De slachtoffers... Foto: anews.com.tr
Salah Horchani,

Tunesisch eerbetoon aan sub-Sahara-migranten gestorven in de woestijn

De Tunesische auteur Salah Horchani schreef dit poëtische eerbetoon aan de slachtoffers van de Tunesische overheid die in samenspraak met de EU Afrikaanse vluchtelingen terug de woestijn in dreef, met dodelijke gevolgen.

dinsdag 22 augustus 2023 11:17
Spread the love

 

En als de moeder en haar dochter gevraagd zullen worden
Waarom zij zichzelf lieten sterven in de woestijn, zal Ursula1 antwoorden:
“Het is voor Europa en haar rust.
Zodat het eindelijk verlost kan worden van deze immigranten”.

Deze vier regels zijn geïnspireerd op verzen gewijd
Aan pasgeboren dochters die levend begraven werden

Het regime draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor deze gruweldaad
Omdat Fati en Marie stierven aan uitdroging
Nadat het regime hen in de woestijn had achtergelaten met niets.

 

De daders… Foto: EU

 

Ze zijn niet de enigen die op deze manier worden verdreven.
Manu militari, na een goed georganiseerde “jacht op zwarten”.
Ballingen die “geslagen en zonder voedsel of water” achtergelaten worden om te sterven.

Volgens de NGO Human Rights Watch bedroeg hun aantal meer dan
1.200, inwoners van landen ten zuiden van de Sahara
Een gruweldaad die zwangere vrouwen en kinderen niet spaarde.

Het land is ook schuldig aan de onmenselijke behandeling van migranten die vastzitten
aan de grens met Libië, volgens een klacht van de Wereldorganisatie Tegen Marteling.
Voor het eerst in het bestaan van de WTM, en volgens Hélène Legeay2
is dit inderdaad een “massamisdaad” die goed gedocumenteerd is.

“De Verenigde Naties roepen de Tunesische regering op om te stoppen met
illegale uitzettingen van ballingen ” en herinnert er in een persbericht aan dat
“collectieve uitzettingen verboden zijn”.

Volgens de VN is dit een misdaad tegen de menselijkheid.
Dit drama is een “gevolg van de overeenkomsten ondertekend met de EU”.
Ursula, de voorzitter, en Giorgia3 zijn de initiatiefnemers.

Geconfronteerd met de stroom migranten kopte een goed geïnformeerd mediakanaal
Dat Giorgia zichzelf heeft opgeworpen  als adviseur van Kaïs Saïed4.
De “akkoorden van de schaamte” willen ze uitbreiden naar andere landen

Antonio Tajani5 kwalificeerde Tunesië als geschikt Tajani
Voor de migrantenkwestie, ondanks wat er aan het gebeuren is.

Ter anekdote, men dacht dat ik een collega was van Ursula,
Terwijl het ging over jonge Farhat Horchani.
Het is niet de eerste keer dat mij een ministertitel wordt toebedeeld.

Wat de toespraak van Kaïs Saïed betreft, die blijft maar in kringetjes draaien.
Sinds zijn opruiende opmerkingen over sub-Saharaanse immigranten
Geïnspireerd door samenzweringstheorieën.

Zijn favoriete methode bij eender welk onderwerp,
mensenrechtenorganisaties aanklagend en verwijzend naar
een intern complot met buitenlandse steun.

Hij blijft het lijden van Afrikanen bezuiden de Sahara ontkennen.
In zijn commentaren over hetzelfde onderwerp heeft hij de neiging om te raaskallen.
Zich er niet van bewust dat zijn haperende plaat zijn effectiviteit heeft verloren
Om de opinie te misleiden en leugens te laten geloven.

Hij beweert dat Tunesië met hem meer aanzien geniet
internationaal, dankzij de nieuwe ideeën die hij heeft gezaaid
Over het vestigen van een nieuwe wereldorde,
meer egalitair, waar geen enkel land nog bevoorrecht zou zijn.

Niets dan slogans die zich zullen voegen bij de vele reeds eerder gelanceerde
bij wijze van oplossing van elk probleem, door hem aangepakt.
Met hem heeft geen van onze ontelbare crises een oplossing gevonden.

En de situatie op het gebied van rechten en vrijheden wordt alleen maar slechter.
Misschien is het hoog tijd dat onze president zich realiseert
dat een van de oorzaken van mislukking is dat hij zijn wensen voor werkelijkheid neemt.

Want de waarheid is heel anders, zoals we kunnen zien.
Hij is de doden door dorst en honger aan onze grenzen al vergeten,
met zijn racistisch discours en migranten gedeporteerd naar de woestijn.

