BBTK en ACV-Puls overhandigen hun Open Brief aan een vertegenwoordiger van het stadsbestuur van Gent. Foto: BBTK/ACV Puls
Open brief - Katrien Degryse-BBTK, Wouter Parmentier-ACV PULS

Aan burgemeester Mathias De Clercq, over uw kille actie tegen het Delhaize-personeel

Burgemeester van Gent Mathias De Clercq (Open VLD) beval op zaterdag 29 april zijn politie elke aanwezigheid van actievoerend Delhaize-personeel te verbieden op de site van de Delhaize aan de Watersportbaan, ook al legden de actievoerders klanten noch werkwillige collega's een duimbreed in de weg. Een onaanvaardbare vorm van antisociale intimidatie volgens ACV-Puls en BBTK in deze Open Brief.

woensdag 3 mei 2023 12:00
Spread the love

 

Dit weekend was het lente in Gent en we vierden vrolijk 1 mei. Maar aan de vooravond van het feest van de arbeid trakteerde U, als burgemeester, onze stad wel op een bijzonder kil precedent.

Dat er zich een sociaal drama afspeelt bij Delhaize is U wellicht niet ontgaan. Het franchiseren van die supermarktketen is, zoals U allicht weet, een symbooldossier waarmee liberalen in naam van de vrije markt de loon- en arbeidsvoorwaarden in zowat de hele supermarktensector op een hellend vlak richting de bodem willen zetten.

En daarom voerden de vakbonden zaterdag opnieuw actie, ook in de Gentse filialen van Delhaize. Dit, in de hoop de werkgevers de daaropvolgende dinsdag terug aan de onderhandelingstafel te krijgen voor een echte sociale dialoog met het oog op sociale afspraken en garanties voor het personeel.

In de winkel in Ledeberg koos het personeel ervoor te staken, zelfs de tijdelijken, die bleef dus dicht. Een aantal werknemers van de winkel aan de Watersportbaan gingen wel aan de slag en ze konden dat ook ongehinderd doen. Daarom verzamelden groene en rode vakbondsmilitanten daar aan de deur, met koffie en koeken. Ze komen op voor menswaardig werk voor het personeel, waarvan velen inwoners zijn van Gent.

Stipt om 8 uur, bij het opengaan van de winkel, kwam er prompt een deurwaarder met een stapel papier onder de arm uit de winkel tevoorschijn, vergezeld door de Gentse politiecommissaris! Dat papier bleek de beschikking van het vonnis van een rechter te zijn. Iedereen die actievoerde voor de winkelingang, kon ter persoonlijke titel een betekenis krijgen.

Inzet politiemacht als antwoord op vreedzame actievoerders aan de Delhaize-Watersportbaan te Gent. Foto: BBTK/ACV Puls

Wat betekent dat je op politiebevel moet vertrekken en gedurende één maand niet op gelijkaardige acties mag verschijnen, op straffe van een boete van maar liefst duizend euro. Hopla! Zo kan alleen wie rijk is nog actievoeren in Gent.

Blijkbaar hadden de werkgevers een rechter gevonden die bereid was om vanuit zijn zetel een eenzijdig verzoekschrift in te willigen om zo de winst van deze keten te beschermen. 19de-eeuwse toestanden, zeg maar. Pittig detail: voor elke betekening die de deurwaarder opstelt, betaalt Delhaize een kost van achthonderd euro. Het zou actievoerders wel eens op ideeën kunnen brengen.

Maar wat bleek nu, beste burgemeester? Uw politiecommissaris deelde mede dat hij van U rechtstreeks de opdracht had gekregen om elke actie te breken! Vakbonden stonden daar dus op een privéterrein, een parking die voor iedereen toegankelijk is. Klanten die dat wensten konden binnen, niemand bracht de openbare orde in gevaar.

En toch dook er een intimiderende divisie politiekrachten in gevechtsoutfit op, overigens allemaal op kosten van de Gentenaar. Meerdere vakbondsafgevaardigden werden opgepakt en geboeid naar het politiekantoor afgevoerd.

In tegenstelling tot de bevoegde federale minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), die er voor koos om de federale politie niet in te zetten bij de syndicale acties de afgelopen periode aan het distributiecentrum van Delhaize in Zellik, koos U er als burgemeester dus wél voor om de politie het bevel te geven vakbondsacties te breken.

Intimidatie van vreedzame actievoerders aan de Delhaize-Watersportbaan. Foto: BBTK/ACV Puls

En dat om de commerciële belangen van een supermarktengroep te verdedigen waarvan het intussen voor iedereen die een beetje heeft opgelet duidelijk is dat ze met hun beoogde afbraakbeleid een grote impact zullen hebben op het welzijn van 9.000 Delhaize-werknemers maar ook vele werknemers in een grote sector. En ook het cliënteel zal daar een prijs voor betalen.

Beste Mathias, dient daar de politie dan voor? En dat op de vooravond van 1 mei, een feestdag die alleszins historisch van betekenis is voor een deel van Uw coalitiepartners? Deze acties gaan om een sociaal conflict, burgers hebben het sociale recht om actie te voeren.

Mensenrechten, weet U wel? De vrijheid van actie voeren is een grondrecht. Daar de politie op afsturen? Dienen onze vrienden van de politie dan niet om criminelen op te pakken, boeven die oude vrouwtjes bestelen?

Wat U deed, met een glimlach en kwinkslag, behoort tot de categorie van de beleidspraktijken van politiestaten, van autoritaire regimes. Dat zoiets gebeurt in een stad met een uitgesproken progressieve traditie, een stad die zich vandaag omschrijft in termen van een beleidsmatige ‘Gentse lente’, dat is ronduit alarmerend.

Onder Uw bewind is het in Gent al zover gekomen dat wie zonder toelating demonstreert een GAS-boete van driehonderdvijftig euro riskeert. Zaterdag 29 april kwam daar dus nog extra intimidatie van actievoerders bovenop: handboeien aan, de combi in, afgevoerd naar het politiekantoor. Elke burger zou geschokt moeten zijn door deze aanslag op onze open, democratische samenleving.

U kiest als burgemeester de kant van sociale afbraak en repressie, de kiezer zal U daaraan herinneren in 2024.

 

Met vriendelijke groeten,

Wouter Parmentier, Vakbondssecretaris ACV PULS-Gent

Katrien Degryse, Vakbondssecretaris BBTK-Gent

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!