Vragen bij nieuwe Leuvense milieuraad

Vragen bij nieuwe Leuvense milieuraad

zaterdag 15 april 2023 12:12
Spread the love

Het Leuvense stadsbestuur heeft beslist om een Natuur- en Biodioversiteitsraad (NBR) op te richten. Deze beslissing volgt op het gemeenteraadsbesluit van 27 juni vorig jaar om de bestaande milieuadviesraad (MAR) niet langer te erkennen en te subsidiëren. Een maand voordien had een meerderheid van de aanwezigen de vergadering van de MAR verlaten na aanhoudende conflicten. Zowel de blijvers, die de werking van deze milieuadviesraad sindsdien verderzetten, als enkele oppositiepartijen hadden het over een politieke tussenkomst ten aanzien van een al te kritische raad, wat door het stadsbestuur evenwel formeel ontkend werd. Burgemeester Ridouani motiveerde tijdens de betrokken gemeenteraad de beslissing om de adviesraad niet langer te erkennen met argumenten als ‘onkunde, amateurisme, gebrek aan professionalisme…”

De nieuwe Natuur- en Biodiversiteitsraad zal een beperkte samenstelling hebben ‘gericht op expertise’. Tijdens de gemeenteraadscommissie donderdag stelde Milieuschepen David Dessers ‘dat elke Leuvenaar met een zekere deskundigheid zich kandidaat kan stellen’. De samenstelling zal, zoals dat bij andere adviesraden het geval is, goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Daarnaast kunnen tijdelijk externen worden toegelaten in werkgroep vergaderingen. Van de nieuwe raad worden adviezen verwacht inzake het Leuvense beleid op vlak van natuur en biodiversiteit. Volgens Dessers werd het terrein wat afgebakend om overlapping te voorkomen met andere adviesraden zoals Gecoro en de landbouw- en voedselraad. De raad zal echter ook op eigen initiatief adviezen kunnen formuleren.

Hopelijk komt er terug een samenwerking met de bestaande Milieuadviesraad die recent overigens nog een inhoudelijk sterk advies afleverde over de omgevingsvergunning voor het nieuwe parkeergebouw aan de Gaston Geenslaan in Heverlee. Om aan de nieuwe raad te kunnen participeren zullen de betrokkenen zich hiervoor moeten kandidaat stellen en aanvaard worden door het stadsbestuur. Hopelijk krijgt ook de gewone, geïnteresseerde Leuvenaar een plaats in de kernwerking van de nieuwe Natuur- en Biodiversiteitsraad. Deze mag immers niet alleen voorbehouden worden voor wetenschappers en vertegenwoordigers van bestaande natuurverenigingen. Hopelijk geniet de nieuwe raad tot slot voldoende vrijheid om zich in de toekomst ook te kunnen buigen over milieuproblemen zoals bijvoorbeeld de pfas-vervuiling in de omgeving van de Parkabdij en milieuaspecten van bouwprojecten zoals de Bruulparking.
Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!