Ik schaam me voor mijn Tunesië, een land van beroemde gastvrijheid
En voor de Tunesische revolutie van 14 januari 2011
Die ondanks alles standhield tegen de ‘verlichten’ van geest en hun medestanders

Ze werd vervangen door een islamistisch-populistische dictatuur
Met willekeurige arrestaties en echte onveiligheid,
tegen de burgermaatschappij en bedreigingen van rechten en vrijheden.

Een Islamitisch-populistische dictatuur die zich onlangs bemoeide
met de programmering van de nationale tv-zenders
Door Awatef Daly, baas van de openbare omroep, publiekelijk de les te spellen
En haar zijn mening te geven over de te volgen redactionele lijn
En de prioritaire onderwerpen die moeten worden behandeld.

Hij ging zelfs zover om de volgorde van de nieuwsuitzendingen te bekritiseren
Hun media-inhoud en de aanwezigheid van bepaalde gasten
Die hen in werkelijkheid verre van onschuldig maken

Waar “boeven die vervolgd worden in helden worden veranderd”.
Ja, zo sprak deze islamistisch-populistische dictatuur
Over een openbare dienst gefinancierd door Tunesische belastingbetalers

Die niet mag worden “veranderd in een lobbymachine, verscholen achter een rookgordijn”.
“Wat vandaag wordt gepresenteerd op de Tunesische televisie
Kan niet langer doorgaan” verkondigde zijne Hoogste Autoriteit.

Die toonde zijn onwetendheid over de elementaire regels van het beroep
van de journalistiek, met name in de publieke media
En zijn vijandigheid tegenover het recht van de burger op een vrije pers.

De nationale journalistenvakbond van Tunesië (SJNT) reageerde snel.
“Schaamteloze inmenging in de publieke media”, verklaarde zij.
Ook in de organisatie van onderwerpen, gasten…

“Dit is een gevaarlijke primeur”, voegde de vakbond eraan toe in een persbericht.
In lijn met het standpunt dat de media gecontroleerd of zelfs gecensureerd moeten worden.
“Dit is een aanval op het principe van pluralisme en objectiviteit”.

Als onderdeel van herhaalde pogingen om de media te onderwerpen en te knechten
Waar het repressieve wetsbesluit 54 als een mes in de boter zou kunnen vallen.
Laten we daarom even teruggaan naar de overeenkomst die Ursula en Giorgia uitbroedden.

En zijn rol in het verschrikkelijke lijden van migranten ten zuiden van de Sahara.
Een drama dat zich ontvouwt te midden van wijdverspreide onverschilligheid
door de leiders van het oude continent, in de eerste plaats Emmanuel Macron.

Het verraad van het Frankrijk van de Verlichting, van mensenrechten en vrijheden
Dat zich heeft aangesloten bij de migratiestandpunten van Giorgia Meloni.
Emmanuel Macron heeft de mensenrechten opgeofferd
ten gunste van een zogenaamde wegblokkade voor immigranten
die door de Tunesische autoriteiten moet worden beheerd

En een geopolitieke huurprijs voor onderhandelde bescherming.
Er was een tijd dat zijn voorgangers dachten
dat voormalig Tunesisch dictator Ben Ali hen beschermde tegen het islamisme
En ze sloten hun ogen voor de misbruiken van zijn regime.

Presidenten komen en verdwijnen als het ware
Als een deal voor “een stilzwijgend pact voorgesteld door de EU:
Makkelijkere leningen in ruil voor een strenger migratiebeleid”.
“Minder migratie in ruil voor geld”, zei de woordvoerder van de Nederlandse premier.

Tunesië speelt volgens de Tunesische vakbond UGTT nu al,
“de rol van politieagent van de Middellandse Zee”.
Mogen de Europese staatshoofden en leden van het Europees Parlement
Die de waarden van Europa altijd hoog hebben gehouden

De grondbeginselen van de EU verdedigen en respecteren
Hun misleide leiders bij hun verstand brengen.
Moge de kwelling van deze sub-Saharanen gruwelijk vertegenwoordigd in
het martelaarschap van Fati en Marie, het geweten van mensen wakker schudden

Zodat zulke wreedheden nooit meer gebeuren.

 

Dit is de vertaling van een artikel dat verscheen op Le Grand Soir  door Ann Dejaeghere. In het origineel vind je de uitgebreide voetnoten met bronnenmateriaal.

Notes:

1   Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

2   Directeur van WTM-Tunesië.

3   Italiaans eerste minister Girogia Meloni.

4   President van Tunesië.

5   Vice-eerste minister van Italië.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!