Wordt Vredesstad Ieper in de schaduw van de Menenpoort al dan niet ontsierd door een extreem-rechtse samenkomst? Foto: Marc Ryckaert/CC BY-SA 4:0

Vredescollectief Ieper pleit voor verbod extreemrechtse samenkomsten in de Vredesstad

In een persmededeling pleit het Vredescollectief Ieper voor een verbod op geplande exrtreem-rechtse samenkomsten in de stad. Daarvoor verwijst de organisatie naar het 'Charter voor evenementen in Vredesstad Ieper'. Op de IJzerwake wordt een toespraak van Dries Van Langenhove gepland, wat niet te rijmen valt met de voorwaarden van dit Charter. Het stadsbestuur neemt daarover een beslissing op 7 augustus.

vrijdag 4 augustus 2023 11:12
Spread the love

 

Vredescollectief Ieper kijkt met spanning mee over de schouders van het Ieperse schepencollege dat op 7 augustus de knoop doorhakt: gaan de geplande activiteiten aan de vooravond ( 26 augustus) van de IJzerwake al dan niet door? In 2022 heette een evenement nog Frontnacht en werd het door het stadsbestuur op de valreep nog verboden. Het huidige stadsbestuur van Ieper is een coalitie van de stadslijst Open Ieper (gelinkt aan Open VLD, Vooruit en N-VA.

Dit jaar presenteert men het in een softere uitvoering – gewoon een ‘muzikale avond vol dans en nationalistische strijdliederen’ – maar de naam kameraadschapsavond verwijst ondubbelzinnig naar de Waffen SS en de Oostfronters, die hier werden ingelijfd via de door nazisme veroordeelde August Borms

Maar er is meer.

De IJzerwake van zondag 27 augustus heeft kennelijk wel al een vergunning gekregen. Dat evenement kan echter alleen doorgaan als de organisatie ook het gloednieuwe Charter voor evenementen in Ieper Vredesstad heeft ondertekend. In dit Charter staat  te lezen dat de stad ‘met alle wettige middelen de verspreiding van uitlatingen die aanzetten tot haat, racisme en antisemitisme, seksisme, openlijk fascistische en xenofobe beweringen op het grondgebied van Ieper zal proberen te verhinderen’.

Het  Vredescollectief stelt de vraag of de daar geplande toespraak van Dries Van Langenhove te rijmen valt met wat in dit Charter gestipuleerd staat. Hij zat in het verleden niet verlegen om ronduit wansmakelijke uitspraken over de regenboogvlag (die hij ‘pedofielenvlag’ noemde) en toonde zich grote voorstander van een  wetenschappelijk (sic) experiment waarbij men nagaat ‘wat er zou gebeuren met een Vlaamse stad als we een tijdje enkel nog etnische Vlamingen toelaten en we de “multiculturele verrijking” dus terugdraaien’.

Op de vraag van het Vredescollectief aan het stadsbestuur van Ieper of de organisatie IJzerwake het Charter effectief heeft onderschreven – waarbij het (Vredescollectief) zich dan ook zou engageren om ‘samen (met het stadsbestuur) te waken over de naleving van dit Charter’– bleef een antwoord echter uit. Dit gebrek aan transparantie van het stadsbestuur is niet van aard het wantrouwen van het Vredescollectief weg te nemen.

Op een eerdere bijeenkomst met burgemeester Emmily Talpe (Open VLD) – waar het Vredescollectief het Charter hielp uittekenen – gaf het Vredescollectief nochtans duidelijk te kennen medestanders te zijn van het stadsbestuur voor het streven naar vrede en verdraagzaamheid, wat toch het DNA is van Vredesstad Ieper.

Nog prangender is de vraag hoe het stadsbestuur gaat controleren of er geen inhoudelijke inbreuken zullen worden gepleegd op de bepalingen van het Charter. Wie of welke officiële instantie zal daartoe ter plaatse de temperatuur opmeten? En indien gemaakte afspraken flagrant worden geschonden, wie gaat dan ter plaatse ingrijpen en hoe? Wat indien het stadsbestuur uit veiligheidsoverwegingen niet ingrijpt, wie verzamelt dan het nodige bewijsmateriaal om de organisatie volgend jaar elke aanvraag tot vergunning automatisch te weigeren?

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!