrutering of huurlingenwerk voor Cubaanse burgers, om wapens te gebruiken tegen welk land dan ook.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!