Hajar Al-Bahtini, 6 jaar, op 9 mei vermoord door het Israëlische bezettingsleger. Haar poster: 'Wij zullen terugkeren naar Palestina'. Foto: Twitter @RamzyBaroud
Open brief - Michel Legrand, European Coordination of Committees and Associations for Palestine

Op de Dag van Europa steunt u de apartheid, mevrouw von der Leyen

De 42 organisaties verenigd in de Europese Coördinatie voor Comités en Verenigingen voor Palestina richten op 9 mei, de Dag van Europa, een Open Brief aan EU-voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen om te protesteren tegen haar verklaring ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de staat Israël, die het lijden van het bezette Palestijnse volk volledig verzwijgt.

dinsdag 9 mei 2023 15:53
Spread the love

 

Geachte mevrouw Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie,

Wij, een coalitie van 42 Europese organisaties, schrijven om onze diepe bezorgdheid en, eerlijk eerlijk gezegd, onze diepe bezorgdheid uit over uw verklaring ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de oprichting van de staat Israël.

Uw verklaring negeert het historische feit dat de staat Israël werd gesticht op de etnische zuivering van tweederde van het inheemse Palestijnse bevolking tussen 1947 en 1949. Dit feit werd uitvoerig gedocumenteerd door Palestijnse en Israëlische historici en onderzoekers.

Palestijnen herdenken deze periode als de Nakba (“catastrofe” in het Arabisch) die het begin markeert van dit proces van geplande onteigening en verdrijving van de meerderheid van het Palestijnse volk.

Meer dan 500 steden en dorpen werden systematisch vernietigd en ontvolkt door bloedbaden en massale verdrijving. Als gevolg werden meer dan 750.000 Palestijnen gedwongen verbannen en werden zij vluchtelingen.

Veel van deze vluchtelingen en hun nakomelingen kwijnen nog steeds weg in verarmde vluchtelingenkampen, waar hun inherente en door de VN vastgelegde recht op terugkeer na 75 jaar wordt ontzegd. Dit onteigeningsproces, wat de Palestijnen de “voortdurende Nakba” noemen, is nooit geëindigd.

Dit proces gaat nog steeds door, nu Israël verdergaat met het bezetten en annexeren van Palestijns land, hun grondstoffen steelt, huizen, scholen en ziekenhuizen vernielt en willekeurig Palestijnen arresteert, verwondt en doodt, waaronder vrouwen en kinderen.

Door feiten weg te laten en blindelings het narratief van Israël over te nemen, wis je de geschiedenis, het geheugen en de rijke cultuur van de inheemse Palestijnse bevolking, met hun verscheidenheid, die al eeuwenlang in Palestina wonen.

Door het narratief te onderschrijven dat “Israël de woestijn deed bloeien” vervangt u de geschiedenis door de mythe van een koloniale misleidende metafoor die poogt het koloniale en apartheidsregime van Israël te ‘greenwashen’ ten koste van het inheemse Palestijnse volk. Dergelijke onwetendheid verwacht men niet van de voorzitter van de Europese Commissie.

Sinds begin 2023 is de wereld opnieuw getuige van een toename van Israëlische aanvallen op Palestijnen, waaronder militaire invallen door het Israëlische leger in de steden Jenin, Jericho en Nabloes op de Westelijke Jordaanoever. Deze gingen vooraf aan de pogrom in Huwara en de aangrenzende dorpen en de gewelddadige overval op gelovigen in de Al Aqsa moskee tijdens deRamadan, amper drie weken voor uw verklaring. Is dit het land dat u prijst voor zijn “dynamiek” en (met de EU) gedeelde “cultuur en waarden”?

Het is pijnlijk te moeten aanhoren hoe u “de 75 jaar van dynamiek, vindingrijkheid en baanbrekende innovaties” looft van een staat die een repressief, racistisch en gewelddadig nederzettingenkolonialisme oplegt aan een bevolking die ze onderdrukt en controleert.

