"Tot in de rechtbank". Foto: Paul Musiol/Greenpeace

Greenpeace: stop greenwashing gas en kernenergie door Europese Commissie

Greenpeace-kantoren in 8 EU-lidstaten dienen op 18 april 2023 beroep in tegen de Europese Commissie bij het Europees Hof van Justitie. Ze verzetten zich tegen de opname van fossiel gas en kernenergie in de EU-lijst van duurzame investeringen die sinds 2022 van kracht is. Ook andere organisaties sluiten zich hier bij aan.

dinsdag 18 april 2023 13:45
Spread the love

 

 

Greenpeace-kantoren in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, België, Luxemburg, het kantoor Centraal- en Oost-Europa en de Greenpeace European Unit dienen beroep in tegen de lijst van duurzame investeringen (de EU-taxonomie) die de Europese Commissie heeft beslist in 2022.

Daarnaast betwisten de organisaties ClientEarth, het WWF European Policy Office, BUND (Friends of the Earth Duitsland) en Transport and Environment de opname van fossiel gas in de taxonomie door de Europese Commissie. De Oostenrijkse regering heeft eveneens een vraag ingediend bij het gerecht om deze daad van greenwashing door de Europese Commissie te annuleren.

Op 9 september 2022 hadden dezelfde Greenpeace-kantoren de Europese Commissie reeds gevraagd haar beslissing te herzien om fossiel gas en kernenergie in de taxonomie op te nemen. De Europese Commissie heeft dit verzoek op 8 februari 2023 verworpen.

Delegatie uit de Italiaanse Po-vlakte. Foto: Paul Musiol/Greenpeace

Deze acht kantoren hebben daarom besloten het Europees Hof van Justitie te vragen deze beslissing van de Commissie te annuleren en de opname van fossiel gas en kernenergie in de EU taxonomie ongeldig te verklaren.

Protestactie

Op het ogenblik dat het beroep officieel via elektronische weg werd ingediend, verzamelden activisten van Greenpeace Luxemburg zich op 18 april voor het EU-gerechtsgebouw om hun verontwaardiging te uiten over het onterechte ‘groene’ label dat de Europese Commissie geeft aan gas en kernenergie.

Zij werden vergezeld door activisten uit de Po-delta in Italië, een fragiel ecosysteem waar de ontginning van fossiel gas heeft geleid tot grondverzakkingen. De regio wordt opnieuw bedreigd door plannen voor toekomstige gasontginning. Tevens namen activisten er aan deel uit het Duitse stad Konz, die stroomafwaarts van de Franse kerncentrale Cattenom op de Moezel ligt.

Activiste van Anti Atom Netz Trier (antiatomnetz-trier.de) Foto: Paul Musiol/Greenpeace

“Door fossiel gas en kernenergie op te nemen in de EU-taxonomie, laat de Europese Commissie die energiebronnen op oneerlijke wijze doorgaan als ‘groen’”, zegt Mathieu Soete, energie-expert bij Greenpeace België.

“We zitten vandaag in een race tegen de klok om ons klimaat en milieu te redden. Dat deze beslissing de financiering van nucleaire en gasprojecten mogelijk maakt, ten nadele van de nochtans noodzakelijk investering in hernieuwbare energie, is dan ook totale onzin.”

“We vragen vandaag dat het Europees Hof van Justitie de EU een kans biedt om de juiste weg richting finish in te slaan, want in afwachting gebruiken vervuilers dit zogenaamd groene label al om kostbare duurzame investeringen voor hun vernielzucht in te zetten. Zo kunnen groene pensioenfondsen van Europese burgers bijvoorbeeld investeren in de uitbreiding van de fossiele en nucleaire industrieën. Dat is onaanvaardbaar en daarom stappen wij naar de rechter.”1

Foto: Paul Musiol/Greenpeace

Note:

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!