Het gekraakte pand in Brussel. Foto: Belgian Housing Action Day
Open brief - Belgisch Platform Housing Action Day

Aan Philippe Close, burgemeester stad Brussel, over illegale repressie tijdens manifestatie voor recht op huisvesting

Het Belgisch Platform Housing Action Day richt samen met 40 organisaties uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië een Open Brief aan Philippe Close (PS), burgemeester van de Stad Brussel. Zij protesteren tegen de arbitraire en illegale politierepressie tijdens een manifestatie voor het recht op huisvesting van zondag 26 maart 2023.

maandag 24 april 2023 10:53
Spread the love

 

Mijnheer de burgemeester,

Een manifestatie voor het recht op huisvesting die op zondag 26 maart 2023 in Brussel werd georganiseerd in het kader van de Housing Action Day, als antwoord op de oproep van de Europese Coalitie voor Actie voor het Recht op Huisvesting, bracht ondanks het bijzonder sombere weer ongeveer 1.000 mensen samen.

Talrijke verenigingen en collectieven die strijden voor het recht op huisvesting in Brussel, Vlaanderen en Wallonië waren aanwezig om onder meer een verlaging van de huurprijzen, het creëren van sociale woningen, de regularisatie van mensen zonder papieren en het stopzetten van uitzettingen te eisen.

Toen de betoging voorbij kwam langs een voormalig hotel in de Stalingradlaan, maakten de manifestanten kennis met de recente bezetting van het leegstaande pand die op dat moment openbaar werd gemaakt. De bezetting van dit gebouw had tot doel 50 asielzoekers te huisvesten die op straat sliepen omdat de Belgische staat haar internationale opvangverplichtingen niet nakomt.

Foto: Brieuc Van Elst

Enkele minuten nadat de betoging voorbij was, voerde de politie van de stad Brussel een gewelddadige en illegale uitzettingsactie, met een totaal onevenredig gebruik van geweld, ten aanzien van de weinige mensen die zich in het gebouw bevonden.

Meer dan 60 politieagenten bestormden met geweld het gebouw, joegen de bewoners naar binnen en pakten ook mensen buiten hardhandig aan, zonder dat er een evacuatiebevel werd uitgevaardigd.

Het politiegeweld was niet min: slagen, intimidatie met wapenstokken, het verbrijzelen van het glas aan de voordeur terwijl er mensen zichtbaar achter stonden, gebruik van honden, mensen gekneveld op de grond drukken …

Deze uitzetting werd gevolgd door een repressie, opnieuw illegaal en volledig buiten proporties, tegen de enkele tientallen mensen die na de betoging naar het leegstaand hotel waren teruggekeerd. Daar werden ze geconfronteerd met een muur van politieagenten die de toegang tot de Stalingradlaan blokkeerden.

Foto: Brieuc Van Elst

Na een paar minuten, zonder dat enige beweging werd opgemerkt, werd één persoon op de grond gegooid en aangehouden. De anderen werden vervolgens geduwd, geknuppeld, in wurggreep op de grond gegooid en gearresteerd, aangerand met een knuppel die penetratie nabootste, van dichtbij met pepperspray in de ogen gespoten. Een politiebusje duwde vuilnisbakken tegen enkele van de aanwezigen.

In totaal werden 4 betogers gearresteerd, 5 als we de arrestatie meetellen van een persoon die niet aan de betoging had deelgenomen. Op het politiebureau werden drie van hen naakt gefouilleerd en van twee van hen werden, eveneens onwettig, vingerafdrukken genomen. De andere manifestanten werden door de politie achtervolgd door de steegjes naar de toegang tot het Vossenplein.

Allen waren diep geschokt door het geweld van deze politieaanval – en zijn dat nog steeds, velen van hen voelden nog wekenlang de gevolgen van de verwondingen die zij die dag hadden opgelopen.

Dit optreden was om verschillende redenen onwettig: de politie heeft niet gewaarschuwd dat zij geweld ging gebruiken, zij hoefde geen geweld te gebruiken om haar doel te bereiken (aangezien de mensen zich schikten door zich terug te trekken zoals de politie eiste) en het onevenredige karakter van dit gebruik van geweld.

Mijnheer Close, uw partij spreekt zich publiekelijk uit voor het recht op huisvesting en het recht op opvang. Vandaag staan 2.500 asielzoekers op straat, zijn meer dan 5.000 mensen dakloos in het Brussels Gewest en leven tienduizenden in erbarmelijke woonomstandigheden.

Enkele weken geleden had u al, op een even illegale manier, de uitzetting bevolen van asielzoekers aan de Allée du Kaai. De arbeiders hadden zelfs de opdracht gekregen om gaten te boren in het dak van het gebouw, om de schuilplaats en de facto ‘thuis’ van deze mensen te vernietigen.

Uw politie grijpt zonder waarschuwing in, beroept zich op een flagrante overtreding die niet heeft plaatsgevonden, slaat tientallen mensen neer en verricht willekeurige arrestaties. Een buitenproportionele, illegale en onwaardige repressie tegenover een burgermaatschappij die elementaire mensenrechten verdedigt en de verwezenlijking van deze rechten concretiseert waar de federale overheid, het gewest en de stad falen.

De verdediging van het recht op huisvesting houdt onvermijdelijk een confrontatie in met de belangen van privé-eigenaars van meerdere woningen – de bezetting van gebouwen die leeg blijven staan, is er een uiting van.

Foto: Brieuc Van Elst

Het gebruik van geweld door de overheid om deze private belangen te verdedigen tegen die van de bevolking en tegen het recht op huisvesting voor iedereen, kan niet worden getolereerd.

Als leden van het maatschappelijk middenveld die regelmatig in contact staan met de overheid en de vele verenigingen en collectieven die de beweging vormen voor het recht op wonen, kunnen wij niet tolereren dat de overheid geweld gebruikt om particuliere belangen te verdedigen tegen het recht op huisvesting voor iedereen.

Wij klagen deze politieacties en het illegaal gebruik van geweld aan. Wij geven publiekelijk onze steun aan de mensen die van dicht of van ver deze onaanvaardbare gewelddaden ondergingen.

En we verwachten van de burgemeester van de stad Brussel dat hij zich engageert om zijn missie van ordehandhaving te verzoenen met het respect voor de fundamentele rechten van de bewoners van deze stad.

 

Dit is een initiatief van het Belgisch Platform Housing Action Day dat wordt ondersteund door (klik op de namen van de organisaties voor informatie):

Foto: Brieuc Van Elst

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!