Foto: End Fossil Gent
Opinie - End Fossil Gent

“Met dit voorstel gaat de UGent tien jaar terug in de tijd”

De UGent wordt sinds dinsdag 2 mei bezet door de studentenbeweging End Fossil Gent, de Gentse tak van een internationale beweging die opkomt voor duurzamere (hoger)onderwijsinstellingen en een fossielvrije samenleving. De studenten publiceerden enkele weken geleden een open brief met hun eisen, gericht aan de rector en de Raad van Bestuur van de UGent. Vrijdag 5 mei eindigen de studenten hun bezetting met een protest tegen de besparingsplannen en eisen een universiteit dat de klimaatproblematiek serieus neemt.

vrijdag 5 mei 2023 13:58
Spread the love

 

De bezetting vindt plaats op campus Blandijn. Ze organiseerden een hele week lang verschillende workshops en lezingen, onder andere rond duurzaam beleggen en toekomstgerichte steden. Dit gebeurde in samenwerking met middenveldorganisaties en academici. Ook voor activiteiten zoals een ‘art morning’, een filmavond en ecopoëzie werd er ruimte voorzien. Op woensdagavond organiseerde End Fossil Gent een panelgesprek met David Van Reybrouck, Tine Hens, Michael Mietz en Zanna Vanrenterghem. Ze toonden hun steun aan de bezetters en stelden zich kritisch op tegen de UGent.

“We liggen wakker van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies omdat wetenschappers het gezien hebben”, stelde David Van Reybrouck. “Toch zien we dat zelfs een wetenschappelijke instelling bij uitstek, de universiteit, steken laat vallen op vlak van duurzaamheid.  Dan is het volgens mij de plicht van studenten om de universiteit te bezetten.”

Foto: End Fossil Gent

Foto: End Fossil Gent

De beweging kadert de bezetting ook in de recente besparingsplannen van de UGent. Door de hoge inflatie, energiecrisis en systematische onderfinanciering door de Vlaamse overheid heeft de UGent een begrotingstekort van 33,6 miljoen euro. De besparingsplannen die op tafel liggen bij de Raad van Bestuur betekenen een drastische achteruitgang in belangrijke sociale en duurzame pijlers van de universiteit. Recent schrapte de RvB al de Universiteitsbrede Beleidskeuzes (UBK), een initiatief met onder meer de bedoeling om duurzaamheid te verankeren in het onderwijs. Daarnaast blijkt uit de in Apache gepubliceerde ‘kerntakennota 2.0’ dat ook de Green Office Gent, het centrale aanspreekpunt voor duurzaamheid, in het vizier komt. De enorme besparingen op dit orgaan zouden betekenen dat het duurzaamheidsbeleid van de UGent enorm wordt uitgehold.

Op 5 mei beslist de Raad van Bestuur en het management opnieuw over de voorgestelde besparingsplannen. Op die dag trekt End Fossil Gent in een mars richting de Raad van Bestuur. Daar protesteren ze in solidariteit met de vakbonden tegen de besparingen.

Foto: End Fossil Gent

Foto: End Fossil Gent

“Het streven naar een sociaal rechtvaardige en duurzame universiteit is belangrijker dan ooit. Met de huidige besparingsvoorstellen wordt de universiteit 10 jaar terug gekatapulteerd in de tijd. UGent, Durf Duurzaam Denken en voeg daad bij woord”, aldus studenten van End Fossil Gent.

De actievoerders richten hun pleidooi aan de rector, de directies en de leden van de Raad van Bestuur, en wijzen hen op hun verantwoordelijkheid als bestuurders van één van de meest gerespecteerde kennisinstituten van het land. Deze verantwoordelijkheden zijn eveneens gereflecteerd in de drie eisen waarmee End Fossil Gent aanklopt bij het bestuur:

“Wij willen dat de Raad van Bestuur niet bespaart op bestaande duurzaamheidsinitiatieven, een urgent klimaatbeleid in de praktijk brengt en klimaatvakken in elke opleiding invoert”, legt Gijs van End Fossil uit. “De urgentie van de klimaatcrisis is te groot om deze verantwoordelijkheden aan de kant te schuiven.”

Foto: End Fossil Gent

De studenten zijn helder: als ze hun eisen niet ingewilligd zien, dan vragen ze de bestuurders om hun posities te verlaten, zodat mensen die deze uitdaging wel willen aangaan hun plaats kunnen innemen.

Foto: End Fossil Gent

Foto: End Fossil Gent

Foto: End Fossil Gent

Foto: End Fossil Gent

Foto: End Fossil Gent

Foto: End Fossil Gent

Foto: End Fossil Gent

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!