Foto: Wikimedia Commons / Chris Light
Paul Martial

Christelijk fundamentalisme: een reactionaire kruistocht in Afrika

Christelijk rechts in de VS zet miljoenen dollars in om het Afrikaanse beleid inzake de rechten van vrouwen en seksuele minderheden te beïnvloeden, met de steun van de evangelische kerken op het continent.

maandag 26 juni 2023 10:52
Spread the love

De recente gebeurtenissen in Oeganda, waar president Museveni een wet tegen homoseksuelen invoerde, benadrukken de rol van christelijk rechtse organisaties in de VS, die homofobe campagnes in dat land consequent hebben gesteund. Uit een onderzoek van de website ‘openDemocracy’ blijkt dat deze organisaties sinds 2007 280 miljoen dollar hebben uitgegeven om activiteiten buiten de VS te financieren.

Evangelische kerken en Amerikaans rechts

Bijna 53 miljoen dollar is besteed aan Afrikaanse landen, waarvan de meeste een overvloed aan zogenaamde evangelische kerken hebben. Ze zijn diep reactionair, tegen gelijkheid tussen man en vrouw, seksuele relaties buiten het huwelijk, anticonceptie, abortus en natuurlijk homoseksualiteit.

Op basis van deze ideologie werkten ultraconservatieve kringen in de Verenigde Staten en deze kerken samen. In de jaren 2000 leidde Janet Museveni, de vrouw van de Oegandese president, een campagne voor seksuele onthouding, gepresenteerd als de oplossing voor de verspreiding van hiv. Tegelijkertijd lanceerde president George W. Bush zijn President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). Ultraconservatieve politici voerden met succes campagne om seksuele matiging tot een van de centrale strategieën van het plan te maken, waarbij ze zich beriepen op de vermeende successen in Oeganda. In 2005 werd tweederde van de PEPFAR-gelden gebruikt om onthouding te promoten.

Morele activisten

Deskundigen geloven dat de bijeenkomst in Kampala in maart 2009 over ‘The Gay Agenda. The Whole Hidden and Dark Agenda‘ verantwoordelijk was voor Oeganda’s eerste anti-homowet. De bijeenkomst werd bijgewoond door de Amerikaanse leiders van Exodus International en Defend the Family, anti-homo-organisaties.

Sommige organisaties, zoals Human Life International en Heartbeat International, interveniëren rechtstreeks in Afrikaanse landen. Onder het mom van humanitaire hulp heeft Heartbeat gezondheidscentra voor moeders opgezet. Hun doel is om jonge meisjes en zwangere vrouwen over te halen om af te zien van abortus. In Oeganda ontmoedigen deze centra jonge meisjes om anticonceptie te gebruiken door te pleiten voor onthouding.

Family Watch International leidt campagnes in minstens tien landen op het continent om seksuele voorlichting te verbieden. Deze organisatie organiseert trainingen voor hoge regeringsfunctionarissen in Afrikaanse landen om hen te leren onderhandelen over projecten die gericht zijn op het herstel van de morele orde.

Politieke agenda

Ultraconservatieven in de VS vertrouwen op Afrikaanse evangelische kerken om de patriarchale orde te handhaven. Deze kerken trekken zich er niets van aan dat bepaalde organisaties zoals het World Congress of Families banden hebben met Europees extreem-rechts.

In landen waar een groeiend deel van de bevolking te kampen heeft met armoede, onzekerheid en een gebrek aan vooruitzichten, dienen evangelische kerken als spirituele en soms materiële toevluchtsoorden. Ze trekken miljoenen mensen aan en worden een politieke kwestie voor de Afrikaanse regeringen die aan de macht zijn. Veel regeringen van het continent worden beïnvloed door evangelische kerken via ministers of zelfs presidenten die er lid van zijn.

Terwijl de schadelijke rol die islamitische fundamentalisten, gesteund door de Golfstaten, in Afrika spelen terecht wordt benadrukt, mag de rol van evangelicalen, gesteund door extreem christelijk rechts in de VS met vergelijkbare politieke agenda’s, niet worden vergeten.

Dit artikel stond op l’Anticapitaliste. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!