Een mistige toekomst voor de trein... Foto: Todd Trapani/CC BY-SA 4:0

OKRA pleit voor behoud huidig goedkoop treintarief voor senioren

De grootste Vlaamse ouderenvereniging OKRA pleit met een petitie voor het behoud van het voordelige seniorentarief voor 65-plussers. Daarmee protesteert ze tegen de plannen van de NMBS om onder meer het goedkoop tarief voor senioren te vervangen door een duurder en minder soepel tarief.

dinsdag 30 mei 2023 12:55
Spread the love

 

Tussen de federale regering De Croo en de nationale treinmaatschappij NMBS werd op 1 januari 2023 een nieuw beheerscontract afgesloten voor de komende 10 jaar. Daarin is werd onder meer vastgelegd hoeveel geld de NMBS de volgende 10 jaar krijgt en wat daarvoor de tegenprestatie moet zijn.

In dit akkoord staat tevens dat de NMBS tegen ten laatste 1 maart 2025 een nieuw tariefsysteem moet uitwerken. Het akkoord vermeldt specifiek drie categorieën personen die ‘zeer aantrekkelijke tarieven’ moeten krijgen: jongeren, senioren en kinderen’.

Voor een aantal categorieën worden nu reeds gratis tarieven vastgelegd: journalisten, parlementsleden, kinderen jonger dan 12 (wanneer ze vergezeld zijn van een volwassen begeleider) en de slachtoffers van de terreuraanslagen van 2016.

Voor 65-plussers preciseert het beheerscontract een korting van 40 procent op een standaard 2de klas ticket. Daarbovenop kan nog een korting komen tijdens de daluren, voor groepstickets en de mogelijkheid wordt opengelaten om goedkoper tarief aan te bieden wie heel frequent met de trein rijdt.

Het huidige seniorentarief is zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Een 65-plusser betaalt 7,80 euro om het hele land te doorreizen, heen en terug, op dezelfde dag, met als enige beperking dat hij/zij moet vertrekken na het spitsuur vanaf 9 uur ‘s morgens. Deze beperking geldt niet voor de avondspits en valt helemaal weg tijdens weekends en feestdagen.

De vervanging van dit seniorenticket door een aan de afstandsgebonden tarief met zo’n 40 procent korting maakt de prijs voor langere treinritten tot 3 keer duurder. De NMBS heeft de intentie uitgesproken voor het seniorenticket een bovengrens vast te leggen. Hoe hoog dat prijsplafond zal zijn, werd echter niet vastgelegd en de vraag van OKRA om hierover overleg te plegen bleef tot nu onbeantwoord.

OKRA wijst op een aantal onmiskenbare algemene maatschappelijke voordelen voor een goedkoop seniorentarief:

 • Een betere bezetting van de treinen buiten de piekuren
 • De trein is veel veiliger dan de wagen
 • Meer treingebruik betekent minder verkeersdrukte op de wegen
 • De trein is veel klimaatvriendelijker dan de auto en het vliegtuig

Bovendien wijst OKRA ook op positieve effecten voor de senioren zelf, want het moedigt senioren aan:

 • Om de deur uit te gaan en buiten te komen
 • Om te genieten van de stad, terrasjes, restaurants, winkels
 • Om sociale contacten te leggen en te onderhouden
 • Om aan culturele activiteiten deel te nemen
 • Om de familie te bezoeken
 • Om met de kleinkinderen op stap te gaan (en terwijl de ouders wat rust te gunnen)
 • Omdat het goedkoop reizen toelaat voor wie het niet al te breed heeft, vooral zij die het met een klein pensioen moeten stellen

OKRA eist een seniorentarief dat duidelijk en gebruiksvriendelijk is, en stimulerend om de stap naar de trein te zetten. Het komt er op neer dat het bestaande 65-plusserstarief behouden moet blijven in zijn huidige vorm.

De ouderenvereniging ziet het bovendien breder dan alleen maar de trein en vraagt de uitbreiding van dit systeem naar bus, tram en metro in heel het land. Bovendien kan het aanbod van goedkope tarieven enkel aantrekkelijk zijn als terug in het openbare vervoer wordt geïnvesteerd met meer en betere spreiding van opstapplaatsen, met toegankelijke en comfortabele treinstations en betere faciliteiten voor personen die minder goed ter been zijn.

 

OKRA (Open, Kristelijk, Respectvol en Actief) is de grootste vereniging van 55+ers in Vlaanderen en Brussel met 1.100 trefpunten, 18.000 vrijwilligers en 130.000 leden. Door een sterk aanbod van culturele, sociale en sportieve activiteiten samen met een sterke belangenbehartiging, streeft OKRA naar rechtvaardigheid, verbondenheid en aandacht voor de 55+ers in de maatschappij.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!