Opinie - Klimaatcoalitie

Klimaatplan: Vlaanderen verhindert opnieuw dat België vooruitgang boekt

Zoals alle Europese landen moest België op 30 juni zijn Klimaatplan indienen bij de Europese Commissie. Maar door het gebrek aan inzet van Vlaanderen zal deze deadline niet gehaald worden. Deze houding zal een grote impact hebben op de Belgische economie, haar industrieën en de inspanningen die nodig zijn om de klimaatverandering tegen te gaan.

dinsdag 27 juni 2023 12:36
Spread the love

 

Het was gevreesd. Het is gebeurd. Vlaanderen weigert zijn verantwoordelijkheid te nemen en blijft de slechte leerling van België op het vlak van klimaatverandering. Het Gewest weigert de doelstellingen te halen die de Europese Unie voor ons land heeft vastgelegd. Europa eist dat België zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 47 procent vermindert (ten opzichte van 2005). Vlaanderen wil niet verder gaan dan 40 procent.

Toch zijn deze Europese eisen het minimum dat nodig is om binnen het Akkoord van Parijs te blijven en de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden. “Vlaanderen had het aangekondigd. Vlaanderen, het meest blootgesteld aan klimaatverandering en het meest in staat om erop te reageren, weigert de eisen van de Europese Unie. Het is tragisch om te zien dat Vlaanderen zich uit conservatisme liever opsluit in egoïsme”, betreurt vice-voorzitster van de Klimaatcoalitie Zanna Vanrenterghem.

“Deze weigering zal niet zonder gevolgen blijven”, gaat de vice-voorzitster verder. “Het is een erg kortetermijnvisie op de economie. Toch is het duidelijk dat investeringen in een betere luchtkwaliteit, energie-infrastructuur en duurzame mobiliteit de langetermijnoplossingen zijn.”

“We roepen de gewesten en de federale regering op om terug rond de tafel te gaan zitten en het Belgisch Klimaatplan zo snel mogelijk te realiseren. De gevolgen van de klimaatverandering raken iedereen. Iedereen moet een inspanning leveren, elk in de mate van zijn mogelijkheden. Het is niet langer een keuze, het is een verplichting. Vanaf nu telt elke tiende van een graad”, besluit Vanrenterghem.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!