Image by Malinaphotocz from Pixabay
and

Amerika verwelkomt criminelen om irreguliere oorlog te voeren

Het leger van de VS traint en bewapent buitenlandse strijders als 'proxies' om 'irreguliere oorlog' te voeren tegen tegenstanders, en het Pentagon controleert niet of ze oorlogsmisdaden begingen, volgens documenten verkregen door de New York Times.

woensdag 7 juni 2023 14:52
Spread the love

 

Het leger van de V.S. traint en bewapent buitenlandse strijders als ‘proxies’ om ‘irreguliere oorlog’ te voeren tegen tegenstanders, en het Pentagon controleert niet of ze oorlogsmisdaden begingen, volgens documenten verkregen door de New York Times. Deze “surrogaatstrijders” worden bewapend en getraind door het ‘ Special Operations Command’ van het Pentagon.
Ze spelen een sleutelrol in een groeiend aantal geheime “schaduwoorlogen” die Washington over de hele planeet voert.
Amerikaanse ‘special operations’ commando’s werden ingezet in 154 landen, of ruwweg 80% van de landen op aarde, sinds 2020.
“V.S. Special Operations troepen worden niet gevraagd de buitenlandse troepen die zij als vervangtroepen bewapenen en trainen te controleren op eerdere mensenrechtenschendingen”, berichtte de New York Times op 14 mei.
“Amerikaanse commando’s betalen, trainen en bevoorraden buitenlandse partnertroepen en sturen hen dan op ‘kill-or-capture’ operaties”, noteerde de krant.

The Times onthulde twee programma’s van het Pentagon waarin ‘vervangtroepen’ gebruikt worden: Sectie 127e, gekend als ‘127 Echo’, dat $100 millioen per jaar ontvangt om ‘contraterrorisme’-proxies te trainen; En Sectie 1202, dat $15 millioen per jaar ontvangt om proxies te rekruteren voor “’rreguliere oorlogsvoering’.

Deze onconventionele oorlogsvoering is “gericht op rivaliserende natiestaten te ontwrichten via operaties die net geen openlijk gewapend conflict zijn — inclusief sabotage, hacking en informatiecampagnes zoals propaganda”, schreef de krant.

De proxies die het leger van de V.S. rekruteert worden nagekeken, maar enkel “om risico’s op contraspionage en potentiële bedreigingen voor Amerikaanse troepen te detecteren”, niet voor “mensenrechtenschendingen — zoals verkrachting, foltering of buitengerechtelijke executies”, verklaarde the Times.

De proxies die het leger van de V.S. rekruteert worden nagekeken, maar enkel “om risico’s op contraspionage en potentiële bedreigingen voor Amerikaanse troepen te detecteren”

“Proxy-troepen zijn een steeds belangrijker deel van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Tijdens het afgelopen decennium heeft de Verenigde Staten steeds meer gesteund op het ondersteunen of gebruiken van lokale partnertroepen in plaatsen zoals Niger en Somalië, afstappend van het inzetten van grote aantallen Amerikaanse grondtroepen zoals ze deed in Irak en Afghanistan.
Hoewel deze strategische omkeer de bedoeling heeft de risico’s te verminderen van Amerikaanse slachtoffers en de negatieve gevolgen van als bezetters gezien te worden, creëert het bewapenen en trainen van lokale troepen andere gevaren”, aldus de krant

Het Pentagon weigerde de Times te vertellen in welke landen deze programma’s actief zijn. Desalniettemin hebben eerdere rapporten verklaart dat de VS haar irreguliere oorlogsvoeringoperaties in Oekraïne uitvoerden, waar ze troepen trainen voor een eventuele proxy-oorlog met Rusland, jaren voor Moskou’s invasie in 2022.

Door haar aard is de VS ’Special Operations Command (SOCOM) berucht geheimzinnig betreffende haar activiteiten in de wereld.
Onderzoeksjournalist Nick Turse berichtte dat ‘special operations’-troepen van de VS actief waren in 154 landen in 2020, wat ongeveer 80 percent van de planeet inhoudt.

In een een stuk van 2021 in The Intercept schreef Turse:
“Het Speciale Operaties Commando is exponentieel gegroeid tijdens de laatste 20 jaren. ‘Speciale fondsen voor specifieke operaties’ bereikten een maximum van $3,1 miljard in 2001, vergeleken met $13,1 miljard nu. Voor de aanslagen van 11 september waren er ruwweg 43,000 troepen voor speciale operaties. Vandaag zijn er 74.000 burgers en militair personeel in het commando. Twee decennia geleden werd op een gegeven week een gemiddelde van 2900 commando’s overzees ingezet. Dat nummer ligt nu op 4500, volgens SOCOM-woordvoerder Ken McGraw.

Hoewel ‘speciale operaties’-troepen maar net 3 percent van het Amerikaans militair personeel uitmaken, vertegenwoordigen ze meer dan veertig percent van de slachtoffers

Terwijl het bereik van het Command in de wereld groeide, volgde de tol op Amerikaanse commando’s. Hoewel ‘speciale operaties’-troepen maar net 3 percent van het Amerikaans militair personeel uitmaken, vertegenwoordigen ze meer dan veertig percent van de slachtoffers, vooral in conflicten doorheen het (grotere) Midden-Oosten.”

SOCOM’s irreguliere oorlogscampagne werd eerder al erkend in verslaggeving van Yahoo News.
“In de laatste maand van zijn presidentschap keurde Donald Trump cruciale onderdelen goed van een uitgebreide geheime campagne van het Pentagon van sabotage, propaganda en andere psychologische en informatieoperaties in Iran”, schreef het mediabedrijf’s correspondent voor nationale veiligheid Zach Dorfman, in een artikel van 2021 over Washington’s “schaduwoorlog”.
Dorfman zei dat Washington’s doel was om “het geloof van het Iraanse volk in haar regering te ondermijnen zowel als het gevoel van competentie en stabiliteit van het regime te verstoren”.

Voormalige topfunctionarissen van de VS beschreven de operatie als “irreguliere oorlogsvoering”, met erin begrepen “een pakket van 200 pagina’s aan opties, waaronder ‘dingen die de Iraniërs reden zou geven te twijfelen aan hun controle over het land’”.
Dorfman is goed bevriend met de spionnagebureaus van de VS In Yahoo News onthulde hij ook gelijkaardige irreguliere oorlogsvoeringsoperaties gericht op Rusland, maar beheert door de Central Intelligence Agency.

“De CIA overziet een geheim intensief trainingsprogram in de VS voor Oekraïense elite ‘speciale operaties’-troepen en ander inlichtingenpersoneel”, onthulde hij in een rapport gepubliceerd in januari 2022 – een maand voor Rusland Oekraïne binnenviel.
Dit CIA-programma dat Oekraïense paramilitairen traint in de zuidelijke Verenigde Staten begon al in 2015, onthulde Dorfman.
In maart 2022, een maand nadat Moskou binnenviel, maakte Yahoo News bekend dat de CIA nog een ander programma had om Oekraïense elitetroepen te trainen binnen hun eigen land. Dat initiatief van de CIA begon in 2014.

Deze operaties werden echter gecontroleerd door de CIA. Wat zo uniek is aan het verslag van mei 2023 van de New York Times’ is dat het een licht schijnt op gelijkaardige programma’s waarin de VS proxytroepen bewapent en traint in het buitenland.

 

Dit artikel verscheen eerder op Geopolitical Economy.

Image by Malinaphotocz from Pixabay

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!