Israëls regime van totale controle over het Palestijnse volk wordt in toenemende mate erkend als apartheid door belangrijke mensenrechtenorganisaties, waaronder Israëlische mensenrechtenorganisaties.

Inderdaad, Israël heeft “dynamische, ingenieuze en baanbrekende” technologie op vlak van militaire, cyberoorlogsvoering, spyware, desinformatie en verkiezingsfraude door de gevangen Palestijnen onder zijn controle als testobjecten in te zetten.

Israël is een van ‘s werelds grootste exporteurs van deze destructieve high-tech producten, met zijn van export militaire en ‘veiligheids’materiaal dat dictaturen en autoritaire regimes wereldwijd in staat stelt om ernstige mensenrechtenschendingen te plegen.

Uw racistische verklaring verraadt niet alleen de historische feiten en de realiteit ter plaatse, maar is tevens rechtstreeks in tegenspraak met internationaal aanvaarde beginselen en normen en de waarden waarop de EU is gebaseerd.

Door het bestaan te negeren van het Palestijnse volk dat heeft geleefd onder decennia van Israëlische onderdrukking of gedwongen ballingschap, negeert u hun recht op zelfbeschikking, een onvervreemdbaar recht dat is vastgelegd in het VN-Handvest.

In december 2022 nam de VN-Algemene Vergadering een resolutie aan om de Palestijnse Nakba te herdenken. Hoewel ze beschamend genoeg slechts de steun kreeg van twee EU-lidstaten, erkent deze historische resolutie de 75 jaar onrecht dat het Palestijnse volk is aangedaan.

Als voorzitter van de Europese Commissie, een instelling die beweert het internationaal recht en het gezag van de VN hoog te houden, kunt u de besluiten van de VN-Algemene Vergadering niet zomaar naast u neerleggen.

Op 9 mei viert de EU de Dag van Europa, die de Palestijnen dit jaar wegens uw verklaring boycotten. Wij hopen van harte dat deze viering in het teken zal staan van erkenning van en berouw over de vroegere racistische en koloniale geschiedenis van de EU-landen en dat de Dag van Europa het VN-Handvest zal eren dat uit deze geschiedenis is voortgekomen.

Dat zou uiteraard betekenen dat de EU niet langer in woord en daad dienstbaar zal zijn aan de waarden en het beleid van Israël, dat zelf in woord en daad het gemeenschappelijk VN-Handvest verwerpt.

Palestijnse maatschappelijke organisaties en de Palestijnse Autoriteit hebben uw verklaring scherp veroordeeld. Ook Amnesty International heeft uw verklaring bekritiseerd en er bij u op aangedrongen te erkennen dat Israël de misdaad tegen de menselijkheid van apartheid begaat.

Wij, in de Europese civiele samenleving, sluiten ons daar van harte bij aan.

Wij eisen dat u uw verklaring intrekt en uw excuses aanbiedt aan het Palestijnse volk voor het publiekelijk uitwissen van hun cultuur, hun geschiedenis en hun beschaving, en blind te blijven voor de schendingen die nu worden begaan van hun onvervreemdbare rechten.

Wij eisen dat de EU publiekelijk erkent dat Israël de misdaad van apartheid begaat en dat de EU-instellingen onmiddellijk alle medeplichtigheid aan deze misdaad beëindigen.

Tevens verzoeken wij u deze brief te beantwoorden.

Hoogachtend,

Michel Legrand,

Voorzitter van de Europese Coördinatie voor Comités en Verenigingen voor Palestina, namens alle 42 aangesloten organisaties, waaronder de organisaties Association Belgo-Palestinienne (ABP), Belgian Academics and Artists for Palestine (BAA4P), Palestina Solidariteit, Intal, Centre National de Coopération au Développement (CNCD.11.11.11), Plateforme Charleroi Palestine, het Nederlands Palestine Komitee en BDSNederland.

Originele tekst hier. Vertaling Lode Vanoost. Twitterberichten hieronder toegevoegd door de redactie.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!