Stop de uitbreiding van de luchthaven van Luik. Foto: FIAN Belgium
Fotoreportage -

Boeren betogen tegen betonnering landbouwgrond voor luchthaven Bierset

Zondag 16 april demonstreerden de organisaties Boerenforum, FUGEA, MAP en het Netwerk voor Steun aan de Boerenlandbouw (RéSAP) in het Waalse dorp Bierset tegen de uitbreiding van de luchthaven van Luik ten koste van vruchtbare landbouwgrond. Boeren, activisten en muzikanten trokken langs de bedreigde gronden tot aan de luchthaven. Ze plantten er aardappelen en uien onder de leuze: “Beton kunnen we niet eten!”.

maandag 17 april 2023 15:38
Spread the love

Een kleurrijke optocht van boeren en hun organisaties stond zondag 16 april in schril contrast met het desolate landschap rond de luchthaven van Bierset. Het grootste deel van de 350 hectare die door de uitbreiding van de luchthaven van Luik wordt bedreigd is landbouwgrond, die grotendeels al werd verwoest door bulldozers.

De optocht stopte op verschillende plaatsen voor toespraken en symbolische acties. Daar kaartten vertegenwoordigers van boerenorganisaties het probleem aan van de betonnering van landbouwgrond over heel België.

“De aankoop van grond door niet-agrarische actoren, speculatie en het gebruik van landbouwgrond voor energiedoeleinden, zorgt ervoor dat de prijs van de resterende landbouwgrond de pan uit rijst en dat jonge landbouwers zich niet kunnen vestigen“, benadrukte Astrid Ayral van de boerenvakbond Fédération Unie de Groupement d’Eleveurs en d’Agriculteurs (FUGEA).

Affiche FIAN Belgium

De Waalse gewestregering heeft zich ertoe verbonden tegen 2050 een einde te maken aan de betonnering van haar grondgebied. In Wallonië kende betonnering sinds 1995 een dalende trend, maar sinds 2020 is het tempo weer gestegen tot 3,2 hectare per dag. Met 11,4% van zijn grondgebied bedekt onder beton (cijfers van 2018) is België het derde meest verharde land in Europa.

Deze strijd wordt in heel het land gevoerd, in Vlaanderen, Wallonië én Brussel. Wim Moyaert van het Boerenforum pleitte ter plaatse voor een onmiddellijke betonstop. Anders blijven investeerders doorgaan met beton en asfalt op nieuwe gronden ook al staan er ondertussen in Vlaanderen 1500 ha industrieterrein leeg en vervallen.

De transitie moet volgens hem nu ingezet worden. “Net zoals de affiche (van de actie) symboliseert moeten we nu het overheidsgeld dat vrijgemaakt wordt voor industrie en kapitalisme terugnemen en gebruiken voor duurzame en lokale voedselproductie. Correct inkomen voor boer en boerin en een sociale voedselzekerheid voor alle burgers”

Woordvoerders van het Réseau de Soutien à l’Agriculture (RéSAP) wezen erop dat België het zich in de huidige internationale context niet kan veroorloven zijn reeds te beperkte landbouwoppervlakte nog te verkleinen. Europa is voor zijn voedsel al afhankelijk van invoer, en landbouwgrond is essentieel om onze voedselsoevereiniteit te garanderen.

Foto: FIAN Belgium

Ook Ernest Vanderlinden van de koepel van leefmilieu-organisaties Canopea hekelt de gevolgen van het uitbreidingsproject voor het klimaat: “Gezonde bodems slaan niet alleen koolstof op, ze verzachten de gevolgen van de klimaatverandering ook dankzij hun grote capaciteit om water vast te houden, waardoor de impact van overstromingen en droogtes vermindert. Gezonde bodems zijn ook nodig om het hoofd te bieden aan de biodiversiteitscrisis. Niets groeit of leeft op beton!”

Het RéSAP verdedigt een duurzaam, familiaal landbouwmodel dat kwaliteitsvolle werkgelegenheid creëert, lokale gemeenschappen voedt en de biodiversiteit bevordert. Het betreurt dat 10 keer meer Waalse overheidsmiddelen (1,24 miljard euro) werden beslist voor de uitbreiding van de luchthaven van Luik dan voor de transitie naar een duurzame landbouw (124 miljoen euro).

Het collectief pleit voor een moratorium op de uitbreiding van de luchthaven en op projecten die landbouwgronden betonneren, alsook voor een betere bescherming van landbouwgronden en hun functie als voedselbron.

Voor Marie-Hélène Lefèvre, medewerkster van de Belgische afdeling van FoodFirst Information and Action Network (FIAN), internationale organisatie die ijvert voor het recht op kwaliteitsvol voedsel voor iedereen, “symboliseert het uitbreidingsproject van de luchthaven de keuze voor een economisch model dat het klimaat, de milieuproblemen en onze landbouw en voedselproductie de rug toekeert”.

Foto: FIAN Belgium

Foto: FIAN Belgium

Foto: FIAN Belgium

Foto: FIAN Belgium

De multinational Alibaba is een van de bedrijven die wil uitbreiden in Bierset. Foto: FIAN Belgium

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!