Ben Weyts
Opinie - B.A.

Barslecht rapport voor Weyts: ‘Ashley, het onderwijs heeft jou nodig!’

Ik las het interview met minister Ben Weyts in HLN, waar hij zijn barslechte rapport ging ophalen bij vijf leerkrachten. Blij was ik om te zien dat er toch één leerkracht geselecteerd was met andere roots. Zij bleek ook de enige die Weyts een betekenisvol weerwoord durfde te geven.

maandag 4 september 2023 16:12
Spread the love

 

Het gebrek aan diversiteit is duidelijk zichtbaar in de leraarskamer – al moet ik eerlijk zeggen dat ik heel blij ben dat het op mijn school toch goed meevalt – maar dat gebrek zien we ook bij de leraren die in de media geselecteerd worden om antwoorden te geven op onderwijskwesties.

Het onderwijs is een cruciaal aspect van onze samenleving, en de beslissingen en standpunten die worden genomen, hebben een diepgaande invloed op de toekomst van onze kinderen en de samenleving als geheel. Het is daarom van groot belang dat het team dat betrokken is bij het geven van advies en informatie over onderwijskwesties divers en inclusief is.

Helaas lijkt het erop dat het huidige team van leerkrachten dat de media heeft samengesteld – ik verwijs naar HLN en De Knack – niet representatief is voor de maatschappij en de leerlingen die in onze klassen zitten. Het is van essentieel belang dat de stemmen van leerkrachten met verschillende achtergronden en ervaringen worden gehoord, zodat we een breder begrip krijgen van de uitdagingen en mogelijkheden binnen ons onderwijssysteem.

Diversiteit en inclusie zijn niet alleen morele imperatieven, ze dragen ook bij aan de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs. Door een divers team van leerkrachten te betrekken bij berichtgevingen en discussies, kan de media beter bijdragen aan een meer evenwichtige en weloverwogen benadering van onderwijskwesties.

Ik wil even terugkomen op het interview dat ik las in Het Laatste Nieuws waar de minister geconfronteerd werd met zijn barslechte rapport. Op het moment dat ik het interview las, was ik hoopvol. Een minister van Onderwijs die geconfronteerd wordt met vijf leraren, die oprecht bezorgd zijn over de staat van ons onderwijs, bood een unieke kans om belangrijke kwesties aan te kaarten. Helaas moet ik zeggen dat mijn hoop snel vervloog toen ik merkte dat het interview niet de diepgang en serieuze aandacht kreeg die deze problemen verdienen.

Toch wil ik één pluim geven aan Ashley, de stagiaire. Zij had de moed om de minister een betekenisvol weerwoord te geven. Zo vroeg ze of het niet net een plus was dat leerlingen verschillende talen kunnen? Weyts wond zich volgens HLN op en ging hier tegenin. Het is bewonderenswaardig dat een stagiaire de moed had om de minister te wijzen op zijn alweer problematische uitspraken rond het spreken van de thuistaal. Het is verontrustend dat een minister zijn politieke agenda blijft volgen en de onderzoeken over meertaligheid naast zich neerlegt.

Het is ook teleurstellend dat de andere leerkrachten aanwezig tijdens het interview stil bleven. Onze leraren spelen een cruciale rol in het vormgeven van ons onderwijsbeleid en het beschermen van de belangen van onze leerlingen. Het is belangrijk dat ze een stem hebben en bereid zijn om kritische vragen te stellen wanneer dat nodig is.

Ashley, blijf je inzetten voor de belangen van onze leerlingen en de integriteit van ons onderwijsstelsel. Jouw bijdrage is van onschatbare waarde!

 

B.A.*

Leerkracht te Sint-Niklaas

 

* (Volledige naam is bekend bij de redactie)

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!