Recht op sociale actie bedreigd. Foto: Twitter @BBTK-ABVV

ABVV: ‘Federaal wetsontwerp bedreigt recht op sociale actie’

Federaal minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) legt op dinsdag 16 mei een wetsontwerp ter stemming voor aan de Kamercommissie Justitie dat een hervorming van het strafrecht nastreeft. Het ABVV maakt zich grote zorgen over de nieuwe strafrechtelijke sanctie van demonstratieverbod in zijn voorstel en roept de democratische partijen op deze bepalingen te schrappen.

dinsdag 16 mei 2023 10:59
Spread the love

 

Het demonstratieverbod in zijn wetsontwerp1 zou volgens de minister enkel als doelstelling hebben zogenaamde ‘casseurs’2 – mensen die geen deel uitmaken van een betoging, maar gebruik maken van een demonstratie om moedwillig vernielingen aan te brengen – aan te pakken. Het voorstel heeft het niet alleen over vakbondsbetogingen. Op het eerste zicht lijkt dit een lovenswaardig streven.

Het probleem zit hem echter in het feit dat de bepalingen in het wetsontwerp zo breed gedefinieerd zijn dat het grote risico’s inhoudt voor het recht op collectieve actie in het algemeen. De socialistische vakbond Algemeen Belgische Vakverbond (ABVV) stelt dat het wetsvoorstel in deze vorm een zoveelste inbreuk is op het recht op collectieve actie.

Wie in de toekomst nog sociale actie wil voeren, dreigt hierdoor geviseerd te worden. Dat is nu reeds het geval bij de stakingspiketten van de Delhaize-winkels waar gerechtsdeurwaarders met behulp van de politie alle sociale acties verbieden.

Het ABVV wijst erop dat het strafrecht in zijn huidige vorm reeds tal van mogelijkheden voorziet om inbreuken zoals hierboven omschreven aan te pakken. Als de modaliteiten van dit wetsontwerp onveranderd worden goedgekeurd dreigen grove schendingen van de privacy, aangezien voortaan elke actievoerder gescreend kan worden, officieel om na te gaan of hij/zij geen verbod heeft gekregen om deel te nemen. In werkelijkheid kan dit een methode worden om elke actievoerder te registreren.

Dit wetsontwerp zet daarenboven elke vorm van manifestatie, betoging, demonstratie in een kwaad daglicht. Het zet de toekomst van sociale actie op het spel. De Hoge Raad voor Justitie en het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens hebben zich daarom hier reeds negatief over uitgesproken.

Om deze redenen dringt het ABVV bij de parlementsleden van alle democratische partijen uit meerderheid en oppositie aan om deze bepalingen in het wetsontwerp te schrappen.

 

Notes:

1   Een voorstel om een wet te wijzigen kan zowel door een lid van de regering als door een parlementslid ingediend worden. Om een onderscheid te maken noemt met een voorstel tot wijziging van de wet door een minister een ‘wetsontwerp’, terwijl voorstellen van parlementsleden ‘wetsvoorstel’ worden genoemd. Het idee erachter is dat een ‘wetsontwerp’ verondersteld wordt bij zijn indiening reeds de politieke goedkeuring te hebben van de meerderheidspartijen van de regeringscoalitie, terwijl dat voor een ‘wetsvoorstel‘ van een parlementslid niet bij voorbaat geweten is. Parlementsleden kunnen echter zowel bij wetsontwerpen van de regering als bij wetsvoorstellen van een ander parlementslid wijzigingen (= amendementen) of schrapping van artikels ter stemming voorleggen (nvdr).

2   Letterlijke vertaling is ‘breker’, waarmee vandalen bedoeld worden die o.a. tijdens betogingen vernielingen aanrichten en dikwijls ook de politie provoceren, wat het vermoeden verhoogt dat onder deze personen infiltranten zitten van rechtse groeperingen of van de ordediensten die legitieme betogingen in diskrediet willen brengen. In Frankrijk en Groot-Brittannië gebeurt dit al tientallen jaren, zonder dat de overheid er echt tegen optreedt, ondanks meerdere onderzoeken die deze praktijken hebben blootgelegd. Bij de recente protesten in Frankrijk werden reeds meerdere agenten in burger betrapt op provocaties. De Franse minister van justitie weigert hier tegen op te treden. Ook hier in België mag niet worden uitgesloten dat onder deze ‘casseurs’ personen zitten met een antisociale politieke agenda. Een van de voornaamste directe en bedoelde effecten van casseurs is dat zij de media-aandacht wegtrekken van de eisen van de legitieme betogers. (nvdr).

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!