Foto: accg.be
Opinie - Issam Benali, ABVV

De arbeidsmarkt heeft meer werkbare en goedbetaalde jobs nodig, zeker in de huishoudhulp

In een opiniestuk in De Tijd van 4 augustus steken Jo Mellemans en Elly Huysmans, oprichters van Het Poetsbureau, de loftrompet over het systeem van dienstencheques. Volgens Issam Benali van het ABVV komt hun weergave van de sector op geen enkel vlak overeen met de werkelijkheid. Meerdere studies tonen aan hoe precair de werksituatie is voor de werknemers, terwijl de bazen zichzelf dividenden uitkeren.

maandag 7 augustus 2023 14:12
Spread the love

 

Volgens Jo Mellemans en Elly Huysmans, oprichters van Het Poetsbureau, zouden laagdrempelige jobs in de dienstenchequesector een groot stuk van de uitdagingen op de arbeidsmarkt kunnen oplossen.

“Het alternatief is een job in de zwarte economie, zonder controle op de arbeidsomstandigheden, zonder bescherming en zonder sociale rechten” stellen ze.

In één adem ontkennen ze met deze stelling de vooroordelen over de sector. Mensen moeten er niet in slechte omstandigheden werken en hun werk is niet zwaar, dat beweren zij als zelfverklaarde ervaringsdeskundigen.

Dit promopraatje staat in schril contrast met wat echte deskundigen zeggen. Verschillende studies hebben immers reeds het enorme aantal medische klachten in de dienstenchequesector aangetoond.

Huishoudhulpen hebben 35 keer meer kans op spier- en gewrichtsaandoeningen en de kans op psychologische problemen ligt 11 maal hoger dan bij andere werknemers, zo blijkt uit een onderzoek van de ULB (Leduc en Tojerow, 2020).

Dit leidt tot 260 procent meer kans op langdurige arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 5 jaar in de sector. De conclusie van die studie was dan ook dat het systeem van dienstencheques voor een deel zijn doel voorbijschiet.

Ja, mensen worden ermee uit de werkloosheid gehaald, maar velen onder hen belanden door onwerkbaar werk in langdurige ziekte.

Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat huishoudhulpen veel meer ademhalingsproblemen en huidaandoeningen ontwikkelen. Dat sluit aan bij de vaststelling uit eerder onderzoek van de VUB (Van Den Borre, 2018) dat huishoudhulpen dubbel zo vaak sterven aan chronische longaandoeningen.

De oorzaak van die vaststellingen zijn onaangepaste poetsproducten. Een recente studie van onderzoekers van de KUL, VUB en UA (Ronsmans e.a., 2023) legt verbanden tussen poetsproducten en symptomen als oogirritatie, ontsteking van het neusslijmvlies, keelpijn, symptomen aan het strottenhoofd, astmasymptomen, hoesten en chronische bronchitis.

Niet alleen moet het gebruik van sprays beperkt worden, men moet ook klanten en werknemers beter informeren. De overheid zou tevens regelgevende maatregelen moeten nemen voor een doeltreffende uitvoering van preventieve maatregelen, zo stellen deze onderzoekers.

Laat mij u dan nu meenemen naar wat de bedrijven en werkgevers, zo hartstochtelijk verdedigd door Jo en Elly, daartegenover zetten. In het voorjaar van 2022 voerde de federale welzijnsinspectie controles uit bij 175 dienstencheque-ondernemingen.

Bij 159 bedrijven zag de inspectie zich verplicht schriftelijke waarschuwingen op te stellen voor inbreuken op één of meerdere bepalingen van de Welzijnswet. Het gaat nochtans om de meest eenvoudige maatregelen: voorafgaand en periodiek gezondheidstoezicht door een arbeidsgeneesheer, het uitvoeren van een risicoanalyse voor de producten en de uit te voeren taken of nog het hebben van een globaal preventieplan.

Zelfs een risicoanalyse van de moederschapsbescherming van 30 januari 2023 werd – in een sector met 98 procent vrouwelijke werknemers – door 53 procent van de onderzochte bedrijven niet uitgevoerd!

Dit inspectieverslag bevestigde wat vakbonden al jaren aanklagen: werkgevers verwaarlozen de gezondheid van hun werknemers en werkneemsters in deze sector zonder scrupules.

We spreken hier over één van de slechtst betalende sectoren met één van de laagste werkbaarheidscijfers, volgens de werkbaarheidsmonitor van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

Sinds het naar buiten komen van de resultaten hebben werkgevers en hun werkgeversfederatie Federgon geen enkel initiatief genomen om deze situatie voor de huishoudhulpen te verbeteren.

Het enige wat ze hebben gedaan is de inspectie en politici aanvallen die hen controleren en maatregelen proberen op te leggen. Ik raad de lezers hier aan het citaat in de eerste paragraaf van dit stuk nog eens te herlezen.

Deze twee oprichters van Het Poetsbureau kozen er de voorbije jaren voor miljoenen euro’s te laten verdwijnen uit hun orgisatie via dividenden en investeringen in andere activiteiten, eerder dan te investeren in het welzijn van hun huishoudhulpen.

Hun Opinie kan niet anders dan het haar op de armen te doen rechtkomen bij iedereen die de huishoudhulpen een warm hart toedraagt. Mijn oproep aan de politiek, in de eerste plaats Vlaams minister Brouns, is in ieder geval het tegenovergestelde.

Breng orde op zaken in deze sector. Voer strengere regels in. Controleer de bedrijven veel frequenter en strenger. Koppel de subsidies aan strenge voorwaarden. En vooral: investeer in de huishoudhulpen, niet in de bedrijven.

De arbeidsmarkt heeft nood aan goedbetaalde en werkbare jobs. Dat is het enige echte recept tegen werkloosheid en langdurige ziekte.

 

Issam Benali is federaal secretaris voor de dienstencheques bij het ABVV

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!