Opinie - Klimaatcoalitie

Vlaamse Regering gaat zwaar onder de klimaatlat

Vandaag verzamelden zich een twintigtal vertegenwoordigers van de klimaatbeweging op het Martelaarsplein, waar de Vlaamse Regering de herziening van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan bespreekt. Ze bekritiseren dat Vlaanderen slechts 40% minder broeikasgassen wil uitstoten tegen 2030, een pak lager dan de eerlijke bijdrage die Europa van elke lidstaat vraagt (47%).

vrijdag 12 mei 2023 14:22
Spread the love

 

“Binnen de regering kijken bovendien alle ministers naar elkaar. Niemand durft de noodzakelijke maatregelen binnen de eigen bevoegdheid te nemen”, zegt de vice-voorzitster van de Klimaatcoalitie, Zanna Vanrenterghem. De klimaatbewegingen symboliseren het schrijnend gebrek aan Vlaamse ambitie met een ”limbo voor het klimaat”, waarbij figuranten verkleed als ministers Demir, Peeters, Jambon en Brouns zorgeloos onder een alsmaar dalende lat proberen te dansen.

“Aan wake-up calls was er deze legislatuur nochtans geen gebrek: van hitterecords en de desastreuze overstromingen in Wallonië, tot een fossiele energiecrisis die de economische en sociale noodzaak van de energietransitie meer dan ooit onderstreept. Zo’n lage ambitie valt niet te verantwoorden. Hoog tijd dat de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid neemt”, zegt Zanna Vanrenterghem.

Zelfs het halen van die 40% is volgens de Klimaatcoalitie een erg optimistische inschatting. “Een eerste doorlichting van het geplande beleid kwam uit op slechts 31,5%, en de bijkomende maatregelen zijn beperkt. Zeker op vlak van mobiliteit gaapt er een kloof tussen de maatregelen en de verwachte resultaten. Terwijl al onze buurlanden recent doortastende nieuwe klimaatmaatregelen invoeren, haalt de Vlaamse Regering de schouders op alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Dat is niet alleen oneerlijk, maar ook nog eens economisch een slechte keuze.”

“Het Vlaams gebrek aan ambitie komt met een hoge kostprijs: we dreigen de boot van meer jobs in nieuwe economische sectoren jammerlijk te missen en zullen onze achterstand moeten “afkopen” door dure emissierechten in het buitenland aan te kopen. Vooral burgers en kleine bedrijven zullen de rekening krijgen van de gevolgen van de monsterfiles, een krakkemikkig woningbestand en de stijgende verwarmingsfactuur”, concludeert Vanrenterghem.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!